Yeterlilik Kodu

TR0030014742

Yeterlilik Adı
Halk Sağlığı Doktora Diploması
Sorumlu KurumOndokuzMayıs Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKörfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun
Sorumlu Kurum URLhttps://www.omu.edu.tr/tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Topluluk sağlığı
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olmak.
 • Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşmak.
 • Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirlemek.
 • Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olmak.
 • Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilmek.
 • Epidemiyolojinin sağlık ile ilgili alanlarda kullanımında danışmanlık hizmeti vermek.
 • Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilmek.
 • Toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilmek.
 • Toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını saptayabilmek.
 • Toplumun demografik yapısı ile sağlık düzeyi ve sağlık ihtiyacı arasında ilişki kurmak.
 • Sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulma, önerme, uygulamak.
 • Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemini işletebilmek.
 • TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir.
 • Bağımsız çalışabilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları doktora programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Başarma ŞartlarıAnabilim dalının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 70 puan) olmak; konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Doktora programına katılanlar bir kamu kuruluşunda hekim olarak görevlerini yürütmekte olduklarından istihdam kendi görevlerinde ünvan değişikliği ile devam etmektedir. İl sağlık Müdürlüğü, İl halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde idari görevler almaktadırlar.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030014742


Yeterlilik Adı
Halk Sağlığı Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
OndokuzMayıs Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Körfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olmak.
 • Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşmak.
 • Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirlemek.
 • Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olmak.
 • Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilmek.
 • Epidemiyolojinin sağlık ile ilgili alanlarda kullanımında danışmanlık hizmeti vermek.
 • Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilmek.
 • Toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilmek.
 • Toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını saptayabilmek.
 • Toplumun demografik yapısı ile sağlık düzeyi ve sağlık ihtiyacı arasında ilişki kurmak.
 • Sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulma, önerme, uygulamak.
 • Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemini işletebilmek.
 • TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir.
 • Bağımsız çalışabilir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları doktora programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.


Başarma Şartları
Anabilim dalının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 70 puan) olmak; konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Doktora programına katılanlar bir kamu kuruluşunda hekim olarak görevlerini yürütmekte olduklarından istihdam kendi görevlerinde ünvan değişikliği ile devam etmektedir. İl sağlık Müdürlüğü, İl halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde idari görevler almaktadırlar.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030014742

Qualification Title
Halk Sağlığı Doktora Diploması
Awarding BodySamsun OndokuzMayıs Üniversitesi
Awarding Body ContactOndokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum/Samsun
Awarding Body Urlhttps://www.omu.edu.tr
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasCommunity sanitation
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • To have sufficient theoretical knowledge and application skill on basic principles of public health.
 • To reach a conclusion by scientifically interpretation of the obtained data.
 • To determine the service related expectations, the demands and the needs of the community that he/she served.
 • To have the knowledge about surveillance system.
 • To have the ability to follow up and to practice scientific developments related to his/her area of interest, and to have the ability to plan and conduct a scientific clinical/field study.
 • To give consultancy services for the use of epidemiology in health-related subjects.
 • To have the ability to plan and conduct an epidemiological research.
 • Ability to evaluate the health status of the community.
 • The ability to identify existing or possible health problems in the community.
 • To establish a relationship between the demographic composition and health status and health needs of the society.
 • To find, suggest and apply solutions to minimize or eliminate the health problems and to develop the general health status of the society.
 • To have the ability to operate communicable diseases surveillance system.
 • To have sufficient application skill on basic principles of public health.
 • He/she has ability to work independently.
 • He/she can work as an administrator at the public institutions and organizations of Ministry of Health.
Key Competencies-
Further Info

Evaluation and assessment methods for each course determined to Graduate Regulations and relevant institutions of OMU .

Quality Assurance-
Access Requirements

Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry PhD program graduates can apply. Candidates are also available in English (TOEFL, UDS or equivalent) must have a certificate of competence. OMU Applications are accepted in accordance with the Regulation on Graduate and Doctoral Education.

Conditions for SuccessCourses within the graduate program of the department at least 24 credits (60 ECTS credits) taken and passed the course and one seminar course (at least 70 points out of 100); To be successful in arguing before the jury on the subject of the thesis to be prepared in an area.
Progression Paths (Relationship Type)

Doctoral program participants are employed in carrying out their duties in a public institution served as a physician. After doctorate programme they can work with the change of name is in progress. Provincial Health Office, Provincial Department of Public Health and Community Health Centers receive administrative tasks.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.

Url Open Address
Qualification Code

TR0030014742


Qualification Title
Halk Sağlığı Doktora Diploması

Awarding Body
Samsun OndokuzMayıs Üniversitesi

Awarding Body Contact
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum/Samsun

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • To have sufficient theoretical knowledge and application skill on basic principles of public health.
 • To reach a conclusion by scientifically interpretation of the obtained data.
 • To determine the service related expectations, the demands and the needs of the community that he/she served.
 • To have the knowledge about surveillance system.
 • To have the ability to follow up and to practice scientific developments related to his/her area of interest, and to have the ability to plan and conduct a scientific clinical/field study.
 • To give consultancy services for the use of epidemiology in health-related subjects.
 • To have the ability to plan and conduct an epidemiological research.
 • Ability to evaluate the health status of the community.
 • The ability to identify existing or possible health problems in the community.
 • To establish a relationship between the demographic composition and health status and health needs of the society.
 • To find, suggest and apply solutions to minimize or eliminate the health problems and to develop the general health status of the society.
 • To have the ability to operate communicable diseases surveillance system.
 • To have sufficient application skill on basic principles of public health.
 • He/she has ability to work independently.
 • He/she can work as an administrator at the public institutions and organizations of Ministry of Health.

Key Competencies
-

Further Info

Evaluation and assessment methods for each course determined to Graduate Regulations and relevant institutions of OMU .


Quality Assurance
-

Access Requirements

Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry PhD program graduates can apply. Candidates are also available in English (TOEFL, UDS or equivalent) must have a certificate of competence. OMU Applications are accepted in accordance with the Regulation on Graduate and Doctoral Education.


Conditions for Success
Courses within the graduate program of the department at least 24 credits (60 ECTS credits) taken and passed the course and one seminar course (at least 70 points out of 100); To be successful in arguing before the jury on the subject of the thesis to be prepared in an area.

Progression Paths (Relationship Type)

Doctoral program participants are employed in carrying out their duties in a public institution served as a physician. After doctorate programme they can work with the change of name is in progress. Provincial Health Office, Provincial Department of Public Health and Community Health Centers receive administrative tasks.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.


Url
Open Address