Yeterlilik Kodu

TR00330856

Yeterlilik Adı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumYeditepe Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul
Sorumlu Kurum URLhttps://yeditepe.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Pazarlama ve reklamcılık
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri90
Programın Normal Süresi 1
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım çalışmaları alanında veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
 • Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
 • Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma.
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım çalışmaları alanında veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
 • Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
 • Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
 • Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olmak.
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım çalışmaları alanında veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
 • Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. 
 • Halkla ilişkiler ve tanıtımın teorik ve pratik açıdan anlamının ve öneminin tam ve doğru anlaşılması.
 • Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
 • Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
 • Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma.
 • Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
 • Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
 • Halkla ilişkiler ve tanıtımın teorik ve pratik açıdan anlam ve öneminin tam ve doğru anlaşılması.
 • Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
 • Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma.
 • Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Öğrenciler, ders yükünün (80 AKTS) ardından bitirme projesini (0 AKTS) tamamlamaları halinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.
 • 5. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş Mezunlarımız iletişim bilimlerinin temel alanlarından biri olan halkla ilişkiler, kamuoyunda algı, tutum ve beklentiler üzerine araştırmalar yapar; bunların sonuçlarına göre etkinlikler planlar ve uygular.
 • Kurum içi iletişimi geliştirerek kurum kimliğinin ve kurumsal imajın oluşturulup yönetilmesine öncülük eder.
 • Kurumsal itibarı sağlamaya yönelik olarak medya ilişkilerini yönetir; sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri üretir. İletişim teknolojisinin sağladığı olanakları kullanarak kurumsal varlığı, sanal ortama uyarlar ve sosyal medya uygulamaları geliştirir.
 • Bugünün dünyasında eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, ekip içinde çalışabilen, olağan ve olağanüstü durumlar için strateji geliştirebilen, yüz yüze iletişim becerisine sahip, iletişim teknolojilerini etkin kullanabilen kişilere duyulan gereksinim giderek artmaktadır.
 • Bu bağlamda Bölümümüz, sorunları analiz ederek çözebilen, üretken, yaratıcı, özgüven sahibi, çevrelerine saygılı ve sosyal sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirmek misyonuyla hareket etmektedir.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
 • ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır. Başvuru tarihinde ALES belgesi olmayan adaylar ''Şartlı Öğrenci'' statüsünde programa kabul edilebilirler.)
 • İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya TOEFL' dan 66, puana sahip olmak. 
 • Ayrıca yapılan yazılı ve/veya sözlü Bilim Sınavı'nda başarılı olunmalıdır. Farklı disiplinlerden lisansı olan öğrencilerin, Bilimsel Hazırlık Programı'na katılmaları istenir.
Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00330856


Yeterlilik Adı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım çalışmaları alanında veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
 • Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
 • Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma.
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım çalışmaları alanında veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
 • Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
 • Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
 • Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olmak.
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım çalışmaları alanında veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
 • Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. 
 • Halkla ilişkiler ve tanıtımın teorik ve pratik açıdan anlamının ve öneminin tam ve doğru anlaşılması.
 • Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
 • Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
 • Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma.
 • Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
 • Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
 • Halkla ilişkiler ve tanıtımın teorik ve pratik açıdan anlam ve öneminin tam ve doğru anlaşılması.
 • Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
 • Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma.
 • Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Öğrenciler, ders yükünün (80 AKTS) ardından bitirme projesini (0 AKTS) tamamlamaları halinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.
 • 5. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş Mezunlarımız iletişim bilimlerinin temel alanlarından biri olan halkla ilişkiler, kamuoyunda algı, tutum ve beklentiler üzerine araştırmalar yapar; bunların sonuçlarına göre etkinlikler planlar ve uygular.
 • Kurum içi iletişimi geliştirerek kurum kimliğinin ve kurumsal imajın oluşturulup yönetilmesine öncülük eder.
 • Kurumsal itibarı sağlamaya yönelik olarak medya ilişkilerini yönetir; sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri üretir. İletişim teknolojisinin sağladığı olanakları kullanarak kurumsal varlığı, sanal ortama uyarlar ve sosyal medya uygulamaları geliştirir.
 • Bugünün dünyasında eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, ekip içinde çalışabilen, olağan ve olağanüstü durumlar için strateji geliştirebilen, yüz yüze iletişim becerisine sahip, iletişim teknolojilerini etkin kullanabilen kişilere duyulan gereksinim giderek artmaktadır.
 • Bu bağlamda Bölümümüz, sorunları analiz ederek çözebilen, üretken, yaratıcı, özgüven sahibi, çevrelerine saygılı ve sosyal sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirmek misyonuyla hareket etmektedir.

Detaylı Bilginin Kaynağı
-

URL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Pazarlama ve reklamcılık

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Yeditepe Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Yeditepe Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
 • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
 • ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır. Başvuru tarihinde ALES belgesi olmayan adaylar ''Şartlı Öğrenci'' statüsünde programa kabul edilebilirler.)
 • İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya TOEFL' dan 66, puana sahip olmak. 
 • Ayrıca yapılan yazılı ve/veya sözlü Bilim Sınavı'nda başarılı olunmalıdır. Farklı disiplinlerden lisansı olan öğrencilerin, Bilimsel Hazırlık Programı'na katılmaları istenir.

Edinme Yolları
-

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00330856

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasMarketing and advertising
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00330856


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Marketing and advertising

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-