Yeterlilik Kodu

TR0030014750

Yeterlilik Adı
Histoloji ve Embriyoloji Doktora Diploması
Sorumlu KurumOndokuzMayıs Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKörfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun
Sorumlu Kurum URLhttps://www.omu.edu.tr/tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tıp
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir.
 • Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir.
 • Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
 • Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir.
 • Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır.
 • Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir.
 • İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir.
 • Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir.
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir.
 • Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur.
 • Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir.
 • Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur.
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur.
 • Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir.
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur.
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

1-İlgili alanda kabul edilebilir lisans derecesi veya yüksek lisans derecesi,

2-ALESten en az 70 puan,

3-İngilizce Yeterlilik (ÜDS/KPDS/TOEFL veya eşdeğerleri).

Başarma ŞartlarıÖğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlarımız sağlık sektöründe ve üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030014750


Yeterlilik Adı
Histoloji ve Embriyoloji Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
OndokuzMayıs Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Körfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir.
 • Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir.
 • Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
 • Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir.
 • Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır.
 • Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir.
 • İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir.
 • Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir.
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir.
 • Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur.
 • Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir.
 • Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur.
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur.
 • Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir.
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur.
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

1-İlgili alanda kabul edilebilir lisans derecesi veya yüksek lisans derecesi,

2-ALESten en az 70 puan,

3-İngilizce Yeterlilik (ÜDS/KPDS/TOEFL veya eşdeğerleri).


Başarma Şartları
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlarımız sağlık sektöründe ve üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030014750

Qualification Title
Histoloji ve Embriyoloji Doktora Diploması
Awarding BodySamsun OndokuzMayıs Üniversitesi
Awarding Body ContactOndokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum/Samsun
Awarding Body Urlhttps://www.omu.edu.tr
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasMedicine
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Describing in detail the histological structures, saying differences in the structure of human tissue and cells.
 • Ability of describing the process of embryological development in cells, tissues and organs.
 • To be able to perform histology and embryology courses in health care services.
 • To plan and carry out scientific research and publish in a journal.
 • Reaches the level of basic knowledge in the techniques of assisted reproduction.
 • Ability of carry out works on histology and embryology laboratories associated with the health sciences.
 • Applying advanced histology and embryology laboratory techniques.
 • The ability of produce solutions to the problems encountered.
 • Will have the ability of education and training.
 • Adoption of appropriate attitudes and behaviors in science, human and animal ethics.
 • Ability to plan and carry out a scientific study.
 • Getting the properties of being questioning, observer and researcher.
 • Ability of make presentations in a foreign language in international scientific meetings.
 • Getting PhD degree in health sciences.
 • Defending the own opinion on the subjects of histology and embryology.
 • Preparation and presenting ability of researches and infrastructure projects.
Key Competencies-
Further Info

The examination, assessment and grading regulations have been set up for the university by the University Senate and the Department of Histology and Embryology bound by these regulations. Each course is assessed via a midterm exam, a second mid-term exam composed of quizzes, homeworks and assignments, and a final end-of-term exam, with contributions of 30%, 20% and 50% respectively. The marking is made out of 100. Grades of 81-100 is assigned a letter grade of AA, 76-80 BA, 70-75 BB, 60-69 CB, 50-59 CC, 45-49 DC, 40-44 DD, 30-39 FD and 0-29 FF. The AA is the highest grade and has a grade credit of 4.00, BA 3.5, BB 3.0, CB 2.5, CC 2.0, DC 1.5, DD 1.0, FD 0.5 and FF 0.0. Grades of AA to CC are pass, DD to FF fail, and DC is conditional pass and requires a CGPA of at least 2.0 for that term. The details given for each course in the programme include the detailed assessment methods together with a description of the second mid-term exam.

Quality Assurance-
Access Requirements

1 - Master's Degree in acceptable fields, 2 - Sufficient score from the National Academic Staff & Graduate Education Exam (ALES), 3 - English proficiency (500 from TOEFL / 6 from IELTS)

Conditions for SuccessThe students who have successfully completed a minimum of 21 local credits (equivalant to 60 ECTS credits) from thought courses delivered within the graduate programme of the department and in related fields, achieved a CGPA of at least 2.00 out of 4.00 and prepared and successfully defended a thesis are given given Doctor of Philosophy Degree (Ph.D) in HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY
Progression Paths (Relationship Type)

They may work in health sector and also in universities as academics.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.

Url Open Address
Qualification Code

TR0030014750


Qualification Title
Histoloji ve Embriyoloji Doktora Diploması

Awarding Body
Samsun OndokuzMayıs Üniversitesi

Awarding Body Contact
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum/Samsun

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Describing in detail the histological structures, saying differences in the structure of human tissue and cells.
 • Ability of describing the process of embryological development in cells, tissues and organs.
 • To be able to perform histology and embryology courses in health care services.
 • To plan and carry out scientific research and publish in a journal.
 • Reaches the level of basic knowledge in the techniques of assisted reproduction.
 • Ability of carry out works on histology and embryology laboratories associated with the health sciences.
 • Applying advanced histology and embryology laboratory techniques.
 • The ability of produce solutions to the problems encountered.
 • Will have the ability of education and training.
 • Adoption of appropriate attitudes and behaviors in science, human and animal ethics.
 • Ability to plan and carry out a scientific study.
 • Getting the properties of being questioning, observer and researcher.
 • Ability of make presentations in a foreign language in international scientific meetings.
 • Getting PhD degree in health sciences.
 • Defending the own opinion on the subjects of histology and embryology.
 • Preparation and presenting ability of researches and infrastructure projects.

Key Competencies
-

Further Info

The examination, assessment and grading regulations have been set up for the university by the University Senate and the Department of Histology and Embryology bound by these regulations. Each course is assessed via a midterm exam, a second mid-term exam composed of quizzes, homeworks and assignments, and a final end-of-term exam, with contributions of 30%, 20% and 50% respectively. The marking is made out of 100. Grades of 81-100 is assigned a letter grade of AA, 76-80 BA, 70-75 BB, 60-69 CB, 50-59 CC, 45-49 DC, 40-44 DD, 30-39 FD and 0-29 FF. The AA is the highest grade and has a grade credit of 4.00, BA 3.5, BB 3.0, CB 2.5, CC 2.0, DC 1.5, DD 1.0, FD 0.5 and FF 0.0. Grades of AA to CC are pass, DD to FF fail, and DC is conditional pass and requires a CGPA of at least 2.0 for that term. The details given for each course in the programme include the detailed assessment methods together with a description of the second mid-term exam.


Quality Assurance
-

Access Requirements

1 - Master's Degree in acceptable fields, 2 - Sufficient score from the National Academic Staff & Graduate Education Exam (ALES), 3 - English proficiency (500 from TOEFL / 6 from IELTS)


Conditions for Success
The students who have successfully completed a minimum of 21 local credits (equivalant to 60 ECTS credits) from thought courses delivered within the graduate programme of the department and in related fields, achieved a CGPA of at least 2.00 out of 4.00 and prepared and successfully defended a thesis are given given Doctor of Philosophy Degree (Ph.D) in HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

Progression Paths (Relationship Type)

They may work in health sector and also in universities as academics.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.


Url
Open Address