Yeterlilik Kodu

TR00328793

Yeterlilik Adı
İngiliz Dili Eğitimi Doktora Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Eğitim bilimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İngiliz Dili Eğitimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleşerek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlar yapabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirip kullanabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilecek ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında üst düzey becerileri ile araştırma yöntemlerini kullanabilecekler.
 • Öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi alanıyla ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üretebilecek ya da yorumlayabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında ve disiplinlerarası alanlarda yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında ve disiplinlerarası alanlarda Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilecekler.
 • İngilizceyi yazılı, sözlü ve görsel olarak etkin olarak kullanabilme, akademik olarak iletişime girebilecek ve tartışabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilecekler.
 • Öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilecekler.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu doktora programında öğrenim gören öğrenciler, 21 yerel kredilik en az 7 ders almakla, 180 AKTS alarak 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla Yeterlilik sınavını geçmekle, Bir doktora tezi hazırlamak ve savunmakla, Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CB/S notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Doktora programına başvurmak isteyen adayların: 1) İlgili alanlarda y.lisans diplomasına sahip olmaları, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları, 3) Anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olmaları gerekir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır.

Başarma ŞartlarıBu doktora programında öğrenim gören öğrenciler, 21 yerel kredilik en az 7 ders almakla, 180 AKTS alarak 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla Yeterlilik sınavını geçmekle, Bir doktora tezi hazırlamak ve savunmakla, Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CB/S notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar öğretim üyesi olarak ilgili bölümlerde öğretim üyesi oalrak görev yapabilir veya farklı kurumlardaki benzer pozisyonlarda çalışabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00328793


Yeterlilik Adı
İngiliz Dili Eğitimi Doktora Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İngiliz Dili Eğitimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleşerek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlar yapabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirip kullanabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilecek ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında üst düzey becerileri ile araştırma yöntemlerini kullanabilecekler.
 • Öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi alanıyla ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üretebilecek ya da yorumlayabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında ve disiplinlerarası alanlarda yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında ve disiplinlerarası alanlarda Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilecekler.
 • İngilizceyi yazılı, sözlü ve görsel olarak etkin olarak kullanabilme, akademik olarak iletişime girebilecek ve tartışabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilecekler.
 • İngiliz Dili Eğitimi alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilecekler.
 • Öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu doktora programında öğrenim gören öğrenciler, 21 yerel kredilik en az 7 ders almakla, 180 AKTS alarak 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla Yeterlilik sınavını geçmekle, Bir doktora tezi hazırlamak ve savunmakla, Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CB/S notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi Paketi URL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Eğitim bilimi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Mezunlar öğretim üyesi olarak ilgili bölümlerde öğretim üyesi oalrak görev yapabilir veya farklı kurumlardaki benzer pozisyonlarda çalışabilirler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Giriş Şartı

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Doktora programına başvurmak isteyen adayların: 1) İlgili alanlarda y.lisans diplomasına sahip olmaları, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları, 3) Anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olmaları gerekir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır.


Edinme Yolları

Bu doktora programında öğrenim gören öğrenciler, 21 yerel kredilik en az 7 ders almakla, 180 AKTS alarak 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla Yeterlilik sınavını geçmekle, Bir doktora tezi hazırlamak ve savunmakla, Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CB/S notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00328793

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level8
Thematic AreasEducation science
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00328793


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Education science

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-