Yeterlilik Kodu

TR0030025930

Yeterlilik Adı
İngilizce Mütercim Tercümanlık Lisans Diploması
Sorumlu KurumTrakya Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiTrakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Telefonlar +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84
Sorumlu Kurum URLhttp://www.trakya.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Dil öğrenme
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • İngilizce Mütercim-Tercümanlık Alanını ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıProgramı tamamlamak için her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli ( Final) dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (8. yarıyılda) istenmektedir. Ayrıca öğrencilerin mezun olabilmeleri için 6. yarıyıl itibariyle alanlarıyla ilgi kurumlarda yaz aylarında 20 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030025930


Yeterlilik Adı
İngilizce Mütercim Tercümanlık Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • İngilizce Mütercim-Tercümanlık Alanını ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Ingilizce Mütercim-Tercümanlık Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı
-

URL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Dil öğrenme

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Trakya Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Telefonlar +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Trakya Üniversitesi  


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Giriş Şartı
-

Edinme Yolları

Programı tamamlamak için her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli ( Final) dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (8. yarıyılda) istenmektedir. Ayrıca öğrencilerin mezun olabilmeleri için 6. yarıyıl itibariyle alanlarıyla ilgi kurumlarda yaz aylarında 20 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR0030025930

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.trakya.edu.tr/
OrientationAkademik
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasLanguage acquisition
National Occupation Classification -
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR0030025930


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Language acquisition

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-