Yeterlilik Kodu

TR00330974

Yeterlilik Adı
İstatistik Lisans Diploması
Sorumlu KurumEskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URLhttps://www.eskisehir.edu.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Sınıflandırma (Tematik Alan)İstatistikler
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
# Program Yeterlilikleri (Çıktıları)
1 İstatistiksel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerde farkındalık.
2 İstatistik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
3 Verileri derleme, değerlendirme, uygulanacak doğru tekniği seçerek analiz etme ve yorumlama becerisi.
4 Saha uygulamalarında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve karar verme becerisi.
5 Mesleki gelişimine yönelik proje ve etkinlikleri planlama ve yönetebilme becerisi.
6 Disiplinler arası çalışmalarda İstatistik Biliminin önemi ve toplumsal boyutlardaki etkisi hakkında farkındalık
7 İstatistik alanı ile ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisi.
8 Alanında karşılaştığı sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi.
9 İngilizce yabancı dilini kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi.
10 İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, istatistiksel paket programları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi.
11 İstatistiksel verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerler hakkında farkındalık.
12 Kalite yönetimi ve süreçleri ile ilgili bilgi birikimini uygulayabilme becerisi.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • statistik Bölümü mezunları üniversitelerin akademik kadrolarının yanı sıra, banka ve sigorta sektöründe, araştırma şirketlerinde, kamu ve özel sektörün kalite kontrol, stok değerlendirme birimlerinde, gazete ve televizyon kurumları ile hastane vb. yerlerde istihdam edilebilirler.
 • Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00330974


Yeterlilik Adı
İstatistik Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
# Program Yeterlilikleri (Çıktıları)
1 İstatistiksel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerde farkındalık.
2 İstatistik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
3 Verileri derleme, değerlendirme, uygulanacak doğru tekniği seçerek analiz etme ve yorumlama becerisi.
4 Saha uygulamalarında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve karar verme becerisi.
5 Mesleki gelişimine yönelik proje ve etkinlikleri planlama ve yönetebilme becerisi.
6 Disiplinler arası çalışmalarda İstatistik Biliminin önemi ve toplumsal boyutlardaki etkisi hakkında farkındalık
7 İstatistik alanı ile ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisi.
8 Alanında karşılaştığı sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi.
9 İngilizce yabancı dilini kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi.
10 İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, istatistiksel paket programları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi.
11 İstatistiksel verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerler hakkında farkındalık.
12 Kalite yönetimi ve süreçleri ile ilgili bilgi birikimini uygulayabilme becerisi.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • statistik Bölümü mezunları üniversitelerin akademik kadrolarının yanı sıra, banka ve sigorta sektöründe, araştırma şirketlerinde, kamu ve özel sektörün kalite kontrol, stok değerlendirme birimlerinde, gazete ve televizyon kurumları ile hastane vb. yerlerde istihdam edilebilirler.
 • Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır.URL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
İstatistikler

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı
-

Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
 • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Edinme Yolları
 • Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
 • Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

  Başarı Notu KATSAYI
  AA 4,0
  AB 3,7
  BA 3,3
  BB 3,0
  BC 2,7
  CB 2,3
  CC 2,0
  CD 1,7
  DC 1,3
  DD 1,0
  FF 0,0
 • Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
 • Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00330974

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasStatistics
National Occupation Classification-
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00330974


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Statistics

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-