Yeterlilik Kodu

TR00304307

Yeterlilik Adı
Kas-İskelet Sistemi ve Rejeneratif Tıp Doktora Diploması X
Sorumlu KurumAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiÇankırı Caddesi, Çiçek Sokak No:3, Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.aybu.edu.tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tıp
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sağlık, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini rejeneratif tıp alanında yeni yöntem geliştirme amacıyla kullanabilme.
 • Rejeneratif tıp alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma.
 • Atomik ve moleküler düzeyde işleyiş ve etkileşim mekanizmalarının tanımlanması ve anlaşılmasına yönelik yöntem ve araç geliştirme.
 • Rejeneratif tıp uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlama.
 • Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek yeni teknolojik uygulamalardaki gelişmeleri veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak takip edebilme.
 • Rejeneratif Tıp alanında yeni fikirlerin ve gelişmelerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme yeteneğini edinme.
 • Girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahip olma.
 • Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz edip yorumlayarak yazılı bir rapor şeklinde sunabilme.
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme.
 • Çalışmaların sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak sunabilme becerisi edinme ve bilimsel literatüre katkıda bulunabilme.
 • Mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Doktora programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır.

Başarma ŞartlarıProgramdan mezuniyet için Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS lik ders alınmalıdır. 
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Sağlık, fen ve mühendislik bilimlerini aynı çatı altında birleştiren Kas-iskelet Sistemi ve Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı doktora programı mezunları multidisipliner bir eğitim aldıklarından dolayı farklı sektörlerde iş imkanı bulabilmektedirler. Çeşitli endüstri dallarında (biyoloji, kimya, tıp vb.), AR-GE (araştırma geliştirme) laboratuvarlarında, araştırma merkezlerinde, üretim ve kalite kontrol alanlarında uzman, yönetici ve araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. 

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00304307


Yeterlilik Adı
Kas-İskelet Sistemi ve Rejeneratif Tıp Doktora Diploması X

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sağlık, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini rejeneratif tıp alanında yeni yöntem geliştirme amacıyla kullanabilme.
 • Rejeneratif tıp alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma.
 • Atomik ve moleküler düzeyde işleyiş ve etkileşim mekanizmalarının tanımlanması ve anlaşılmasına yönelik yöntem ve araç geliştirme.
 • Rejeneratif tıp uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlama.
 • Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek yeni teknolojik uygulamalardaki gelişmeleri veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak takip edebilme.
 • Rejeneratif Tıp alanında yeni fikirlerin ve gelişmelerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme yeteneğini edinme.
 • Girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahip olma.
 • Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz edip yorumlayarak yazılı bir rapor şeklinde sunabilme.
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme.
 • Çalışmaların sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak sunabilme becerisi edinme ve bilimsel literatüre katkıda bulunabilme.
 • Mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Tıp

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Çankırı Caddesi, Çiçek Sokak No:3, Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Sağlık, fen ve mühendislik bilimlerini aynı çatı altında birleştiren Kas-iskelet Sistemi ve Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı doktora programı mezunları multidisipliner bir eğitim aldıklarından dolayı farklı sektörlerde iş imkanı bulabilmektedirler. Çeşitli endüstri dallarında (biyoloji, kimya, tıp vb.), AR-GE (araştırma geliştirme) laboratuvarlarında, araştırma merkezlerinde, üretim ve kalite kontrol alanlarında uzman, yönetici ve araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. 


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Doktora programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır.


Edinme Yolları

Programdan mezuniyet için Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS lik ders alınmalıdır. 


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00304307

Qualification Title
KAS-İSKELET SİSTEMİ VE REJENERATİF TIP DOKTORA(TR) Doctorate
Awarding BodyANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlwww.aybu.edu.tr
OrientationAkademik
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level8
Thematic AreasMedicine
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description

To be able to use health, science and engineering knowledge to develop new methods in regenerative medicineTo have comprehensive information on the current techniques and methods applied in regenerative medicineTo develop methods and tools for the identification and understanding of functions and interaction mechanisms at the atomic and molecular levelTo understand the effects of universal and social aspects in regenerative medicine applications.To be able to use new technological developments, databases and other knowledge sources efficiently by adopting the importance of life-long learningTo acquire the ability of analysis, synthesis and evaluation of new ideas and developments in regenerative medicineTo have awareness of entrepreneurship and innovativenessTo be able to design an experiment, analyze and interpret the experimental results as a written reportAn ability to perform disciplinary and interdisciplinary team workAn ability to present the results of the studies orally or written in national and international platforms and contribute to the scientific literatureTo have consciousness about professional ethics and social responsibility

Key Competencies-
Further Info

The evaluation and assessment methods for each course prepared by the faculty member(s) and the relevant information are included in the package called Course Teaching Plan . Exams and grades/success evaluations of courses are applied according to the Ankara Yıldırım Beyazıt University Postgraduate Degree Education and Examination Regulations.

Quality Assurance-
Access Requirements

The quotas of the program, the documents required for the application, the dates of the exams and other conditions are conducted in accordance with Ankara Yıldırım Beyazıt University Graduate Education and Examination Regulations

Conditions for SuccessThe graduate program consists of courses, Ph.D. qualification exam, thesis proposal, thesis work and dissertation defense exam in accordance with Ankara Yıldırım Beyazıt University Graduate Education and Examination Regulations.According to the European Credit Transfer System for graduation from the program, 120 credits of course work and 120 credits of thesis courses must be taken for a total of 240 ECTS. For graduation from the program, 120 ECTS courses should be completed in addition to the Ph. D. qualification exam and Ph.D. Thesis.1 ECTS credit is equivalent to 30 hours of workload.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates from department of Musculoskeletal Regenerative medicine Ph.D.program including pure science, engineering and health sciences, can find employment opportunities in different sectors due to the multidisciplinary character of the program. They may actively work as experts, managers and researchers at various indusrial areas (biology, chemistry, and medicine etc.), research and development laboratories, research centers and production and quality control areas. The graduates can also work in the universities and different research institutes and laboratories as academician or researcher. They may also apply to the post-doctoral programs in the national universities and abroad.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00304307


Qualification Title
KAS-İSKELET SİSTEMİ VE REJENERATİF TIP DOKTORA(TR) Doctorate

Non-preferred Terms
-

Description

To be able to use health, science and engineering knowledge to develop new methods in regenerative medicineTo have comprehensive information on the current techniques and methods applied in regenerative medicineTo develop methods and tools for the identification and understanding of functions and interaction mechanisms at the atomic and molecular levelTo understand the effects of universal and social aspects in regenerative medicine applications.To be able to use new technological developments, databases and other knowledge sources efficiently by adopting the importance of life-long learningTo acquire the ability of analysis, synthesis and evaluation of new ideas and developments in regenerative medicineTo have awareness of entrepreneurship and innovativenessTo be able to design an experiment, analyze and interpret the experimental results as a written reportAn ability to perform disciplinary and interdisciplinary team workAn ability to present the results of the studies orally or written in national and international platforms and contribute to the scientific literatureTo have consciousness about professional ethics and social responsibility


Further Info

The evaluation and assessment methods for each course prepared by the faculty member(s) and the relevant information are included in the package called Course Teaching Plan . Exams and grades/success evaluations of courses are applied according to the Ankara Yıldırım Beyazıt University Postgraduate Degree Education and Examination Regulations.


Source Of Further Info

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY Information PackageURL

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Medicine

Information Language
EN

Awarding Body
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Graduates from department of Musculoskeletal Regenerative medicine Ph.D.program including pure science, engineering and health sciences, can find employment opportunities in different sectors due to the multidisciplinary character of the program. They may actively work as experts, managers and researchers at various indusrial areas (biology, chemistry, and medicine etc.), research and development laboratories, research centers and production and quality control areas. The graduates can also work in the universities and different research institutes and laboratories as academician or researcher. They may also apply to the post-doctoral programs in the national universities and abroad.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

The quotas of the program, the documents required for the application, the dates of the exams and other conditions are conducted in accordance with Ankara Yıldırım Beyazıt University Graduate Education and Examination Regulations


Ways To Acquire

The graduate program consists of courses, Ph.D. qualification exam, thesis proposal, thesis work and dissertation defense exam in accordance with Ankara Yıldırım Beyazıt University Graduate Education and Examination Regulations.According to the European Credit Transfer System for graduation from the program, 120 credits of course work and 120 credits of thesis courses must be taken for a total of 240 ECTS. For graduation from the program, 120 ECTS courses should be completed in addition to the Ph. D. qualification exam and Ph.D. Thesis.1 ECTS credit is equivalent to 30 hours of workload.


Country Code
-