Yeterlilik Kodu

TR001217472

Yeterlilik Adı
Kule Vinç Operatörü (Seviye 3) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 8343

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Kule Vinç Operatörü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

1: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri açıklar.

1.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili uygulanması gereken önlemleri açıklar.

1.2: İş sağlığı ve iş güvenliği için kullanması gereken KKD’leri listeler.

1.3: Çalışma alanının güvenlik açısından nasıl kontrol edildiğini açıklar.

2: Çevresel risklerinin azaltılmasına yönelik yapılması gerekenleri açıklar.

2.1: Ortaya çıkan atıkların türlerine göre nasıl toplanması gerektiğini açıklar.

2.2: Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar.

1: İş organizasyonu yapar.

1.1: İş programını uygular.

1.2: Araç, gereç ve ekipman hazırlığını talimatlarına uygun şekilde yapar.

1.3: İş öncesi vincin genel temizliğini yapar.

1.4: Kule vince emniyet tedbirlerini alarak tırmanır.

1.5: Vinci çalıştırır.

2: Vincin kontrollerini yapar.

2.1: Vincin mekanik aksamlarının fiziki kontrollerini yapar.

2.2: Vincin elektrik aksamlarının fiziki kontrollerinin nasıl yapılacağını açıklar.

2.3: Kanca ve taşıma elemanlarının fiziki kontrollerini yapar.

2.4: Vincin fonksiyonel kontrollerini yapar.

2.5: Bakım ve arıza çalışmalarına yardımcı olur.

3: Yükü kaldırma, taşıma ve indirme işlemlerini yapar.

3.1: Yükü kaldırma işlemini tekniğine uygun şekilde yapar.

3.2: Yükü taşıma işlemini tekniğine uygun şekilde yapar.

3.3: Yükü indirme işlemini tekniğine uygun şekilde yapar.

3.4: Vinci park konumuna tekniğine uygun şekilde getirir.

4: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alır.

4.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygular.

4.2: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır.

 

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR001217472


Yeterlilik Adı
Kule Vinç Operatörü (Seviye 3) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

1: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri açıklar.

1.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili uygulanması gereken önlemleri açıklar.

1.2: İş sağlığı ve iş güvenliği için kullanması gereken KKD’leri listeler.

1.3: Çalışma alanının güvenlik açısından nasıl kontrol edildiğini açıklar.

2: Çevresel risklerinin azaltılmasına yönelik yapılması gerekenleri açıklar.

2.1: Ortaya çıkan atıkların türlerine göre nasıl toplanması gerektiğini açıklar.

2.2: Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar.

1: İş organizasyonu yapar.

1.1: İş programını uygular.

1.2: Araç, gereç ve ekipman hazırlığını talimatlarına uygun şekilde yapar.

1.3: İş öncesi vincin genel temizliğini yapar.

1.4: Kule vince emniyet tedbirlerini alarak tırmanır.

1.5: Vinci çalıştırır.

2: Vincin kontrollerini yapar.

2.1: Vincin mekanik aksamlarının fiziki kontrollerini yapar.

2.2: Vincin elektrik aksamlarının fiziki kontrollerinin nasıl yapılacağını açıklar.

2.3: Kanca ve taşıma elemanlarının fiziki kontrollerini yapar.

2.4: Vincin fonksiyonel kontrollerini yapar.

2.5: Bakım ve arıza çalışmalarına yardımcı olur.

3: Yükü kaldırma, taşıma ve indirme işlemlerini yapar.

3.1: Yükü kaldırma işlemini tekniğine uygun şekilde yapar.

3.2: Yükü taşıma işlemini tekniğine uygun şekilde yapar.

3.3: Yükü indirme işlemini tekniğine uygun şekilde yapar.

3.4: Vinci park konumuna tekniğine uygun şekilde getirir.

4: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alır.

4.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygular.

4.2: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır.

 


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 REFERANS KODU 22UY0498-3URL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
İnşaat ve inşaat mühendisliği

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu 


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 8343


İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Edinme Yolları
-

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR001217472

Qualification Title
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level3
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification-
CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR001217472


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Building and civil engineering

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-