Yeterlilik Kodu

TR00100080

Yeterlilik Adı
Makine Bakımcı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
3 Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Motorlu taşıtlar, gemiler ve uçaklar
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:  7233

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik, Makine Bakımcı (Seviye 3) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,

  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 1. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
  1. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları tanımlar.
  2. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı açıklar.
  3. Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar.
 2. Çevre koruma önlemlerini açıklar.
  1. Çevresel risklerin azaltılmasını açıklar.
  2. İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etme süreçlerini sıralar.
 3. İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar.
  1. Kalite sağlamadaki teknikleri açıklar.
  2. Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları açıklar.
 4. Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlar.
  1. Çalışma alanının İSG açısından uygunluğunu açıklar.
  2. Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler.
  3. Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar.
  4. Çalışma için gerekli malzeme ve ekipmanı hazırlar.
  5. Bakımı yapılacak makinenin güvenlik önlemlerini talimatlara uygun olarak alır.
  6. Bakımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır.
 5. Koruyucu bakım faaliyetlerini gerçekleştirir.
  1. Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.
  2. Gevşemesi muhtemel parçaları ve bağlantıları kontrol ederek sıkma işlemini gerçekleştirir.
  3. Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.
  4. Makinelerin yağ değişimini gerçekleştirir.
  5. Filtreyi, sızdırmazlık elemanını, kayışı ve rulmanı değiştirir.
  6. Değişen parçaların basit ayarlarını yaparak istenen şekilde çalışmalarını sağlar.
 6. Basit arızaları giderir.
  1. Sızdırmazlık elemanlarının arızalarını giderir.
  2. Mekanik parçaların arızalarını giderir.
 7. Bakımı tamamlanan makinelerde son işlemleri gerçekleştirir.
  1. Bakımı ve onarımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.
  2. Yapılan bakım ve onarım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.
 8. İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
  1. Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
  2. Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
  3. Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, A1 ve B2 birimleri için en az yirmi (20) soruluk; B1 birimi için en az yirmi beş (25) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5 dakika zaman verilir

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu A1 birimi ile seçmeli B1-2 birimlerinden en az birinde başarılı olmaları gerekmektedir. Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için sınavda, soruların en az %60’ına doğru yanıt vermelidir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi makine bakım alanında istihdama da katılabilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi makine bakımcının 24 aydan daha fazla makine bakım işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00100080


Yeterlilik Adı
Makine Bakımcı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 1. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
  1. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları tanımlar.
  2. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı açıklar.
  3. Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar.
 2. Çevre koruma önlemlerini açıklar.
  1. Çevresel risklerin azaltılmasını açıklar.
  2. İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etme süreçlerini sıralar.
 3. İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar.
  1. Kalite sağlamadaki teknikleri açıklar.
  2. Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları açıklar.
 4. Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlar.
  1. Çalışma alanının İSG açısından uygunluğunu açıklar.
  2. Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler.
  3. Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar.
  4. Çalışma için gerekli malzeme ve ekipmanı hazırlar.
  5. Bakımı yapılacak makinenin güvenlik önlemlerini talimatlara uygun olarak alır.
  6. Bakımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır.
 5. Koruyucu bakım faaliyetlerini gerçekleştirir.
  1. Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.
  2. Gevşemesi muhtemel parçaları ve bağlantıları kontrol ederek sıkma işlemini gerçekleştirir.
  3. Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.
  4. Makinelerin yağ değişimini gerçekleştirir.
  5. Filtreyi, sızdırmazlık elemanını, kayışı ve rulmanı değiştirir.
  6. Değişen parçaların basit ayarlarını yaparak istenen şekilde çalışmalarını sağlar.
 6. Basit arızaları giderir.
  1. Sızdırmazlık elemanlarının arızalarını giderir.
  2. Mekanik parçaların arızalarını giderir.
 7. Bakımı tamamlanan makinelerde son işlemleri gerçekleştirir.
  1. Bakımı ve onarımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.
  2. Yapılan bakım ve onarım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.
 8. İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
  1. Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
  2. Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
  3. Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, A1 ve B2 birimleri için en az yirmi (20) soruluk; B1 birimi için en az yirmi beş (25) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5 dakika zaman verilir

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 03 TADİL NO:01URL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Motorlu taşıtlar, gemiler ve uçaklar

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:  7233


İlişki Türü

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi makine bakım alanında istihdama da katılabilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi makine bakımcının 24 aydan daha fazla makine bakım işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Edinme Yolları

Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu A1 birimi ile seçmeli B1-2 birimlerinden en az birinde başarılı olmaları gerekmektedir.

Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için sınavda, soruların en az %60’ına doğru yanıt vermelidir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00100080

Qualification Title
Machine Maintainer Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level3
3 The Qualification included in TQF
TQF Level3
Thematic AreasMotor vehicles, ships and aircraft
National Occupation Classification

ISCO 08: 7233

CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Explains occupational health and safety measures.
 • Explains environmental protection measures.
 • Defines quality requirements for work processes and work environment.
 • Prepares the necessary machinery, equipment and materials to operate.
 • Performs preventive maintenance activities.
 • Performs final operations at machines whose maintenance is completed.
 • Applies the OHS, environmental and quality requirements.
 • Prepares the necessary machinery, equipment and materials to operate.
 • Repairs the simple faults.
 • Performs final operations at machines whose maintenance is completed.
 • Applies the OHS, environmental and quality requirements.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purpose

Quality Assurance-
Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on National Qualification.
Progression Paths (Relationship Type)

It is the required qualification for this vocation.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00100080


Qualification Title
Machine Maintainer Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • Explains occupational health and safety measures.
 • Explains environmental protection measures.
 • Defines quality requirements for work processes and work environment.
 • Prepares the necessary machinery, equipment and materials to operate.
 • Performs preventive maintenance activities.
 • Performs final operations at machines whose maintenance is completed.
 • Applies the OHS, environmental and quality requirements.
 • Prepares the necessary machinery, equipment and materials to operate.
 • Repairs the simple faults.
 • Performs final operations at machines whose maintenance is completed.
 • Applies the OHS, environmental and quality requirements.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purpose


Source Of Further Info

NATIONAL QUALIFICATION 10UY0002-3MACHINE MAINTAINER LEVEL 3REVISION NO: 03URL

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Motor vehicles, ships and aircraft

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Vocational Qualifications Authority


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 7233


Relationship Type

It is the required qualification for this vocation.


Expiry Date

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Access Requirements

Entry condition is not required.


Ways To Acquire

Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification.


Country Code
-