Yeterlilik Kodu

TR00324013

Yeterlilik Adı
Makine Ön Lisans Diploması
Sorumlu KurumKocaeli Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.kocaeli.edu.tr
Yönelim-
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mekanik ve metal ticareti
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Program Anahtar Öğrenim Kazanımları

 1. Makine teknikerliği alanında temel teknik hesaplamaları yapabilme. .
 2. Makine teknikerliği alanında temel tasarım ve üretim tekniklerini kullanabilme. .
 3. Makine Teknikerliği alanında, ölçme, kontrol ve kalite güvence standartlarını uygulayabilme.
 4. Makine teknikerliği alanında imalat ve üretim yöntemlerini uygulayabilme. .
 5. Üretim yönetimini gerçekleştirebilme.
 6. Malzeme ve malzeme muayene yöntemlerini bilme ve malzeme seçimini yapabilme.
 7. Bakım ve onarım işlemlerini yapabilme.
 8. Enerji kaynaklarını ve yönetimini uygulayabilme.

 

Ortak Anahtar Öğrenim Kazanımları

 

 1. Bağımsız çalışabilme
 2. Birlikte çalışmaya yatkın olabilme
 3. Alanında ve insan ilişkilerinde etik olabilme
 4. İnsiyatif kullanabilme
 5. Yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
 6. Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilme
 7. Öğrenmeyi öğrenme ve yönetebilme
 8. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme
 9. Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme 'Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği' esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarını; Torna - Tesviye, Metal İşleri, Motor, Makine Ressamlığı ve Makina Teknisyenliği böllümlerinden mezun olanlar "Makine" ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerşnden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli "Sayısal" "SAY" puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara öğrenim hakkı kazanarak yüksekokulumuz ön lisans programında eğitim-öğretime başlayabileceklerdir.

Başarma ŞartlarıÖğrencinin programdan mezun olabilmesi için; a) Toplam 120 AKTS kredisinin sağlanması b) 30 gün süreli staj yapılması c) Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması d) Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Makine Programı’ndan mezun olan öğrenciler kazandıkları bilgi ve yeterliklerle; makine ve üretim sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerde “makine teknikeri” olarak istihdam edilirler. Mezunlar; kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilme fırsatı bulabilmekte. Bununla birlikte, ayrıca kendi işyerlerini de açabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik süresiz olarak geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00324013


Yeterlilik Adı
Makine Ön Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Program Anahtar Öğrenim Kazanımları

 1. Makine teknikerliği alanında temel teknik hesaplamaları yapabilme. .
 2. Makine teknikerliği alanında temel tasarım ve üretim tekniklerini kullanabilme. .
 3. Makine Teknikerliği alanında, ölçme, kontrol ve kalite güvence standartlarını uygulayabilme.
 4. Makine teknikerliği alanında imalat ve üretim yöntemlerini uygulayabilme. .
 5. Üretim yönetimini gerçekleştirebilme.
 6. Malzeme ve malzeme muayene yöntemlerini bilme ve malzeme seçimini yapabilme.
 7. Bakım ve onarım işlemlerini yapabilme.
 8. Enerji kaynaklarını ve yönetimini uygulayabilme.

 

Ortak Anahtar Öğrenim Kazanımları

 

 1. Bağımsız çalışabilme
 2. Birlikte çalışmaya yatkın olabilme
 3. Alanında ve insan ilişkilerinde etik olabilme
 4. İnsiyatif kullanabilme
 5. Yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
 6. Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilme
 7. Öğrenmeyi öğrenme ve yönetebilme
 8. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme
 9. Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme 'Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği' esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Kocaeli Üniversitesi AKTS Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Mekanik ve metal ticareti

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Kocaeli Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Kocaeli Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


İlişki Türü

Makine Programı’ndan mezun olan öğrenciler kazandıkları bilgi ve yeterliklerle; makine ve üretim sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerde “makine teknikeri” olarak istihdam edilirler. Mezunlar; kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilme fırsatı bulabilmekte. Bununla birlikte, ayrıca kendi işyerlerini de açabilirler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik süresiz olarak geçerlidir.


Giriş Şartı

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarını; Torna - Tesviye, Metal İşleri, Motor, Makine Ressamlığı ve Makina Teknisyenliği böllümlerinden mezun olanlar "Makine" ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerşnden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli "Sayısal" "SAY" puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara öğrenim hakkı kazanarak yüksekokulumuz ön lisans programında eğitim-öğretime başlayabileceklerdir.


Edinme Yolları

Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için; a) Toplam 120 AKTS kredisinin sağlanması b) 30 gün süreli staj yapılması c) Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması d) Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00324013

Qualification Title
Mechanics Associate Degree Diploma
Awarding BodyKocaeli University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.kocaeli.edu.tr
Orientation-
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level5
Thematic AreasMechanics and metal trades
National Occupation Classification

ISCO 08

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Program Specific Learning Out Comes

 1. Solving technical problems in machine technician field.
 2. Designing and using manufacturing methods in machine technician field.
 3. Measuring, controlling and using of the quality assurance standards in machine technicians field.
 4. Practicing manufacturing and production methods in machine technician field.
 5. Performing manufacturing management.
 6. Selecting and practicing materials testing, making materials selection
 7. Maintaining and repairing applications.
 8. Managing the procedure of the energy sources.

Common Learning Outcomes

 1. Working individually
 2. Working coopeartively in a team
 3. Being ethical in his/her field and human relations
 4. Using initiatives
 5. Communicating properly in verbal and in written form
 6. Evaluating the information and qualifications gained in the study field critically
 7. Managing learning process and learning how to learn
 8. Following developments in the study field by using a foreign language
 9. Using information and communication technologies required in the study field
Key Competencies-
Further Info

Examination, assessment and grading procedure is mainly based on Kocaeli University Education and Training Regulations for Associate and Undergraduate Degrees Depending on the nature of the course various instruments such as midterms, final exams, short exams, presentations, assignments, projects, portfolios and applications may be involved in the assessment process of a semester on condition that students are informed about their weights upon registry. Contribution of these activities to final grading range between 30% -70% and So as to be eligible to take the final exam, a student has to fulfill the attendance requirement of 70% for theoretical and 80 % for practical courses. Once this requirement is fulfilled, attendance is not required again in case of a failure and retaking that course. Final grading of a course is determined on the basis of semester studies and final exam. Those with certified and officially approved excuses are also given a makeup exam.

Quality Assurance-
Access Requirements

In order to be admitted to the program, there is no examination requirement for the graduates of Vocational and Technical High Schools such as; Lathe, Metal Work, Motor, Machine and Machine Technician. If a quota remains after the placement of such students, graduates of other types of high schools can also be admitted to the program on condition that they get the required score from math reasoning test parts of governmental test held by OSYM (Student Selection and Placement Center). Students can apply for lateral transfer within or out of Turkey in case a quota is provided for them. Lateral Transfer student admission is declared after the evaluation of the applicant’s academic standing. For detailed information, please see the related articles available in the ‘Kocaeli University, Education, Training and Examination Regulations for Associate’s and Bachelor’s Degree’.

Conditions for SuccessFor a student in order to get an associate degree it is required to; a) complete 120 ECTS b) 30 days of internship c) pass all the compulsory and elective courses listed in the program d) minimum 2.00 grade point average out of 4.00 grade point average.
Progression Paths (Relationship Type)

With acquired knowledge and skills, the graduates of Programs of Mechanics are employed as "mechanics technician” in all the businesses in the machine and production sector. Graduates of this program have many employment opportunities in various areas of public and private sector. Moreover they can start their own businesses.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinitely

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00324013


Qualification Title
Mechanics Associate Degree Diploma

Non-preferred Terms
-

Description

Program Specific Learning Out Comes

 1. Solving technical problems in machine technician field.
 2. Designing and using manufacturing methods in machine technician field.
 3. Measuring, controlling and using of the quality assurance standards in machine technicians field.
 4. Practicing manufacturing and production methods in machine technician field.
 5. Performing manufacturing management.
 6. Selecting and practicing materials testing, making materials selection
 7. Maintaining and repairing applications.
 8. Managing the procedure of the energy sources.

Common Learning Outcomes

 1. Working individually
 2. Working coopeartively in a team
 3. Being ethical in his/her field and human relations
 4. Using initiatives
 5. Communicating properly in verbal and in written form
 6. Evaluating the information and qualifications gained in the study field critically
 7. Managing learning process and learning how to learn
 8. Following developments in the study field by using a foreign language
 9. Using information and communication technologies required in the study field

Further Info

Examination, assessment and grading procedure is mainly based on Kocaeli University Education and Training Regulations for Associate and Undergraduate Degrees Depending on the nature of the course various instruments such as midterms, final exams, short exams, presentations, assignments, projects, portfolios and applications may be involved in the assessment process of a semester on condition that students are informed about their weights upon registry. Contribution of these activities to final grading range between 30% -70% and So as to be eligible to take the final exam, a student has to fulfill the attendance requirement of 70% for theoretical and 80 % for practical courses. Once this requirement is fulfilled, attendance is not required again in case of a failure and retaking that course. Final grading of a course is determined on the basis of semester studies and final exam. Those with certified and officially approved excuses are also given a makeup exam.


Source Of Further Info

Kocaeli University European Credit Transfer SystemURL

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Mechanics and metal trades

Information Language
EN

Awarding Body
Kocaeli University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Kocaeli University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08


Relationship Type

With acquired knowledge and skills, the graduates of Programs of Mechanics are employed as "mechanics technician” in all the businesses in the machine and production sector. Graduates of this program have many employment opportunities in various areas of public and private sector. Moreover they can start their own businesses.


Expiry Date

Qualification is valid indefinitely


Access Requirements

In order to be admitted to the program, there is no examination requirement for the graduates of Vocational and Technical High Schools such as; Lathe, Metal Work, Motor, Machine and Machine Technician. If a quota remains after the placement of such students, graduates of other types of high schools can also be admitted to the program on condition that they get the required score from math reasoning test parts of governmental test held by OSYM (Student Selection and Placement Center). Students can apply for lateral transfer within or out of Turkey in case a quota is provided for them. Lateral Transfer student admission is declared after the evaluation of the applicant’s academic standing. For detailed information, please see the related articles available in the ‘Kocaeli University, Education, Training and Examination Regulations for Associate’s and Bachelor’s Degree’.


Ways To Acquire

For a student in order to get an associate degree it is required to; a) complete 120 ECTS b) 30 days of internship c) pass all the compulsory and elective courses listed in the program d) minimum 2.00 grade point average out of 4.00 grade point average.


Country Code
-