Yeterlilik Kodu

TR0030010915

Yeterlilik Adı
Nükleer Tıp Fiziği Doktora Diploması
Sorumlu KurumSağlık Bilimleri Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiSağlık Bilimleri Üniversitesi Adres: Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar Gülhane Hemşirelik Fakültesi Adres: Emrah Mahallesi, Gülhane Külliyesi, 06010 Keçiören/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttps://ghf.sbu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tıp
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Temel radyasyon fiziği kavramlarının anlaşılması sağlanacaktır.
 • Çalışma ortamında nükleer tıp fiziği uygulama ve gerekliliği elde edilir.
 • Radyasyondan korunma yöntemleri hakkında araştırmalar yapması sağlanır.
 • Nükleer Tıp fiziği alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri araştırlır.
 • Nükleer Tıp fizikçisi olarak hastane ortamında istihdam edilen veya edilecek personelin sorumlulukları hakkındaki bilgileri elde eder.
 • Nükleer Tıp fizikçisi olan personelin yurt ve dünya genelinde görev dağılımı hakkında tartışmalar yapılır.
 • Hastane ortamında radyoaktif uygulamalar sonrasında oluşan radyoaktif atıklarla ilgili bilgiler sunulur.
 • Radyoaktif atık yönetimi, yapılması gereken uygulamalar ve kullanılacak cihazlar ile ilgili ulusal ve uluslar arası yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilir.
 • Çalışma ortamında radyasyondan korunma kapsamında yapılan müdahaleleri gözlemlenir.
 • Herhangi bir radyasyon acil durumu sırasında yapılacak işlemler, kullanılacak gereçler, personelin sorumlulukları hakkında değerlendirilmeler sunulur.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca (4. Bölüm/Madde 20-24,37) yapılmaktadır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Nükleer tıp Kliniği Nükleer Tıp Fiziği Doktora Programına başvuracak adayların;

a)Fen-edebiyat veya mühendislik fakültelerinin fizik lisans ve fizik mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,

b)Medikal Fizik alanındaki yüksek lisans programlarından birini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.c)“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir.İlgili bölüme “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Üçüncü Bölüm, Madde 15,Madde 16 ve Madde 17’den ulaşılabilir.

Başarma ŞartlarıProgramdan mezun olabilmek için, en az 21 Kredi veya 7 ders, 120 AKTS ders 120 AKTS tez olmak üzere toplam 240 AKTS tamamlanmak zorundadır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Nükleer Tıp Fiziği Doktora programı’ndan mezun olanlar Medikal Fizik Uzmanı olarak Nükleer Tıp Kliniklerinde görev yapabilirler. Akademik olarak üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarında görev yapabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030010915


Yeterlilik Adı
Nükleer Tıp Fiziği Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adres: Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar Gülhane Hemşirelik Fakültesi Adres: Emrah Mahallesi, Gülhane Külliyesi, 06010 Keçiören/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Temel radyasyon fiziği kavramlarının anlaşılması sağlanacaktır.
 • Çalışma ortamında nükleer tıp fiziği uygulama ve gerekliliği elde edilir.
 • Radyasyondan korunma yöntemleri hakkında araştırmalar yapması sağlanır.
 • Nükleer Tıp fiziği alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri araştırlır.
 • Nükleer Tıp fizikçisi olarak hastane ortamında istihdam edilen veya edilecek personelin sorumlulukları hakkındaki bilgileri elde eder.
 • Nükleer Tıp fizikçisi olan personelin yurt ve dünya genelinde görev dağılımı hakkında tartışmalar yapılır.
 • Hastane ortamında radyoaktif uygulamalar sonrasında oluşan radyoaktif atıklarla ilgili bilgiler sunulur.
 • Radyoaktif atık yönetimi, yapılması gereken uygulamalar ve kullanılacak cihazlar ile ilgili ulusal ve uluslar arası yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilir.
 • Çalışma ortamında radyasyondan korunma kapsamında yapılan müdahaleleri gözlemlenir.
 • Herhangi bir radyasyon acil durumu sırasında yapılacak işlemler, kullanılacak gereçler, personelin sorumlulukları hakkında değerlendirilmeler sunulur.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca (4. Bölüm/Madde 20-24,37) yapılmaktadır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Nükleer tıp Kliniği Nükleer Tıp Fiziği Doktora Programına başvuracak adayların;

a)Fen-edebiyat veya mühendislik fakültelerinin fizik lisans ve fizik mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,

b)Medikal Fizik alanındaki yüksek lisans programlarından birini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.c)“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir.İlgili bölüme “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Üçüncü Bölüm, Madde 15,Madde 16 ve Madde 17’den ulaşılabilir.


Başarma Şartları
Programdan mezun olabilmek için, en az 21 Kredi veya 7 ders, 120 AKTS ders 120 AKTS tez olmak üzere toplam 240 AKTS tamamlanmak zorundadır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Nükleer Tıp Fiziği Doktora programı’ndan mezun olanlar Medikal Fizik Uzmanı olarak Nükleer Tıp Kliniklerinde görev yapabilirler. Akademik olarak üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarında görev yapabilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030010915

Qualification Title
Nuclear Medicine Physics Doctoral Degree
Awarding BodyUniversity of Health Sciences
Awarding Body ContactUniversity of Health Sciences Address: Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar Gulhane Faculty of Nursing Address: Emrah Mahallesi, Gülhane Külliyesi, 06010 Keçiören/Ankara
Awarding Body Urlhttps://ghf.sbu.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasMedicine
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Basic radiation physics concepts will be understood.
 • Application and necessity of nuclear medical science is obtained in working environment.
 • Researches on radiation protection methods are provided.
 • Investigates national and international developments in the field of nuclear medicine.
 • As a Nuclear Medicine physicist, he obtains information about the responsibilities of personnel employed or to be employed in the hospital environment
 • .Discussions are made on the distribution of personnel in the country and the world as a Nuclear Medicine physicist.
 • Information on radioactive wastes generated after radioactive applications in the hospital environment.
 • Radioactive waste management is assessed within the framework of national and international regulations for the applications to be carried out and the devices to be used.
 • Interventions in the context of radiation protection are observed in the working environment.
 • The evaluations are made about the actions to be taken, the equipment to be used, and the responsibilities of the personnel during any radiation emergency.
Key Competencies-
Further Info

Examinations, educational measurement and evaluations are courses is carried out in accordance with the relevant provisions (Part 4 / Article 20-24,37) of the “Graduate Programme and Exam Regulation of University of Health Sciences”. 

Quality Assurance-
Access Requirements

Candidates who will apply to PhD Program of Nuclear Medicine Physics;a) Graduated from one of the departments of physics and physics engineering of science-literary or engineering facultiesb) They must have successfully completed one of the graduate programs in Medical Physics.c) Graduate Education-Examination Regulations of the University of Health Sciences and candidates satisfying the conditions announced by the Institute of Health Sciences of Gülhane are accepted.Relevant division can be found in the Third Section, Article 15, Article 16 and Article 17 of the Regulations for the Education, Training and Examination of the Graduate School of Health Sciences .

Conditions for SuccessIn order to graduate from the program, a minimum of 21 credits or 7 courses, 120 ECTS courses and 120 ECTS theses, 240 ECTS must be completed.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of the Ph.D. program in Nuclear Medicine Physics can work in Nuclear Medicine Clinics as a Medical Physics Specialist. Academicly, they can serve in the faculty of universities

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030010915


Qualification Title
Nuclear Medicine Physics Doctoral Degree

Awarding Body
University of Health Sciences

Awarding Body Contact
University of Health Sciences Address: Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar Gulhane Faculty of Nursing Address: Emrah Mahallesi, Gülhane Külliyesi, 06010 Keçiören/Ankara

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Basic radiation physics concepts will be understood.
 • Application and necessity of nuclear medical science is obtained in working environment.
 • Researches on radiation protection methods are provided.
 • Investigates national and international developments in the field of nuclear medicine.
 • As a Nuclear Medicine physicist, he obtains information about the responsibilities of personnel employed or to be employed in the hospital environment
 • .Discussions are made on the distribution of personnel in the country and the world as a Nuclear Medicine physicist.
 • Information on radioactive wastes generated after radioactive applications in the hospital environment.
 • Radioactive waste management is assessed within the framework of national and international regulations for the applications to be carried out and the devices to be used.
 • Interventions in the context of radiation protection are observed in the working environment.
 • The evaluations are made about the actions to be taken, the equipment to be used, and the responsibilities of the personnel during any radiation emergency.

Key Competencies
-

Further Info

Examinations, educational measurement and evaluations are courses is carried out in accordance with the relevant provisions (Part 4 / Article 20-24,37) of the “Graduate Programme and Exam Regulation of University of Health Sciences”. 


Quality Assurance
-

Access Requirements

Candidates who will apply to PhD Program of Nuclear Medicine Physics;a) Graduated from one of the departments of physics and physics engineering of science-literary or engineering facultiesb) They must have successfully completed one of the graduate programs in Medical Physics.c) Graduate Education-Examination Regulations of the University of Health Sciences and candidates satisfying the conditions announced by the Institute of Health Sciences of Gülhane are accepted.Relevant division can be found in the Third Section, Article 15, Article 16 and Article 17 of the Regulations for the Education, Training and Examination of the Graduate School of Health Sciences .


Conditions for Success
In order to graduate from the program, a minimum of 21 credits or 7 courses, 120 ECTS courses and 120 ECTS theses, 240 ECTS must be completed.

Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of the Ph.D. program in Nuclear Medicine Physics can work in Nuclear Medicine Clinics as a Medical Physics Specialist. Academicly, they can serve in the faculty of universities


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address