Yeterlilik Kodu

TR00330881

Yeterlilik Adı
Plastik Sanatlar ve Resim Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumYeditepe Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul
Sorumlu Kurum URLhttps://yeditepe.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Güzel sanatlar
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri90
Programın Normal Süresi 1
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sanat kültürü ve sanatsal eleştiri konularında bilgiye sahiptir.
 • Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir.
 • Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir.
 • Mesleki özgüvenle, çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
 • Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir.
 • Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
 • Sanat tarihi konusunda bilgiye sahiptir.
 • Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser.
 • Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir.
 • Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisini kazanır.
 • Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisine sahiptir.
 • Sanatsal alanda kendini ifade eder.
 • Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanır.
 • Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları yine toplumla paylaşabilme becerisine sahip olur.
 • Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisine sahip olur.
 • Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisini kazanır.
 • Sanatsal malzemeleri ve teknikleri tanımlama ve uygulama becerisini kazanır.
 • Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisini kazanır.
 • Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisini kazanır.
 • Bir içeriği ya da kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisini kazanır.
 • Farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavrar.
 • Farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını, kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmek için ortam hazırlar.
 • Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bu program, yüksek öğretimde Plastik Sanatlar Yüksek Lisans alanında 108 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. 
 • Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Plastik Sanatlar alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak gerekir.
 • ALES ve YDS sınavları gerekmemektedir.
 • Başvuruda bulunan öğrenci adaylarının yetenek sınavı ve mülakat sınavına girmeleri gerekir.
Başarma ŞartlarıDereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 2 yıllık akademik program sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip dönem bitirme projesinden muvaffakiyet esastır. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlarımız ağırlıklı olarak Akademik Platformlarda yer almakla beraber, farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmektedirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00330881


Yeterlilik Adı
Plastik Sanatlar ve Resim Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sanat kültürü ve sanatsal eleştiri konularında bilgiye sahiptir.
 • Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir.
 • Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir.
 • Mesleki özgüvenle, çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
 • Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir.
 • Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
 • Sanat tarihi konusunda bilgiye sahiptir.
 • Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser.
 • Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir.
 • Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisini kazanır.
 • Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisine sahiptir.
 • Sanatsal alanda kendini ifade eder.
 • Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanır.
 • Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları yine toplumla paylaşabilme becerisine sahip olur.
 • Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisine sahip olur.
 • Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisini kazanır.
 • Sanatsal malzemeleri ve teknikleri tanımlama ve uygulama becerisini kazanır.
 • Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisini kazanır.
 • Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisini kazanır.
 • Bir içeriği ya da kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisini kazanır.
 • Farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavrar.
 • Farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını, kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmek için ortam hazırlar.
 • Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bu program, yüksek öğretimde Plastik Sanatlar Yüksek Lisans alanında 108 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. 
 • Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Plastik Sanatlar alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Detaylı Bilginin Kaynağı
-

URL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Güzel sanatlar

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Yeditepe Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Yeditepe Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Mezunlarımız ağırlıklı olarak Akademik Platformlarda yer almakla beraber, farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmektedirler.


Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
 • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak gerekir.
 • ALES ve YDS sınavları gerekmemektedir.
 • Başvuruda bulunan öğrenci adaylarının yetenek sınavı ve mülakat sınavına girmeleri gerekir.

Edinme Yolları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 2 yıllık akademik program sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip dönem bitirme projesinden muvaffakiyet esastır. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00330881

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasFine arts
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00330881


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Fine arts

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-