Yeterlilik Kodu

TR0030030916

Yeterlilik Adı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Diploması
Sorumlu KurumYeditepe Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul
Sorumlu Kurum URLhttps://yeditepe.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Siyaset bilimleri ve yurttaşlık
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 •  Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Alınacak Derece Öğrenciler, ders yükü (190 AKTS) ve ardından tez yazımıyla savunmasından oluşan araştırmalarını (120 AKTS) başarıyla tamamladıklarında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında doktora derecesi elde ederler
 • Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş  mezunlar, yurtiçi ve yurtdışında üniversitelerde, düşünce kuruluşlarında, medya ve benzer diğer birçok sektörde istihdam edilmektedir.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Kabul Koşulları Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı, Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) denkliği olan yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerden yüksek lisans derecesine sahip adayların başvurularına açıktır. Yine YÖK’ün öngördüğü şekilde, aday öğrencilerin ALES Eşit Ağırlık puanlarının en az 55 olması gerekmektedir. Adayların ayrıca bölüm öğretim üyelerinin yapacakları sözlü mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir. Kurumuzda eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle adayların TOEFL sonuçlarının 79 (IBS) ya da 213 (CBS) olması gerekmektedir.

Başarma Şartları Mezuniyet Koşulları: Programdan mezun olmak için öğrencilerin toplam 310 AKTS’yi tamamlamaları gerekmektedir. Derslerini başarıyla tamamlayıp, yeterlik sınavında başarılı olan adaylar, kapsamlı bir araştırma sürecinden sonra akademik dünyaya katkı sağlamalarının beklendiği bir tez yazarlar. Öğrenciler genelde ders yükünü iki yıl içerisinde tamamlamakta ve sonraki iki yılda da araştırmalarını sonuçlandırmaktadırlar. Alınacak Derece Öğrenciler, ders yükü (190 AKTS) ve ardından tez yazımıyla savunmasından oluşan araştırmalarını (120 AKTS) başarıyla tamamladıklarında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında doktora derecesi elde ederler
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030030916


Yeterlilik Adı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Yeditepe Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 •  Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Alınacak Derece Öğrenciler, ders yükü (190 AKTS) ve ardından tez yazımıyla savunmasından oluşan araştırmalarını (120 AKTS) başarıyla tamamladıklarında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında doktora derecesi elde ederler
 • Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş  mezunlar, yurtiçi ve yurtdışında üniversitelerde, düşünce kuruluşlarında, medya ve benzer diğer birçok sektörde istihdam edilmektedir.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Kabul Koşulları Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı, Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) denkliği olan yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerden yüksek lisans derecesine sahip adayların başvurularına açıktır. Yine YÖK’ün öngördüğü şekilde, aday öğrencilerin ALES Eşit Ağırlık puanlarının en az 55 olması gerekmektedir. Adayların ayrıca bölüm öğretim üyelerinin yapacakları sözlü mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir. Kurumuzda eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle adayların TOEFL sonuçlarının 79 (IBS) ya da 213 (CBS) olması gerekmektedir.


Başarma Şartları
Mezuniyet Koşulları: Programdan mezun olmak için öğrencilerin toplam 310 AKTS’yi tamamlamaları gerekmektedir. Derslerini başarıyla tamamlayıp, yeterlik sınavında başarılı olan adaylar, kapsamlı bir araştırma sürecinden sonra akademik dünyaya katkı sağlamalarının beklendiği bir tez yazarlar. Öğrenciler genelde ders yükünü iki yıl içerisinde tamamlamakta ve sonraki iki yılda da araştırmalarını sonuçlandırmaktadırlar. Alınacak Derece Öğrenciler, ders yükü (190 AKTS) ve ardından tez yazımıyla savunmasından oluşan araştırmalarını (120 AKTS) başarıyla tamamladıklarında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında doktora derecesi elde ederler

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030030916

Qualification Title
Awarding BodyYeditepe University
Awarding Body Contact İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul
Awarding Body Urlhttps://yeditepe.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasPolitical sciences and civics
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030030916


Qualification Title

Awarding Body
Yeditepe University

Awarding Body Contact
İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address