Yeterlilik Kodu

TR00100090

Yeterlilik Adı
Su Yalıtımcısı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
3 Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:  7124

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Su Yalıtımcısı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış (sürme esaslı malzeme/bitümlü membran/PVC, TPO, EPDM, HDPE membran/püskürtme makinesi ile uygulanan malzemeler ile su yalıtımı yapan) kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 •  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 •  Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 •  Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 1. İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
  1. Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.
  2. Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.
  3. Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını ve ekipmanları ayırt eder.
  4. İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler.
  5. İş bitiminde ortaya çıkan atıkların ve dönüştürülebilen malzemelerin türlerine göre nasıl toplanması ve sınıflandırılması gerektiğini açıklar.
 2. İş organizasyonuna ilişkin işlemleri açıklar.
  1. Proje ve teknik şartnamenin nasıl incelendiğini açıklar.
  2. Araç, gereç ve malzeme hazırlığına yönelik işlemleri sıralar.
  3. Yalıtım öncesi kontrollerin nasıl yapıldığını açıklar.
 3. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri uygular.
  1. Çalışma alanında İSG ile ilgili belirlenen önlemleri uygular.
  2. İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.
 4. Su yalıtımı yapar.
  1. Yüzey hazırlığı yapar.
  2. Çimento esaslı malzeme ile su yalıtımı yapar.
  3. Bitüm esaslı veya poliüretan esaslı veya epoxy esaslı malzeme ile su yalıtımı yapar.
  4. Bitümlü membran/PVC, TPO, EPDM, HDPE membran/püskürtme makinesi ile su yalıtımı için kaplama yapar.
  5. Bitümlü membran/PVC, TPO, EPDM, HDPE membran ile su yalıtımında drenaj yapılmasına ilişkin işlemleri/malzemeleri açıklar.
 5. Su yalıtımı sonrası işlemleri yapar.
  1. Araç, gereç ve ekipmanları toplar.
  2. Ortamın genel temizliğini yapar.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, her biri eşit puan değerinde, A1 birimi için en az yirmi on iki (12) soruluk; B1 ve B2 birimleri için en az dokuz (9) soruluk; B3 birimi için en az sekiz (8) soruluk; B4 birimi için en az altı (6) soruluk yapılandırılmış sözlü sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir.

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Performans sınavında adayların asgari olarak uygulaması gereken proje/senaryo örneği yeterlilik ekinde sunulmaktadır.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için A1 zorunlu biriminden ve en az bir seçmeli birimden (B1-B4) başarılı olmaları gerekmektedir. Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için, sözlü sınavda, değerlendirme çizelgesine göre adayların en az % 60 başarı sağlaması gerekmektedir. Adayın, performans sınavında başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir.  
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi su yalıtımcılığı alanında istihdama da katılabilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00100090


Yeterlilik Adı
Su Yalıtımcısı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 1. İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
  1. Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.
  2. Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.
  3. Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını ve ekipmanları ayırt eder.
  4. İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler.
  5. İş bitiminde ortaya çıkan atıkların ve dönüştürülebilen malzemelerin türlerine göre nasıl toplanması ve sınıflandırılması gerektiğini açıklar.
 2. İş organizasyonuna ilişkin işlemleri açıklar.
  1. Proje ve teknik şartnamenin nasıl incelendiğini açıklar.
  2. Araç, gereç ve malzeme hazırlığına yönelik işlemleri sıralar.
  3. Yalıtım öncesi kontrollerin nasıl yapıldığını açıklar.
 3. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri uygular.
  1. Çalışma alanında İSG ile ilgili belirlenen önlemleri uygular.
  2. İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.
 4. Su yalıtımı yapar.
  1. Yüzey hazırlığı yapar.
  2. Çimento esaslı malzeme ile su yalıtımı yapar.
  3. Bitüm esaslı veya poliüretan esaslı veya epoxy esaslı malzeme ile su yalıtımı yapar.
  4. Bitümlü membran/PVC, TPO, EPDM, HDPE membran/püskürtme makinesi ile su yalıtımı için kaplama yapar.
  5. Bitümlü membran/PVC, TPO, EPDM, HDPE membran ile su yalıtımında drenaj yapılmasına ilişkin işlemleri/malzemeleri açıklar.
 5. Su yalıtımı sonrası işlemleri yapar.
  1. Araç, gereç ve ekipmanları toplar.
  2. Ortamın genel temizliğini yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, her biri eşit puan değerinde, A1 birimi için en az yirmi on iki (12) soruluk; B1 ve B2 birimleri için en az dokuz (9) soruluk; B3 birimi için en az sekiz (8) soruluk; B4 birimi için en az altı (6) soruluk yapılandırılmış sözlü sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir.

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Performans sınavında adayların asgari olarak uygulaması gereken proje/senaryo örneği yeterlilik ekinde sunulmaktadır.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0058-3 SU YALITIMCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 TADİL NO: 01URL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
İnşaat ve inşaat mühendisliği

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:  7124


İlişki Türü

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi su yalıtımcılığı alanında istihdama da katılabilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Edinme Yolları

Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için A1 zorunlu biriminden ve en az bir seçmeli birimden (B1-B4) başarılı olmaları gerekmektedir.

Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için, sözlü sınavda, değerlendirme çizelgesine göre adayların en az % 60 başarı sağlaması gerekmektedir.

Adayın, performans sınavında başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir.

 


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00100090

Qualification Title
Waterproofing Worker Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level3
3 The Qualification included in TQF
TQF Level3
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification

ISCO 08: 7124

CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Explains the project and technical specifications.
 • Explains how to perform pre-inspections controls.
 • Explains logistics operations.
 • Explains necessary precautions for occupational health and safety.
 • Makes work organization.
 • Prepares for insulation in foundation and curtain walls that are in contact with the soil.
 • Makes water insulation on the bases that come into contact with the soil.
 • Makes water insulation.
 • Makes work organization.
 • Makes ground preparation in wet areas.
 • Performs water insulation with polymer bitumen covers in wet volumes.
 • Performs water insulation with dwelling materials.
 • Makes water insulation in sloped roofs.
 • Makes water insulation on terrace roofs.
 • Makes water insulation on light metal roofs.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for Success Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification.​
Progression Paths (Relationship Type)

It is the required qualification for this vocation.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00100090


Qualification Title
Waterproofing Worker Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • Explains the project and technical specifications.
 • Explains how to perform pre-inspections controls.
 • Explains logistics operations.
 • Explains necessary precautions for occupational health and safety.
 • Makes work organization.
 • Prepares for insulation in foundation and curtain walls that are in contact with the soil.
 • Makes water insulation on the bases that come into contact with the soil.
 • Makes water insulation.
 • Makes work organization.
 • Makes ground preparation in wet areas.
 • Performs water insulation with polymer bitumen covers in wet volumes.
 • Performs water insulation with dwelling materials.
 • Makes water insulation in sloped roofs.
 • Makes water insulation on terrace roofs.
 • Makes water insulation on light metal roofs.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

NATIONAL QUALIFICATION  12UY0058-3WATER INSULATOR LEVEL 3REVISION NO: 00URL

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Building and civil engineering

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Vocational Qualifications Authority


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 7124


Relationship Type

It is the required qualification for this vocation.


Expiry Date

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Access Requirements

Entry condition is not required.


Ways To Acquire

 Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification.​


Country Code
-