Yeterlilik Kodu

TR0030010933

Yeterlilik Adı
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Doktora Diploması
Sorumlu KurumSağlık Bilimleri Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiSağlık Bilimleri Üniversitesi Adres: Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar Gülhane Hemşirelik Fakültesi Adres: Emrah Mahallesi, Gülhane Külliyesi, 06010 Keçiören/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttps://ghf.sbu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tıp
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Dalış hastalıklarını doğru şekilde değerlendirip ve uygun tedavi yaklaşımını bilir.
 • Dalgıç muayeneleri ile ilişkili mevzuatı bilir.
 • Basınç odasının çalışma prensiplerini bilir.
 • Basınç odasının kurulumu ve periyodik bakımı esnasında yapılması gereken temel testleri bilir.
 • Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniği personelinin sorumluluklarını sayar.
 • Hiperbarik oksijen tedavisi endikasyonlarını bilir.
 • Hiperbarik oksijen tedavisi protokollerini ve uygulama alanlarını bilir.
 • Hiperbarik oksijen tedavisi esnasında gelişebilecek komplikasyonları doğru şekilde değerlendirir.
 • Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 • Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
 • Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak kullanarak yeni düşünce yöntemleri geliştirir.
 • Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp alanında araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır ve yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımda değerlendirir.
 • İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
 • Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur.
 • Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirir.
 • Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp alanında, bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder.
 • Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca (4. Bölüm/Madde 20-24,37) yapılmaktadır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Doktora programına,

a) Tıp Fakültesi mezunu olan

b)”Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir.İlgili bölüme “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Üçüncü Bölüm, Madde 11 ve 12’den ulaşılabilir.

Başarma ŞartlarıSualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı Doktora programı, toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.Derslerin ve tezin değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin (Madde 34-41) ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar, üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030010933


Yeterlilik Adı
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adres: Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar Gülhane Hemşirelik Fakültesi Adres: Emrah Mahallesi, Gülhane Külliyesi, 06010 Keçiören/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Dalış hastalıklarını doğru şekilde değerlendirip ve uygun tedavi yaklaşımını bilir.
 • Dalgıç muayeneleri ile ilişkili mevzuatı bilir.
 • Basınç odasının çalışma prensiplerini bilir.
 • Basınç odasının kurulumu ve periyodik bakımı esnasında yapılması gereken temel testleri bilir.
 • Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniği personelinin sorumluluklarını sayar.
 • Hiperbarik oksijen tedavisi endikasyonlarını bilir.
 • Hiperbarik oksijen tedavisi protokollerini ve uygulama alanlarını bilir.
 • Hiperbarik oksijen tedavisi esnasında gelişebilecek komplikasyonları doğru şekilde değerlendirir.
 • Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 • Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
 • Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak kullanarak yeni düşünce yöntemleri geliştirir.
 • Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp alanında araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır ve yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımda değerlendirir.
 • İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
 • Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur.
 • Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirir.
 • Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp alanında, bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder.
 • Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca (4. Bölüm/Madde 20-24,37) yapılmaktadır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Doktora programına,

a) Tıp Fakültesi mezunu olan

b)”Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir.İlgili bölüme “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Üçüncü Bölüm, Madde 11 ve 12’den ulaşılabilir.


Başarma Şartları
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı Doktora programı, toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.Derslerin ve tezin değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin (Madde 34-41) ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar, üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030010933

Qualification Title
Awarding BodyUniversity of Health Sciences
Awarding Body ContactUniversity of Health Sciences Address: Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar Gulhane Faculty of Nursing Address: Emrah Mahallesi, Gülhane Külliyesi, 06010 Keçiören/Ankara
Awarding Body Urlhttps://ghf.sbu.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasMedicine
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements

The applicants who are willing to enroll in the Undersea and Hyperbaric Medicine Doctorate program should a) hold Medical Doctor Diploma, b) fulfill the criterion announced by Gulhane Institute of Health Sciences of University of Health Sciences Further information is available in the Third Section, Articles 11 and 12 of the ”Graduate Programme and Exam Regulation of University of Health Sciences“

Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates can work as an academicians in universities.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030010933


Qualification Title

Awarding Body
University of Health Sciences

Awarding Body Contact
University of Health Sciences Address: Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar Gulhane Faculty of Nursing Address: Emrah Mahallesi, Gülhane Külliyesi, 06010 Keçiören/Ankara

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements

The applicants who are willing to enroll in the Undersea and Hyperbaric Medicine Doctorate program should a) hold Medical Doctor Diploma, b) fulfill the criterion announced by Gulhane Institute of Health Sciences of University of Health Sciences Further information is available in the Third Section, Articles 11 and 12 of the ”Graduate Programme and Exam Regulation of University of Health Sciences“


Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)

Graduates can work as an academicians in universities.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address