Yeterlilik Kodu

TR00100812

Yeterlilik Adı
Tabaka Ofset Baskı Operatörü Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Gazetecilik ve raporlama
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7322

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu tür kapsamındaki yeterlilikler; başlangıç düzeyinde kuramsal bilgi (sınıflamalar, ilkeler, kuramlar, modeller bilgisi) ve orta düzeyde olgusal bilgi (terimler, olaylar ve öğeler bilgisi) kullanılarak öngörülebilir çalışma ortamlarında, alışılmış görevlerin yerine getirilmesinde sorumluluk alınan, görevlerin gerçekleştirilmesinde belirli/tanımlanmış talimatların uygulandığı iş ve mesleklerde önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla sunulmaktadır.

Öğrenme Ortamları

Bu tür kapsamındaki yeterliliklere ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygular.
 • Çalışma ortamında çevre güvenliği talimatlarını uygular.
 • Çalışma ortamında acil durum talimatlarını uygular.
 • Çalışma süreçlerinin ve verimliliğin iyileştirilmesine katkıda bulunur.
 • İş başlama ve tamamlama faaliyetlerini yürütür.
 • Çalışma sürecinde görevleri ile ilgili kayıtları tutar.
 • Mesleki gelişimini yürütür.
 • Kâğıdın özelliklerini ve çeşitlerini tanır.
 • Kalıbın özelliklerini tanır.
 • Blanketin makineye uygunluğunu belirler.
 • Mürekkeplerin ve renklerin özelliklerini tanır.
 • Kimyasallar ve yardımcı malzemelerin özelliklerini tanır.
 • Ofset baskı sisteminin temel özelliklerini tanır.
 • Tabaka ofset baskı makinesinin temel özelliklerini tanır.
 • Tabaka ofset baskı makinesinin temizlik ve yağlamalarını yapar.
 • Tabaka ofset baskı makinesinin rutin kontrollerini yapar.
 • Baskı makinesini faal hale getirir.
 • Baskı makinesinin nemlendirme ünitesini faal hale getirir.
 • Baskı makinesine verilen renk sıralamasına göre mürekkep yükler.
 • Baskı makinesi ünitelerine blanket takar.
 • Baskı makinesine kalıp takar.
 • Baskı makinesine kâğıt yükler.
 • Baskı makinesinin kaplama ünitesini baskıya hazırlar.
 • Baskı makinesinin baskı sürecini takip eder.
Anahtar Yetkinlikler

Bu tür kapsamındaki yeterlilikler, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.

Başarma ŞartlarıUlusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yatay İlerleme: Tabaka Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğinden belge almaya hak kazanmış aday, belgesinin geçerlilik süresi dâhilinde, aynı seviyede diğer ofset baskı operatörlüklerine başvuru yaptığında, üçüncü seviye ofset baskı operatörleri grubu için ortak birimler olan “A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, Kalite”, “A2: İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim” ve “A3: Ofset Baskı Malzemeleri” yeterlilik birimlerinden muaf tutulur. Adayın başvurduğu ofset baskı operatörlüğünün diğer mesleğe özgü yeterlilik birimlerinin sınavlarını başarmaları halinde, başvurdukları meslekte belge almaya hak kazanarak yatay olarak ilerleyebilirler.

Dikey ilerleme: Tabaka Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3) mesleğinin dikey ilerlemesi, Tabaka Ofset Baskı Operatörü (Seviye 4) mesleğidir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

 

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00100812


Yeterlilik Adı
Tabaka Ofset Baskı Operatörü Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygular.
 • Çalışma ortamında çevre güvenliği talimatlarını uygular.
 • Çalışma ortamında acil durum talimatlarını uygular.
 • Çalışma süreçlerinin ve verimliliğin iyileştirilmesine katkıda bulunur.
 • İş başlama ve tamamlama faaliyetlerini yürütür.
 • Çalışma sürecinde görevleri ile ilgili kayıtları tutar.
 • Mesleki gelişimini yürütür.
 • Kâğıdın özelliklerini ve çeşitlerini tanır.
 • Kalıbın özelliklerini tanır.
 • Blanketin makineye uygunluğunu belirler.
 • Mürekkeplerin ve renklerin özelliklerini tanır.
 • Kimyasallar ve yardımcı malzemelerin özelliklerini tanır.
 • Ofset baskı sisteminin temel özelliklerini tanır.
 • Tabaka ofset baskı makinesinin temel özelliklerini tanır.
 • Tabaka ofset baskı makinesinin temizlik ve yağlamalarını yapar.
 • Tabaka ofset baskı makinesinin rutin kontrollerini yapar.
 • Baskı makinesini faal hale getirir.
 • Baskı makinesinin nemlendirme ünitesini faal hale getirir.
 • Baskı makinesine verilen renk sıralamasına göre mürekkep yükler.
 • Baskı makinesi ünitelerine blanket takar.
 • Baskı makinesine kalıp takar.
 • Baskı makinesine kâğıt yükler.
 • Baskı makinesinin kaplama ünitesini baskıya hazırlar.
 • Baskı makinesinin baskı sürecini takip eder.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0133-3TABAKA OFSET BASKI OPERATÖRÜ SEVİYE 3REVİZYON NO: 00URL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Gazetecilik ve raporlama

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7322


İlişki Türü

Yatay İlerleme: Tabaka Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğinden belge almaya hak kazanmış aday, belgesinin geçerlilik süresi dâhilinde, aynı seviyede diğer ofset baskı operatörlüklerine başvuru yaptığında, üçüncü seviye ofset baskı operatörleri grubu için ortak birimler olan “A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, Kalite”, “A2: İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim” ve “A3: Ofset Baskı Malzemeleri” yeterlilik birimlerinden muaf tutulur. Adayın başvurduğu ofset baskı operatörlüğünün diğer mesleğe özgü yeterlilik birimlerinin sınavlarını başarmaları halinde, başvurdukları meslekte belge almaya hak kazanarak yatay olarak ilerleyebilirler.

Dikey ilerleme: Tabaka Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3) mesleğinin dikey ilerlemesi, Tabaka Ofset Baskı Operatörü (Seviye 4) mesleğidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.


Edinme Yolları

Ulusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00100812

Qualification Title
Sheet Offset Printing Operator Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level3
Thematic AreasJournalism and reporting
National Occupation Classification

ISCO 08: 7322

CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person with this qualification;

 • Implements the OHS instructions in the work environment.
 • Implements environmental safety instructions in the work environment.
 • Applies emergency instructions in the work environment.
 • Contributes to improving the work processes and productivity.
 • Conducts work start and completion activities.
 • Keeps records of the tasks in the work process.
 • Conducts professional development.
 • Knows the properties and types of paper.
 • Knows the properties of the mold.
 • Determines the suitability of the blanket to the machine.
 • Knows the characteristics of inks and colors.
 • Knows the properties of chemicals and auxiliary materials.
 • Knows the basic features of offset printing system.
 • Knows the basic features of a sheet-fed offset printing machine.
 • Cleans and lubricates the sheet-fed offset printing machine.
 • Performs routine checks of the sheet-fed offset printing machine.
 • Activates the printing machine.
 • Activates the humidification unit of the printing machine.
 • Loads the ink according to the color sequence given to the printing machine.
 • Mounts blanket to the printing machine units.
 • Mounts the molds on the printing machine.
 • Loads papers to the printing machine.
 • Prepare the machine’s plating unit for printing.
 • Observes the printing process of the printing machine.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on National Qualification.
Progression Paths (Relationship Type)

Horizontal Advancement: Sheet Offset Printing Operator (Level 3) National Qualification certificate holders may apply for other printing operators at the same level within the validity period of their certificate and are exempt from “A1: Occupational Health and Safety, Environmental Safety, Quality”, “A2: Work Organization and Professional Development”, and “A3: Offset Printing Materials” which are common units for level 3 offset printing operators. Should the candidate succeed at exams specific to the qualification units of the other occupation, they can be granted qualification certificate in the occupation they applied for and advance in their career horizontally.

Vertical Advancement Vertical advancement for Sheet Offset Printing Operator (Level 3) is Sheet Offset Printing Operator (Level 4).

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00100812


Qualification Title
Sheet Offset Printing Operator Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

The person with this qualification;

 • Implements the OHS instructions in the work environment.
 • Implements environmental safety instructions in the work environment.
 • Applies emergency instructions in the work environment.
 • Contributes to improving the work processes and productivity.
 • Conducts work start and completion activities.
 • Keeps records of the tasks in the work process.
 • Conducts professional development.
 • Knows the properties and types of paper.
 • Knows the properties of the mold.
 • Determines the suitability of the blanket to the machine.
 • Knows the characteristics of inks and colors.
 • Knows the properties of chemicals and auxiliary materials.
 • Knows the basic features of offset printing system.
 • Knows the basic features of a sheet-fed offset printing machine.
 • Cleans and lubricates the sheet-fed offset printing machine.
 • Performs routine checks of the sheet-fed offset printing machine.
 • Activates the printing machine.
 • Activates the humidification unit of the printing machine.
 • Loads the ink according to the color sequence given to the printing machine.
 • Mounts blanket to the printing machine units.
 • Mounts the molds on the printing machine.
 • Loads papers to the printing machine.
 • Prepare the machine’s plating unit for printing.
 • Observes the printing process of the printing machine.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

NATIONAL QUALIFICATION 13UY0133-3SHEET OFFSET PRINTING OPERATOR LEVEL 3REVISION NO: 00            URL

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Journalism and reporting

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Vocational Qualifications Authority


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 7322


Relationship Type

Horizontal Advancement: Sheet Offset Printing Operator (Level 3) National Qualification certificate holders may apply for other printing operators at the same level within the validity period of their certificate and are exempt from “A1: Occupational Health and Safety, Environmental Safety, Quality”, “A2: Work Organization and Professional Development”, and “A3: Offset Printing Materials” which are common units for level 3 offset printing operators. Should the candidate succeed at exams specific to the qualification units of the other occupation, they can be granted qualification certificate in the occupation they applied for and advance in their career horizontally.

Vertical Advancement Vertical advancement for Sheet Offset Printing Operator (Level 3) is Sheet Offset Printing Operator (Level 4).


Expiry Date

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Access Requirements

Entry condition is not required.


Ways To Acquire

Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification.


Country Code
-