Yeterlilik Kodu

TR0030028185

Yeterlilik Adı
Tarla Bitkileri Doktora Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Modern mühendislik ve hızla gelişmekte olan tarım teknolojilerini Tarla tarımının temel bileşenleri ile ilişkilendirebilmek.
 • Tarla bitkileri odaklı bilim ve tekniklerden biri üzerinde hem mühendislik hem uzmanlık yönleriyle ele alındığı öğrenim hayatı boyunca alanında uzmanlık kazanmak.
 • Ağırlıklı olarak yetiştirilen tarla bitkilerinin agronomik özellikleri ile ıslah konseptleri üzerinde bilgi sahibi olmak.
 • Tarla bitkileri alanında kazanılmış bilgi ve birikimi güncel tarım sektöründeki gelişmeler ile sentezleyebilmek.
 • Çalışma alanındaki konular hakkında bilgi sentezleyerek profesyonel bir bakış açısı oluşturabilmek.
 • Tarla Bitkileri üzerindeki bir bilim dalında derinlemesine bilgi ve birikim sahibi olmak.
 • Tarla bitkileri kapsamındaki disiplinlerle ilişkili yerli ve yabancı literatür ile kaynaklardan faydalanırken eleştirel, sağlıklı, ileri görüşlü ve geçerli çıkarımlar yapabilmek.
 • Dünya literatüründe yer alabilecek nitelikte, orijinal ve alanında inovasyon değeri taşıyan yayınlar üretebilme.
 • Meslek hayatı boyunca karşılaştığı sorunlara analitik bir yaklaşım ile faydalı bakış açıları ve yaratıcı çözümler geliştirebilmek.
 • Kazandığı değerli teorik bilgileri pratik kazanımlara en etkili yollardan dönüştürebilme yeteneğine sahip olmak.
 • Tarla bitkileri alanıyla ilişkili konularda faydalı farkındalıkların güncel ve pratiğe dayalı bilgiler ile uyumlu olarak geliştirmek.
 • Tarla bitkileri anabilim dalı kapsamındaki disiplinlerden birini veya birkaçını üzerinde uzmanlaşılan çalışma alanlarında birlikte kullanabilmek.
 • Türkiye tarımının geçmişi ve geleceğinin bilinciyle, günümüzdeki tarım üzerinde kendine özgü bir düşünce yapısı geliştirmek.
 • Gerek özel sektör, gerekse devlet kurumlarında idare ile ilgili pozisyonlarda görev alabilecek yetkinlikte bulunmak.
 • Sorumluluk ve profesyonel hayatında insiyatif alabilmek.
 • Sosyal yetenekleri gelişmiş bir birey olmak ve grup çalışmasına uyumluluk.
 • Yoğun bir sosyal performans gerektiren pozisyonlar için seçilebilecek ölçüde insan ilişkileri bakımından donanımlı olmak.
 • Grup çalışmasına uyumlu olmak.
 • Örnek bir profesyonel ziraat mühendisi duruşuyla topluma değerli katkılar sağlayabilecek olmak
 • Etik ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olmak.
 • Uzmanlaştığı ve tez çalışmasını tamamladığı çalışma alanı üzerinde kuramsal yeterlilikte olmak.
 • Tarla bitkileri anabilim dalı altında incelenen disiplinlerle ilişkili olan eğitimini aldığı, uzmanlaştığı ve çalıştığı alanlarda edindiği teorik ve pratik kazanımları, parçası olduğu sosyal ve profesyonel çevrelere beceriyle aktarabilmek.
 • Etkili ve sürekli öğrenme alışkanlığını hayat boyunca koruyacağı bir prensip olarak geliştirmek
 • Tarla bitkileri kapsamındaki disiplinlerde güncel gelişme ve yenilikleri takip etmeye yetecek şekilde yabancı dil bilgisinin kazanılmış olması.
 • Her zaman bilimsel bilgiye ve araştırmalara dayalı sosyal bilinçlenmenin sağlanmasında, sorumlu olduğu kimselerce örnek alınacak bir role sahip olabilmek
 • Günümüzün Tarımsal ve Ekolojik sorunlarına karşı profesyonel bir hassasiyet kazanmak.
 • Her zaman bilimsel bilgiye ve araştırmalara dayalı sosyal bilinçlenmenin sağlanmasında, sorumlu olduğu kimselerce örnek alınacak bir role sahip olabilmek
 • Çalışma alanındaki gelişmeleri takip edebilmek üzere bilişim teknolojilerinden faydalanabilmek.
 • Analitik düşünce yapısı ve üretken bir eğilimle, proje ele alabilme, bileşenleri yönetebilme ve başarıyla sonuçlandırabilme yeteneğinde olmak.
 • Örnek bir profesyonel duruş ile doktor unvanına yakışır şekilde topluma değerli katkılar sağlayabilecek olmak
 • Tarımsal üretime hem üreticiler hem tüketiciler açısından bakabilecek ve bu süreci, kazanım ve kayıplarıyla analiz edebilecek olmak.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavların uygulanması, değerlendirilmesi ve notlandırılması hususlarında ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Tarla Bitkileri Doktora Programına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lisans öğrenimlerini bitirmiş ve ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ile YÖK’e ait akademik ve yasal mevzuatlar çerçevesinde belirlenen süreçleri tamamlamış ve sınavları başarmış olmaları beklenmektedir. Programa başvuran adayın yüksek lisans öğreniminden mezun olması, ALES' ten en az 60 puana sahip olması ve YDS’den en az 55 puanı olması yada Üniversitelerarası Kurul tarafınca kabul edilen İngilizce dil puanı en az 55 olması ve Yüksek Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurumu’ndan denklik belgesi almış olmaları program gereklilikleri arasında yer almaktadır. Başvuruda tebliğ edilen ALES puanı başvuru tarihine göre en fazla üç yıl öncesine ait olabilir. Başvurular giriş puanı yüksek olan adaydan düşük olan adaya doğru, her sömestr için önceden ÇOMÜ FBE internet sayfasından duyurulan kontenjanlar dahilinde kabul edilecektir. Adayın yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için 100 üzerinden minimum 60 giriş puanına sahip olması gerekmektedir. Giriş Puanı : * Ales Puanının % 60'ı, * Lisans Mezuniyet Ortalamasının % 20'si, * Bilim Sınavının % 10'u, * Yabancı Dil Sınavının % 10'u alınarak hesaplanır. Detaylar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.

Başarma ŞartlarıDoktora programı 21 krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve en az 180 AKTS tamamlanır. Öğrenci, tez çalışması dersini en az üç dönem başarı ile almak ve en az üç tez izleme toplantısını başarmak zorundadır. Tez ve yayın koşullarını tamamlayan öğrenci tez savunma sınavına alınır. Mezuniyet için yayın şartı, 2013–2014 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır. Tez çalışması konusunda üretilmiş ve SCI, SCI expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış veya DOI numarası almış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makalelerden en az üç adet makale de tez olarak kabul edilir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Enstitü Yönetim Kurulu, tezini teslim eden ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin mezuniyetine karar verir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Tarla Bitkileri Bölümü Doktora programı mezunları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitülerde araştırmacı pozisyonlarının yanısıra üniversite ve yüksek öğretim kurumlarında okutman, araştırma görevlisi ya da yardımcı doçent gibi pozisyonlara başvurarak akademik kariyer tercih edebilmektedir. Bunun yanısıra özel sektörden çeşitli iş pozisyonlarını da tercih edebilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030028185


Yeterlilik Adı
Tarla Bitkileri Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Modern mühendislik ve hızla gelişmekte olan tarım teknolojilerini Tarla tarımının temel bileşenleri ile ilişkilendirebilmek.
 • Tarla bitkileri odaklı bilim ve tekniklerden biri üzerinde hem mühendislik hem uzmanlık yönleriyle ele alındığı öğrenim hayatı boyunca alanında uzmanlık kazanmak.
 • Ağırlıklı olarak yetiştirilen tarla bitkilerinin agronomik özellikleri ile ıslah konseptleri üzerinde bilgi sahibi olmak.
 • Tarla bitkileri alanında kazanılmış bilgi ve birikimi güncel tarım sektöründeki gelişmeler ile sentezleyebilmek.
 • Çalışma alanındaki konular hakkında bilgi sentezleyerek profesyonel bir bakış açısı oluşturabilmek.
 • Tarla Bitkileri üzerindeki bir bilim dalında derinlemesine bilgi ve birikim sahibi olmak.
 • Tarla bitkileri kapsamındaki disiplinlerle ilişkili yerli ve yabancı literatür ile kaynaklardan faydalanırken eleştirel, sağlıklı, ileri görüşlü ve geçerli çıkarımlar yapabilmek.
 • Dünya literatüründe yer alabilecek nitelikte, orijinal ve alanında inovasyon değeri taşıyan yayınlar üretebilme.
 • Meslek hayatı boyunca karşılaştığı sorunlara analitik bir yaklaşım ile faydalı bakış açıları ve yaratıcı çözümler geliştirebilmek.
 • Kazandığı değerli teorik bilgileri pratik kazanımlara en etkili yollardan dönüştürebilme yeteneğine sahip olmak.
 • Tarla bitkileri alanıyla ilişkili konularda faydalı farkındalıkların güncel ve pratiğe dayalı bilgiler ile uyumlu olarak geliştirmek.
 • Tarla bitkileri anabilim dalı kapsamındaki disiplinlerden birini veya birkaçını üzerinde uzmanlaşılan çalışma alanlarında birlikte kullanabilmek.
 • Türkiye tarımının geçmişi ve geleceğinin bilinciyle, günümüzdeki tarım üzerinde kendine özgü bir düşünce yapısı geliştirmek.
 • Gerek özel sektör, gerekse devlet kurumlarında idare ile ilgili pozisyonlarda görev alabilecek yetkinlikte bulunmak.
 • Sorumluluk ve profesyonel hayatında insiyatif alabilmek.
 • Sosyal yetenekleri gelişmiş bir birey olmak ve grup çalışmasına uyumluluk.
 • Yoğun bir sosyal performans gerektiren pozisyonlar için seçilebilecek ölçüde insan ilişkileri bakımından donanımlı olmak.
 • Grup çalışmasına uyumlu olmak.
 • Örnek bir profesyonel ziraat mühendisi duruşuyla topluma değerli katkılar sağlayabilecek olmak
 • Etik ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olmak.
 • Uzmanlaştığı ve tez çalışmasını tamamladığı çalışma alanı üzerinde kuramsal yeterlilikte olmak.
 • Tarla bitkileri anabilim dalı altında incelenen disiplinlerle ilişkili olan eğitimini aldığı, uzmanlaştığı ve çalıştığı alanlarda edindiği teorik ve pratik kazanımları, parçası olduğu sosyal ve profesyonel çevrelere beceriyle aktarabilmek.
 • Etkili ve sürekli öğrenme alışkanlığını hayat boyunca koruyacağı bir prensip olarak geliştirmek
 • Tarla bitkileri kapsamındaki disiplinlerde güncel gelişme ve yenilikleri takip etmeye yetecek şekilde yabancı dil bilgisinin kazanılmış olması.
 • Her zaman bilimsel bilgiye ve araştırmalara dayalı sosyal bilinçlenmenin sağlanmasında, sorumlu olduğu kimselerce örnek alınacak bir role sahip olabilmek
 • Günümüzün Tarımsal ve Ekolojik sorunlarına karşı profesyonel bir hassasiyet kazanmak.
 • Her zaman bilimsel bilgiye ve araştırmalara dayalı sosyal bilinçlenmenin sağlanmasında, sorumlu olduğu kimselerce örnek alınacak bir role sahip olabilmek
 • Çalışma alanındaki gelişmeleri takip edebilmek üzere bilişim teknolojilerinden faydalanabilmek.
 • Analitik düşünce yapısı ve üretken bir eğilimle, proje ele alabilme, bileşenleri yönetebilme ve başarıyla sonuçlandırabilme yeteneğinde olmak.
 • Örnek bir profesyonel duruş ile doktor unvanına yakışır şekilde topluma değerli katkılar sağlayabilecek olmak
 • Tarımsal üretime hem üreticiler hem tüketiciler açısından bakabilecek ve bu süreci, kazanım ve kayıplarıyla analiz edebilecek olmak.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavların uygulanması, değerlendirilmesi ve notlandırılması hususlarında ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Tarla Bitkileri Doktora Programına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lisans öğrenimlerini bitirmiş ve ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ile YÖK’e ait akademik ve yasal mevzuatlar çerçevesinde belirlenen süreçleri tamamlamış ve sınavları başarmış olmaları beklenmektedir. Programa başvuran adayın yüksek lisans öğreniminden mezun olması, ALES' ten en az 60 puana sahip olması ve YDS’den en az 55 puanı olması yada Üniversitelerarası Kurul tarafınca kabul edilen İngilizce dil puanı en az 55 olması ve Yüksek Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurumu’ndan denklik belgesi almış olmaları program gereklilikleri arasında yer almaktadır. Başvuruda tebliğ edilen ALES puanı başvuru tarihine göre en fazla üç yıl öncesine ait olabilir. Başvurular giriş puanı yüksek olan adaydan düşük olan adaya doğru, her sömestr için önceden ÇOMÜ FBE internet sayfasından duyurulan kontenjanlar dahilinde kabul edilecektir. Adayın yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için 100 üzerinden minimum 60 giriş puanına sahip olması gerekmektedir. Giriş Puanı : * Ales Puanının % 60'ı, * Lisans Mezuniyet Ortalamasının % 20'si, * Bilim Sınavının % 10'u, * Yabancı Dil Sınavının % 10'u alınarak hesaplanır. Detaylar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.


Başarma Şartları
Doktora programı 21 krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve en az 180 AKTS tamamlanır. Öğrenci, tez çalışması dersini en az üç dönem başarı ile almak ve en az üç tez izleme toplantısını başarmak zorundadır. Tez ve yayın koşullarını tamamlayan öğrenci tez savunma sınavına alınır. Mezuniyet için yayın şartı, 2013–2014 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır. Tez çalışması konusunda üretilmiş ve SCI, SCI expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış veya DOI numarası almış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makalelerden en az üç adet makale de tez olarak kabul edilir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Enstitü Yönetim Kurulu, tezini teslim eden ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin mezuniyetine karar verir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Tarla Bitkileri Bölümü Doktora programı mezunları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitülerde araştırmacı pozisyonlarının yanısıra üniversite ve yüksek öğretim kurumlarında okutman, araştırma görevlisi ya da yardımcı doçent gibi pozisyonlara başvurarak akademik kariyer tercih edebilmektedir. Bunun yanısıra özel sektörden çeşitli iş pozisyonlarını da tercih edebilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030028185

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030028185


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address