Yeterlilik Kodu

TR00332112

Yeterlilik Adı
Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumKadir Has Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAdres: Cibali, Kadir Has Cd., 34083 Cibali / Fatih/Fatih/İstanbul (0212) 533 65 32
Sorumlu Kurum URLhttps://www.khas.edu.tr/tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yazılım ve uygulamalar geliştirme ve analizi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri90
Programın Normal Süresi 1
Program Profili (Amaç)

İngilizce eğitim sağlamaktadır.

Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sanat ve tasarım alanlarında akademik çalışmalara yön veren kuram ve paradigmalara dair bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Sanat ve tasarım alanlarında tarihsel ve güncel bağlamda gerçekleşen disiplinler arası etkileşimleri kavrar, yeni etkileşim olanaklarını araştırır; bu etkileşimin sunduğu farklı bilgi ve verileri yorumlayarak alanda sahip olduğu bilgi birikimi ile bütünleştirir ve yeni bilgi üretmekte kullanır.
 • Sanat ve tasarım alanlarında uzmanlık gerektiren akademik bir çalışmayı belirli bir araştırma yöntemini kullanarak bağımsız olarak yürütür,bulgularını veya geliştirdiği projeyi sanat ve tasarım alanlarının ilgili paydaşlarına sunar ve onlarla akademik çerçevede tartışır.
 • Sanat ve tasarım alanlarında üretilmiş uzmanlık düzeyinde akademik çalışmaları ve araştırmaları yorumlayabilir, karşılaştırmalı olarak analiz edebilir ve eleştirel süzgeçten geçirerek değerlendirebilir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sanat ve tasarım alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
 • Bilişim ve iletişim teknolojilerini sanat ve tasarım alanlarının akademik uzmanlık bağlamında gerektirdiği düzeyde kullanır.
 • Toplumsal ilişkileri, kimlikleri, normları ve etik konularını sanat ve tasarım açısından sorunsallaştırır, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve gerekli durumlarda dönüşüm için stratejiler geliştirir.
 • Sanat ve tasarım disiplinlerinin etkinlik gösterdiği alanlarda bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve sağlanan çıktıları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Kişisel vizyonu ve akademik gelişim hedefleri doğrultusunda, sanat ve tasarım alanlarında ihtiyacı olan öğrenme sürecini yönlendirir, kaynakları tespit eder ve bağımsız olarak sürdürülebilir bir öğrenme pratiği geliştirir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Eğitim türü örgün eğitim, dili de İngilizcedir. Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Tasarım Yüksek Lisans Programı için geçerlidir.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Disiplinlerarası bir program olan Tasarım Yüksek Lisans Programına farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Tezli programa başvuranların ALES sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. ALES yerine YÖK tarafından denkliği belirlenmiş sınavların sonuçları da kabul edilir. Tezsiz programa başvuruda ALES puanı koşulu yoktur. 

Başarma ŞartlarıTasarım Yüksek Lisans Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 90 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS'dir. Eğer öğrenci Tezli programa kayıtlıysa 60 AKT'lik (8 ders) ders yükünü ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 30 AKTS'lik Tez Modülünü (SBE 500 Seminer ve SBE 590 Tez), Tezsiz Programa kayıtlı ise 75 AKTS'lik (10 ders) ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 15 AKTS'lik Proje Modülünü (SBE 580 Proje) başarıyla tamamlaması gerekir. Sözü edilen zorunlulukları yerine getiren öğrencinin mezun olabilmesi için AGNO'sunun en az 2.50/4.00 olmalıdır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar akademik kariyerlerine devam edebilir, lisans mezuniyet alanları ile Tasarım Yüksek Lisans Programında edindikleri formasyonun bir araya gelmesi ile geliştirdikleri beceriler doğrultusunda özel ve kamu sektöründe çalışma imkanı bulurlar.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00332112


Yeterlilik Adı
Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sanat ve tasarım alanlarında akademik çalışmalara yön veren kuram ve paradigmalara dair bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Sanat ve tasarım alanlarında tarihsel ve güncel bağlamda gerçekleşen disiplinler arası etkileşimleri kavrar, yeni etkileşim olanaklarını araştırır; bu etkileşimin sunduğu farklı bilgi ve verileri yorumlayarak alanda sahip olduğu bilgi birikimi ile bütünleştirir ve yeni bilgi üretmekte kullanır.
 • Sanat ve tasarım alanlarında uzmanlık gerektiren akademik bir çalışmayı belirli bir araştırma yöntemini kullanarak bağımsız olarak yürütür,bulgularını veya geliştirdiği projeyi sanat ve tasarım alanlarının ilgili paydaşlarına sunar ve onlarla akademik çerçevede tartışır.
 • Sanat ve tasarım alanlarında üretilmiş uzmanlık düzeyinde akademik çalışmaları ve araştırmaları yorumlayabilir, karşılaştırmalı olarak analiz edebilir ve eleştirel süzgeçten geçirerek değerlendirebilir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sanat ve tasarım alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
 • Bilişim ve iletişim teknolojilerini sanat ve tasarım alanlarının akademik uzmanlık bağlamında gerektirdiği düzeyde kullanır.
 • Toplumsal ilişkileri, kimlikleri, normları ve etik konularını sanat ve tasarım açısından sorunsallaştırır, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve gerekli durumlarda dönüşüm için stratejiler geliştirir.
 • Sanat ve tasarım disiplinlerinin etkinlik gösterdiği alanlarda bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve sağlanan çıktıları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Kişisel vizyonu ve akademik gelişim hedefleri doğrultusunda, sanat ve tasarım alanlarında ihtiyacı olan öğrenme sürecini yönlendirir, kaynakları tespit eder ve bağımsız olarak sürdürülebilir bir öğrenme pratiği geliştirir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Eğitim türü örgün eğitim, dili de İngilizcedir. Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Tasarım Yüksek Lisans Programı için geçerlidir.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Kadir Has Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Yazılım ve uygulamalar geliştirme ve analizi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Kadir Has Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Adres: Cibali, Kadir Has Cd., 34083 Cibali / Fatih/Fatih/İstanbul (0212) 533 65 32

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Kadir Has Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Mezunlar akademik kariyerlerine devam edebilir, lisans mezuniyet alanları ile Tasarım Yüksek Lisans Programında edindikleri formasyonun bir araya gelmesi ile geliştirdikleri beceriler doğrultusunda özel ve kamu sektöründe çalışma imkanı bulurlar.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Disiplinlerarası bir program olan Tasarım Yüksek Lisans Programına farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Tezli programa başvuranların ALES sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. ALES yerine YÖK tarafından denkliği belirlenmiş sınavların sonuçları da kabul edilir. Tezsiz programa başvuruda ALES puanı koşulu yoktur. 


Edinme Yolları

Tasarım Yüksek Lisans Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 90 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS'dir. Eğer öğrenci Tezli programa kayıtlıysa 60 AKT'lik (8 ders) ders yükünü ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 30 AKTS'lik Tez Modülünü (SBE 500 Seminer ve SBE 590 Tez), Tezsiz Programa kayıtlı ise 75 AKTS'lik (10 ders) ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 15 AKTS'lik Proje Modülünü (SBE 580 Proje) başarıyla tamamlaması gerekir. Sözü edilen zorunlulukları yerine getiren öğrencinin mezun olabilmesi için AGNO'sunun en az 2.50/4.00 olmalıdır.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00332112

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasSoftware and applications development and analysis
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00332112


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Software and applications development and analysis

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-