Yeterlilik Kodu

TR00345261

Yeterlilik Adı
Tekstil Teknolojisi Ön Lisans Diploması
Sorumlu KurumUşak Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URLhttps://www.usak.edu.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tekstil (kıyafetler, ayakkabı ve deri)
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olur.
 • El ve düşünme becerilerini kullanır.
 • Tekstil teknolojisi ve ilgili alanlarda tekstil problemlerini tanımlama,modelleme ve çözme becerisi kazanır.
 • Okuduğunu anlama ve anlatma becerisi kazanır.
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.
 • Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
 • Küresel ve toplumsal çerçevede mühendislik çözümlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutar.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.
 • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi kazanır.
 • Tekstilde teknik uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanır.
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır.
 • Çevreye duyarlı ve doğayı kirletmeyen üretim teknolojilerini uygular.
 • İş sağlığı ve güvenliğine önem verir.
 • Güvenli bakım talimatları oluşturur.
 • İş ve özel yaşamında etkili bir iletişim kurma becerisi kazanır.
 • Araştırma yapmayı ve yöntemlerini bilir.
 • İplik üretiminde kullanılan lif çeşitlerini bilir.
 • Fizik, Kimya ve Matematik problemlerini çözer.
 • İplik teknolojisini bilirİplik üretiminde kullanılan makineleri bilir.
 • Dokumada kullanılan makineleri bilir.
 • Dokuma teknolojisini bilirUlusal ve Uluslararası yönetim sistemlerini bilir.
 • Takım çalışmasını ve bilgiyi paylaşmanın önemini bilir.
 • Proje hazırlamayı ve sonuca ulaşmayı bilir.
 • Doğal lifleri ve iplik üretiminde kullanmayı bilir.
 • Kimyasal lifleri ve iplik üretiminde kullanmayı bilir.
 • Öğrendiği teorik bilgileri uygulamayı bilirİletişim ve bilişim teknolojilerini bilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, uygulama, ara sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
 • Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
 • Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere TEKSTİL TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması TYT Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

Başarma Şartları Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere TEKSTİL TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Tekstil teknikerleri tekstil sanayisine ait iplik üreten fabrikalarda; hazırlama, eğirme, bobinleme ve laboratuar departmanlarında mühendisler ile işçiler veya teknisyenler arasında ara eleman olarak çalışırlar.
 • Pamuğun temizlenmesinden bobinlere sarılarak boyahaneye veya dokumahaneye iplik şeklinde teslim edilmesine kadar her aşamada görev yapabilirler.
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00345261


Yeterlilik Adı
Tekstil Teknolojisi Ön Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olur.
 • El ve düşünme becerilerini kullanır.
 • Tekstil teknolojisi ve ilgili alanlarda tekstil problemlerini tanımlama,modelleme ve çözme becerisi kazanır.
 • Okuduğunu anlama ve anlatma becerisi kazanır.
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.
 • Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
 • Küresel ve toplumsal çerçevede mühendislik çözümlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutar.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.
 • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi kazanır.
 • Tekstilde teknik uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanır.
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır.
 • Çevreye duyarlı ve doğayı kirletmeyen üretim teknolojilerini uygular.
 • İş sağlığı ve güvenliğine önem verir.
 • Güvenli bakım talimatları oluşturur.
 • İş ve özel yaşamında etkili bir iletişim kurma becerisi kazanır.
 • Araştırma yapmayı ve yöntemlerini bilir.
 • İplik üretiminde kullanılan lif çeşitlerini bilir.
 • Fizik, Kimya ve Matematik problemlerini çözer.
 • İplik teknolojisini bilirİplik üretiminde kullanılan makineleri bilir.
 • Dokumada kullanılan makineleri bilir.
 • Dokuma teknolojisini bilirUlusal ve Uluslararası yönetim sistemlerini bilir.
 • Takım çalışmasını ve bilgiyi paylaşmanın önemini bilir.
 • Proje hazırlamayı ve sonuca ulaşmayı bilir.
 • Doğal lifleri ve iplik üretiminde kullanmayı bilir.
 • Kimyasal lifleri ve iplik üretiminde kullanmayı bilir.
 • Öğrendiği teorik bilgileri uygulamayı bilirİletişim ve bilişim teknolojilerini bilir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, uygulama, ara sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
 • Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
 • Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere TEKSTİL TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir.

Detaylı Bilginin Kaynağı

Uşak Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Tekstil (kıyafetler, ayakkabı ve deri)

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Uşak Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Uşak Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
 • Tekstil teknikerleri tekstil sanayisine ait iplik üreten fabrikalarda; hazırlama, eğirme, bobinleme ve laboratuar departmanlarında mühendisler ile işçiler veya teknisyenler arasında ara eleman olarak çalışırlar.
 • Pamuğun temizlenmesinden bobinlere sarılarak boyahaneye veya dokumahaneye iplik şeklinde teslim edilmesine kadar her aşamada görev yapabilirler.

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması TYT Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.


Edinme Yolları
 • Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere TEKSTİL TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir.

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00345261

Qualification Title
Tekstil Teknolojisi Associate
Awarding BodyUsak University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttps://www.usak.edu.tr/
OrientationMesleki
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level5
Thematic AreasTextiles (clothes, footwear and leather)
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value120
Program Duration2
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info

Students midterm exam for each course, semester work (projects, seminars, practice midterm exam, homework, or a second mid-term exam) and are subject to the final exam. All the exams out of 100. (AA), (BA), (BB), (CB) and (CC) from one course are considered successful. Which is available in the program (a total of 120 ECTS) have successfully completed all courses and achieved a CGPA of at least 2.00 out of 4.00, which is given to students associate degree in the field of TEXTILE TECHNOLOGY.

Quality Assurance-
Access Requirements

Candidates must have high school diploma and TYT must have enough points.

Conditions for SuccessWhich is available in the program (a total of 120 ECTS) have successfully completed all courses and achieved a CGPA of at least 2.00 out of 4.00, which is given to students associate degree in the field of TEXTILE TECHNOLOGY. Which is available in the program (a total of 120 ECTS) have successfully completed all courses and achieved a CGPA of at least 2.00 out of 4.00, which is given to students associate degree in the field of TEXTILE TECHNOLOGY.
Progression Paths (Relationship Type)

Factories producing textile yarns for textile industry technicians, preparing, spinning, winding and laboratory departments, engineers, technicians and workers, or between the intermediate staff work. Cleaning the coils wrapped in cotton yarn dye house, or in the form of weaving can work at every stage until delivery.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00345261


Qualification Title
Tekstil Teknolojisi Associate

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info

Students midterm exam for each course, semester work (projects, seminars, practice midterm exam, homework, or a second mid-term exam) and are subject to the final exam. All the exams out of 100. (AA), (BA), (BB), (CB) and (CC) from one course are considered successful. Which is available in the program (a total of 120 ECTS) have successfully completed all courses and achieved a CGPA of at least 2.00 out of 4.00, which is given to students associate degree in the field of TEXTILE TECHNOLOGY.


Source Of Further Info

Usak University Information PackageURL

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Textiles (clothes, footwear and leather)

Information Language
EN

Awarding Body
Usak University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Usak University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Factories producing textile yarns for textile industry technicians, preparing, spinning, winding and laboratory departments, engineers, technicians and workers, or between the intermediate staff work. Cleaning the coils wrapped in cotton yarn dye house, or in the form of weaving can work at every stage until delivery.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

Candidates must have high school diploma and TYT must have enough points.


Ways To Acquire

Which is available in the program (a total of 120 ECTS) have successfully completed all courses and achieved a CGPA of at least 2.00 out of 4.00, which is given to students associate degree in the field of TEXTILE TECHNOLOGY. Which is available in the program (a total of 120 ECTS) have successfully completed all courses and achieved a CGPA of at least 2.00 out of 4.00, which is given to students associate degree in the field of TEXTILE TECHNOLOGY.


Country Code
-