Yeterlilik Kodu

TR0030028779

Yeterlilik Adı
Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Biyoloji
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve immünoloji alanlarında genel bilgi sahibi olur.
 • Bakteri, virus, mantar ve parazitlerin yapısı, biyolojisi, virulans özellikleri ile bunların yaptığı hastalıkları ve teşhis yöntemlerini öğrenir.
 • Tıbbi mikrobiyoloji alanında kullanılan laboratuvar tekniklerini teorik ve pratik düzeyde öğrenir ve uygular.
 • Bilimsel bir araştırma planlayabilme, uygulama ve bunları bilimsel bir makale olarak yazabilme yeteneği kazanır.
 • Tıbbi mikrobiyoloji alanında mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
 • Temel istatistiki yöntemleri kullanabilme yeteneği kazanır.
 • Mesleki bilgi birikimini toplumsal ve sağlıkla ilgili sorunlara çözümler üretmede kullanır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar yazılı olarak yapılır. En az bir arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Genel olarak arasınavın en az %40'ı ve final sınavının en fazla %60'ı alınarak harf notu hesaplanır. Her dersin ek ölçme ve değerlendirme uygulamaları olabilir, ders bilgisinden kontrol ediniz. Değerlendirme Tablosu PUAN HARF NOTU KATSAYI 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 80-84 BB 3.00 70-79 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 Yeterli YE - (Kredisiz dersler için) Yetersiz YS - (Kredisiz dersler için) Devamsız DS 0.00 Buna göre öğrenci AA,BA, BB, CB, CC notlarından birini almışsa başarılı sayılır. DD ve DC notlarından birini almışsa koşullu başarmış sayılır. FD ve FF notlarından birini almış ise başarısız sayılır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Türk ve yabancı öğrenciler için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Başarma ŞartlarıBu tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler, • En az 120 AKTS’lik 7 ders (21 yerel kredi) , bir seminer ve tez almakla • (Tezin ve seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir) • Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmakla, • 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla yükümlüdürler.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Tıbbi Mikrobiyoloji yüksek lisans programı mezunları bu alanda veya ilgili bilimlerde doktora eğitimine devam edebilirler. Mezunlar aynı zamanda araştırma ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030028779


Yeterlilik Adı
Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve immünoloji alanlarında genel bilgi sahibi olur.
 • Bakteri, virus, mantar ve parazitlerin yapısı, biyolojisi, virulans özellikleri ile bunların yaptığı hastalıkları ve teşhis yöntemlerini öğrenir.
 • Tıbbi mikrobiyoloji alanında kullanılan laboratuvar tekniklerini teorik ve pratik düzeyde öğrenir ve uygular.
 • Bilimsel bir araştırma planlayabilme, uygulama ve bunları bilimsel bir makale olarak yazabilme yeteneği kazanır.
 • Tıbbi mikrobiyoloji alanında mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
 • Temel istatistiki yöntemleri kullanabilme yeteneği kazanır.
 • Mesleki bilgi birikimini toplumsal ve sağlıkla ilgili sorunlara çözümler üretmede kullanır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar yazılı olarak yapılır. En az bir arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Genel olarak arasınavın en az %40'ı ve final sınavının en fazla %60'ı alınarak harf notu hesaplanır. Her dersin ek ölçme ve değerlendirme uygulamaları olabilir, ders bilgisinden kontrol ediniz. Değerlendirme Tablosu PUAN HARF NOTU KATSAYI 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 80-84 BB 3.00 70-79 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 Yeterli YE - (Kredisiz dersler için) Yetersiz YS - (Kredisiz dersler için) Devamsız DS 0.00 Buna göre öğrenci AA,BA, BB, CB, CC notlarından birini almışsa başarılı sayılır. DD ve DC notlarından birini almışsa koşullu başarmış sayılır. FD ve FF notlarından birini almış ise başarısız sayılır.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi Paketi URL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Biyoloji

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Tıbbi Mikrobiyoloji yüksek lisans programı mezunları bu alanda veya ilgili bilimlerde doktora eğitimine devam edebilirler. Mezunlar aynı zamanda araştırma ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilirler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Giriş Şartı

Türk ve yabancı öğrenciler için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.


Edinme Yolları

Bu tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler, • En az 120 AKTS’lik 7 ders (21 yerel kredi) , bir seminer ve tez almakla • (Tezin ve seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir) • Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmakla, • 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla yükümlüdürler.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR0030028779

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasBiology
National Occupation Classification -
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR0030028779


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Biology

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-