Yeterlilik Kodu

TR00333680

Yeterlilik Adı
Tıp Bilimleri Doktora Diploması
Sorumlu Kurumİstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiÜniversite, İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar/İstanbul
Sorumlu Kurum URLhttps://www.istanbulc.edu.tr/tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tıp
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)

Amaçlar: Hukuk uygulamalarındaki temel bilgi ve yaklaşımı kazandırmak Yaşam ve ölüm sonrası adli tıbbi değerlendirme prensiplerini kazandırmak Adli tıbbi laboratuar yöntemleri konusunda eğitmek ve uygulama becerisi kazandırmak Adli bilimlerin etik değerlerini benimsetmek Tıbbi kötü uygulamalarda (tıbbi malpraktis) önleyici ve yorumlayıcı rol alan uzmanlar yetiştirmektir.

Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 •  Adli Tıp Çalışma alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
 • Adli Tıp alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 •  Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Fen Bilimleri alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilir.
 • Adli Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
 • Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
 • Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Fen Bilimleri alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
 • Tıp Bilimleri Doktora Program Yeterliliklerinin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Doktora düzeyi yeterlilikleri  ve Akademik Ağırlıklı Sağlık Temel Alanı Doktora Düzeyi yeterlilikleri (STAY) ile ilişkilendirilmesi şu şekilde yapılmıştır: PY1 Adli Tıp Çalışma alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
 • Adli Tıp alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Tıp alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilir.
 • Adli Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
 • Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
 • Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Tıp çalışma alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Tıp Doktoru olma, Tıpta Uzmanlık eğitimi almış olma, Veteriner hekim olma veya Diş hekimi olma şartlarından birini karşılamak.ALES veya ALES'e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavından geçerli notu almış olmak.KPDS, ÜDS, TOEFL sınavından veya YÖKDİL sınavından geçerli notu almış olmak.Başvuran öğrencilerin kayıt hakkı kazanmaları halinde bilimsel hazırlık programına almaları zorunludur.

Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00333680


Yeterlilik Adı
Tıp Bilimleri Doktora Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 •  Adli Tıp Çalışma alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
 • Adli Tıp alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 •  Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Fen Bilimleri alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilir.
 • Adli Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
 • Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
 • Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Fen Bilimleri alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
 • Tıp Bilimleri Doktora Program Yeterliliklerinin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Doktora düzeyi yeterlilikleri  ve Akademik Ağırlıklı Sağlık Temel Alanı Doktora Düzeyi yeterlilikleri (STAY) ile ilişkilendirilmesi şu şekilde yapılmıştır: PY1 Adli Tıp Çalışma alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
 • Adli Tıp alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Tıp alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilir.
 • Adli Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
 • Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
 • Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Tıp çalışma alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı
-

URL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Tıp

Dil
TR

Sorumlu Kurum
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Üniversite, İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar/İstanbul


Bilgi Kaynağı

Cerrahpaşa Üniversitesi Bilgi Paketi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Tıp Doktoru olma, Tıpta Uzmanlık eğitimi almış olma, Veteriner hekim olma veya Diş hekimi olma şartlarından birini karşılamak.ALES veya ALES'e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavından geçerli notu almış olmak.KPDS, ÜDS, TOEFL sınavından veya YÖKDİL sınavından geçerli notu almış olmak.Başvuran öğrencilerin kayıt hakkı kazanmaları halinde bilimsel hazırlık programına almaları zorunludur.


Edinme Yolları
-

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00333680

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level8
Thematic AreasMedicine
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00333680


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Medicine

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-