Yeterlilik Kodu

TR0030010955

Yeterlilik Adı
Tıp Tarihi ve Deontoloji Doktora Diploması
Sorumlu KurumSağlık Bilimleri Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiSağlık Bilimleri Üniversitesi Adres: Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar Gülhane Hemşirelik Fakültesi Adres: Emrah Mahallesi, Gülhane Külliyesi, 06010 Keçiören/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttps://ghf.sbu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tıp
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Tıp etiği, biyoetik, deontoloji, tıp tarihi vs. konularda alana katkıda bulunabilecek ileri düzey bilgi ve beceriye sahiptir.
 • Tıp tarihi alanında geçmişte yapılan çalışmaları gün yüzüne çıkararak bilim tarihi ve kültür tarihi çalışmalarına katkıda bulunur.
 • Biyoetik, sağlık etiği, tıp etiği ve klinik etik alanlarında ortaya çıkabilecek etik sorunların farkına varır, sorun çözme yöntemlerini tanımlar ve çözüm sunar.
 • Etik kurullarda (Girişimsel Olmayan Araştırmalar, Klinik Araştırmalar, Hayvan Deneyleri) görev alarak, yapılacak çalışmalara katkıda bulunur.
 • Biyoetik, biyotıp alanında etik danışmanlık verir.
 • Çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip ederek, karşılaşılan yeni sorunlar, aksayan noktalar hakkında çözüm odaklı öneriler sunarak yürütülen politikalara katkıda bulunur.
 • Araştırma projeleri tasarlayarak, yürütme, yorumlama ve rapor oluşturma süreçlerinden sonra bilimsel yayına dönüştürerek özgün eserler üretir.
 • Ulusal ve uluslararası etik komite ve komisyonlarda görev alır, liderlik yapar.
 • Tıp etiği, biyoetik, sağlık etiği, klinik etik ve tıp tarihi alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim planlamaları, kurum içi-dışı kurslar, eğitim programları düzenler.
 • Alanın ulusal ve uluslararası yayınlarını takip eder, değerlendirir, kıyaslamalar yapar, ulusal ve toplumsal kalkınmaya ışık tutacak çalışmalar planlar, yürütür.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca (4. Bölüm/Madde 20-24,37) yapılmaktadır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

•Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen koşulları ve

•Programın açılacağı eğitim-öğretim yılında Gülhane Sağlık bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen şartları sağlamak gerekmektedir.

Başarma ŞartlarıTıp Tarihi ve Deontoloji doktora programı, toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Derslerin ve tezin değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin (Madde 34-41) ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Tıp Tarihi ve Deontoloji doktora programı mezunları, yurt içi/dışı devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerde öğretim görevlisi/üyesi, etik kurullarda üye ve hastanelerde etik danışman, tıp ve sağlık müzeleri danışmanı olarak görev yapabilmektedirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030010955


Yeterlilik Adı
Tıp Tarihi ve Deontoloji Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adres: Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar Gülhane Hemşirelik Fakültesi Adres: Emrah Mahallesi, Gülhane Külliyesi, 06010 Keçiören/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Tıp etiği, biyoetik, deontoloji, tıp tarihi vs. konularda alana katkıda bulunabilecek ileri düzey bilgi ve beceriye sahiptir.
 • Tıp tarihi alanında geçmişte yapılan çalışmaları gün yüzüne çıkararak bilim tarihi ve kültür tarihi çalışmalarına katkıda bulunur.
 • Biyoetik, sağlık etiği, tıp etiği ve klinik etik alanlarında ortaya çıkabilecek etik sorunların farkına varır, sorun çözme yöntemlerini tanımlar ve çözüm sunar.
 • Etik kurullarda (Girişimsel Olmayan Araştırmalar, Klinik Araştırmalar, Hayvan Deneyleri) görev alarak, yapılacak çalışmalara katkıda bulunur.
 • Biyoetik, biyotıp alanında etik danışmanlık verir.
 • Çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip ederek, karşılaşılan yeni sorunlar, aksayan noktalar hakkında çözüm odaklı öneriler sunarak yürütülen politikalara katkıda bulunur.
 • Araştırma projeleri tasarlayarak, yürütme, yorumlama ve rapor oluşturma süreçlerinden sonra bilimsel yayına dönüştürerek özgün eserler üretir.
 • Ulusal ve uluslararası etik komite ve komisyonlarda görev alır, liderlik yapar.
 • Tıp etiği, biyoetik, sağlık etiği, klinik etik ve tıp tarihi alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim planlamaları, kurum içi-dışı kurslar, eğitim programları düzenler.
 • Alanın ulusal ve uluslararası yayınlarını takip eder, değerlendirir, kıyaslamalar yapar, ulusal ve toplumsal kalkınmaya ışık tutacak çalışmalar planlar, yürütür.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca (4. Bölüm/Madde 20-24,37) yapılmaktadır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

•Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen koşulları ve

•Programın açılacağı eğitim-öğretim yılında Gülhane Sağlık bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen şartları sağlamak gerekmektedir.


Başarma Şartları
Tıp Tarihi ve Deontoloji doktora programı, toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Derslerin ve tezin değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin (Madde 34-41) ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Tıp Tarihi ve Deontoloji doktora programı mezunları, yurt içi/dışı devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerde öğretim görevlisi/üyesi, etik kurullarda üye ve hastanelerde etik danışman, tıp ve sağlık müzeleri danışmanı olarak görev yapabilmektedirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030010955

Qualification Title
History of Medicine and Deontology Doctoral Degree
Awarding BodyUniversity of Health Sciences
Awarding Body ContactUniversity of Health Sciences Address: Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar Gulhane Faculty of Nursing Address: Emrah Mahallesi, Gülhane Külliyesi, 06010 Keçiören/Ankara
Awarding Body Urlhttps://ghf.sbu.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasMedicine
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Has advanced knowledge and skills that can contribute in the fields of medical ethics, bioethics, deontology, history of medicine etc.
 • Contributes to studies of history of science and culture by bringing up studies done in the field of medicine in the past.
 • Recognizes ethical problems that may arise in bioethics, health ethics, medical ethics and clinical ethics, define problem solving methods and provide solutions.
 • Plays a part of ethical committees (Non-Interventional Studies, Clinical Trials, Animal Experiments) contributes to the studies.
 • Gives advice in the field of bioethics and biomedicine.
 • By following national and international legislation related to the study area, contributes to the execution policy which offers solution-focused advices on halting points and new problems.
 • After designing the research projects, conducting the execution, interpreting and creating the reports, it transforms them into scientific publications and produces original works.
 • Takes part and leads in the national and international ethics committees and commission.
 • Organizes undergraduate and graduate education and training plans, in-house /external courses, training programs in fields of medical ethics, bioethics, health ethics, clinical ethics and medical history.
 • Follows the national and international publications of the field, evaluates, compares and conducts plans of studies that will light on national and social development.
Key Competencies-
Further Info

Examinations, educational measurement and evaluations are courses is carried out in accordance with the relevant provisions (Part 4 / Article 20-24,37) of the “Graduate Programme and Exam Regulation of University of Health Sciences”.

Quality Assurance-
Access Requirements

it is necessary to provide that; •The conditions announced in the Education and Training Regulations of the Postgraduate School of Health Sciences University and •The conditions declared by the Gulhane Health Sciences Institute in the educational year of the program

Conditions for SuccessHistory of Medicine and Deontology PhD Program consists of the phases of at least seven credit courses with a cumulative total of twenty-one credits, one seminar course, the doctoral comprehensive examination, the thesis proposal, thesis work and the defense of the thesis before a jury, as well as a total of at least 240 ECTS-credits. The evaluation of the courses and thesis is carried out in accordance with the relevant provisions (Articles 34-41) of the “Graduate Programme and Exam Regulation of University of Health Sciences”.
Progression Paths (Relationship Type)

History of Medicine and Deontology doctoral program’s graduates can appoint as member of ethical committees, ethical counselors in hospitals, medicine and health museum consultant and academician in domestic / abroad state and private universities.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030010955


Qualification Title
History of Medicine and Deontology Doctoral Degree

Awarding Body
University of Health Sciences

Awarding Body Contact
University of Health Sciences Address: Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar Gulhane Faculty of Nursing Address: Emrah Mahallesi, Gülhane Külliyesi, 06010 Keçiören/Ankara

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Has advanced knowledge and skills that can contribute in the fields of medical ethics, bioethics, deontology, history of medicine etc.
 • Contributes to studies of history of science and culture by bringing up studies done in the field of medicine in the past.
 • Recognizes ethical problems that may arise in bioethics, health ethics, medical ethics and clinical ethics, define problem solving methods and provide solutions.
 • Plays a part of ethical committees (Non-Interventional Studies, Clinical Trials, Animal Experiments) contributes to the studies.
 • Gives advice in the field of bioethics and biomedicine.
 • By following national and international legislation related to the study area, contributes to the execution policy which offers solution-focused advices on halting points and new problems.
 • After designing the research projects, conducting the execution, interpreting and creating the reports, it transforms them into scientific publications and produces original works.
 • Takes part and leads in the national and international ethics committees and commission.
 • Organizes undergraduate and graduate education and training plans, in-house /external courses, training programs in fields of medical ethics, bioethics, health ethics, clinical ethics and medical history.
 • Follows the national and international publications of the field, evaluates, compares and conducts plans of studies that will light on national and social development.

Key Competencies
-

Further Info

Examinations, educational measurement and evaluations are courses is carried out in accordance with the relevant provisions (Part 4 / Article 20-24,37) of the “Graduate Programme and Exam Regulation of University of Health Sciences”.


Quality Assurance
-

Access Requirements

it is necessary to provide that; •The conditions announced in the Education and Training Regulations of the Postgraduate School of Health Sciences University and •The conditions declared by the Gulhane Health Sciences Institute in the educational year of the program


Conditions for Success
History of Medicine and Deontology PhD Program consists of the phases of at least seven credit courses with a cumulative total of twenty-one credits, one seminar course, the doctoral comprehensive examination, the thesis proposal, thesis work and the defense of the thesis before a jury, as well as a total of at least 240 ECTS-credits. The evaluation of the courses and thesis is carried out in accordance with the relevant provisions (Articles 34-41) of the “Graduate Programme and Exam Regulation of University of Health Sciences”.

Progression Paths (Relationship Type)

History of Medicine and Deontology doctoral program’s graduates can appoint as member of ethical committees, ethical counselors in hospitals, medicine and health museum consultant and academician in domestic / abroad state and private universities.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address