Yeterlilik Kodu

TR0030033812

Yeterlilik Adı
Tıp Tarihi ve Etik Doktora Diploması
Sorumlu Kurumİstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiÜniversite, İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar/İstanbul
Sorumlu Kurum URLhttps://iuc.edu.tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tıp
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Tıp Tarihi eğitiminde; Bilim insanının yetişmesi için gereken tarihi görüş açısının verilmesini sağlar.
 • Tıpta buluşların, tıp bilgisine katkıların ve tıp teknolojisindeki yeniliklerin nasıl geliştiğinin; bilime dayalı düşünme ve araştırma yollarının tarih içindeki seyrinin; bilim insanının yetişmesi ve kanıta dayalı tıp uygulamaları konusunda bilgi ve yöntem edinilmesini sağlar
 • Tıp biliminin geçmişten geleceğe gelişme sürecinin tanınması, bu süreçteki düşünce sisteminin anlaşılması ve bu yöntemle günümüz tıbbının kavranılmasıyla yeni bilgiye ulaşma yollarının öğrenilmesini sağlar.
 • Tıp bilgisinin evriminin tarihi bakış açısıyla değerlendirilmesi ve tıp alanındaki yeniliklerin nasıl oluştuğunun öğrenilmesiyle düşünme ve uygulama bağlamında bilime katkıda bulunmanın yollarının kavranmasını sağlar.
 • Tıp Etiği eğitiminde; Tıp araştırmalarında ve klinik uygulamalarda etik bilincin edinilmesini sağlamaktır.
 • Sağlık siyasetinin geliştirilmesi ve klinikte etik sorunların çözümlenmesinde yol gösterebilmektir.
 • Etik tutum ve davranışların teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiminin kavranması;nı sağlar
 • Tıp araştırmalarında ve tıp uygulamalarında karşılaşılan etik sorunları evrensel etik ölçülere uygun olarak ve değerler felsefesi bağlamında etik muhakeme ile yorumlanması ve çözme yollarının kavranmasını sağlamaktır.
 • Akademik alanda ya da sahada uygulama yapabilecek düzeyde yetişme becerisine sahiptir.
 • Akademik ortamda alanın gelişmesine katkıda bulunma becerisine sahiptir.
 • Sağlık alanında çeşitli kademelerde görev alarak, bilime dayalı düşünme ve etiğe uygun davranma gibi konularda bilgilendirici ve yönlendirici olma becerisine sahiptir.
 • Bilime dayalı düşünmenin ve etik duyarlığın kazanılmasını sağlama becerisine sahiptir amamen bilime dayalı tıp eğitimi dallarında verilmeyen tıbbın sosyal yönünün kavranma becerisine sahiptir.
 • Tıp araştırmalarında ve tıp uygulamalarında sürekli değişmekte olan tıp teknolojileri ile birlikte ortaya çıkan etik sorunların kavranması, değerlendirilmesi ve çözümlenmesi bağlamında tıp araştırıcılarına, klinikçilere, sağlık hizmeti verenlere ve sağlık siyaseti üretenlere yol gösterme becerisine sahiptir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

En fazla dört yarıyılda, en az 24 kredinin tamamlanmış olması gerekir. \r\nAyrıca, öğrencinin hazırlayacağı tez konusuna ve seçeceği alt uzmanlık alanına göre programda belirtilen seçmeli bir dersi, ya da dersleri de okumalıdır. Mesela, Osmanlı dönemi tıp tarihi alanında uzmanlaşmak isteyen bir öğrenci Osmanlıca dersi almalıdır. Bir klinik dalın tarihini tez konusu alacak olan öğrenci, eğer tıp fakültesi mezunu değilse, o klinikten ders görmelidir. Eğer etik konusunda çalışacaksa, felsefe dersi almalı; eğer tutum araştırması yapacaksa, davranış bilimleri gibi sosyal alanlardan ders almalı ve istatistik öğrenmelidir. Klinik etik alanında çalışacak olanlar, özellikle psikiyatri, yoğun bakım, doğum kliniği ve organ nakli birimi gibi birimlerden eğitim almalı, buralarda gözlem yapmalı, gerekirse iç eğitim programlarına katılmalıdır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Beş ve altı yıl süreli lisans eğitimini tamamlayarak mezun olanlar ile yüksek lisans eğitimini tamamlayarak yüksek lisans diploması alanlar programa kabul edilir. Yapılan mülakatta adayın alana ilgi duyduğunun; alanla ilgili ön bilgi sahibi olduğunun; programa talip olmadaki amacını açıkça ifade edebildiğinin anlaşılması; ve görüşlerini savunabilmesi beklenir. İyi yabancı dil bilme tercih sebebidir. Tıp tarihinde uzmanlaşmak isteyenlerin eski dillerden birini biliyor olması da tercih sebebidir.

Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030033812


Yeterlilik Adı
Tıp Tarihi ve Etik Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Üniversite, İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar/İstanbul

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Tıp Tarihi eğitiminde; Bilim insanının yetişmesi için gereken tarihi görüş açısının verilmesini sağlar.
 • Tıpta buluşların, tıp bilgisine katkıların ve tıp teknolojisindeki yeniliklerin nasıl geliştiğinin; bilime dayalı düşünme ve araştırma yollarının tarih içindeki seyrinin; bilim insanının yetişmesi ve kanıta dayalı tıp uygulamaları konusunda bilgi ve yöntem edinilmesini sağlar
 • Tıp biliminin geçmişten geleceğe gelişme sürecinin tanınması, bu süreçteki düşünce sisteminin anlaşılması ve bu yöntemle günümüz tıbbının kavranılmasıyla yeni bilgiye ulaşma yollarının öğrenilmesini sağlar.
 • Tıp bilgisinin evriminin tarihi bakış açısıyla değerlendirilmesi ve tıp alanındaki yeniliklerin nasıl oluştuğunun öğrenilmesiyle düşünme ve uygulama bağlamında bilime katkıda bulunmanın yollarının kavranmasını sağlar.
 • Tıp Etiği eğitiminde; Tıp araştırmalarında ve klinik uygulamalarda etik bilincin edinilmesini sağlamaktır.
 • Sağlık siyasetinin geliştirilmesi ve klinikte etik sorunların çözümlenmesinde yol gösterebilmektir.
 • Etik tutum ve davranışların teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiminin kavranması;nı sağlar
 • Tıp araştırmalarında ve tıp uygulamalarında karşılaşılan etik sorunları evrensel etik ölçülere uygun olarak ve değerler felsefesi bağlamında etik muhakeme ile yorumlanması ve çözme yollarının kavranmasını sağlamaktır.
 • Akademik alanda ya da sahada uygulama yapabilecek düzeyde yetişme becerisine sahiptir.
 • Akademik ortamda alanın gelişmesine katkıda bulunma becerisine sahiptir.
 • Sağlık alanında çeşitli kademelerde görev alarak, bilime dayalı düşünme ve etiğe uygun davranma gibi konularda bilgilendirici ve yönlendirici olma becerisine sahiptir.
 • Bilime dayalı düşünmenin ve etik duyarlığın kazanılmasını sağlama becerisine sahiptir amamen bilime dayalı tıp eğitimi dallarında verilmeyen tıbbın sosyal yönünün kavranma becerisine sahiptir.
 • Tıp araştırmalarında ve tıp uygulamalarında sürekli değişmekte olan tıp teknolojileri ile birlikte ortaya çıkan etik sorunların kavranması, değerlendirilmesi ve çözümlenmesi bağlamında tıp araştırıcılarına, klinikçilere, sağlık hizmeti verenlere ve sağlık siyaseti üretenlere yol gösterme becerisine sahiptir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

En fazla dört yarıyılda, en az 24 kredinin tamamlanmış olması gerekir. \r\nAyrıca, öğrencinin hazırlayacağı tez konusuna ve seçeceği alt uzmanlık alanına göre programda belirtilen seçmeli bir dersi, ya da dersleri de okumalıdır. Mesela, Osmanlı dönemi tıp tarihi alanında uzmanlaşmak isteyen bir öğrenci Osmanlıca dersi almalıdır. Bir klinik dalın tarihini tez konusu alacak olan öğrenci, eğer tıp fakültesi mezunu değilse, o klinikten ders görmelidir. Eğer etik konusunda çalışacaksa, felsefe dersi almalı; eğer tutum araştırması yapacaksa, davranış bilimleri gibi sosyal alanlardan ders almalı ve istatistik öğrenmelidir. Klinik etik alanında çalışacak olanlar, özellikle psikiyatri, yoğun bakım, doğum kliniği ve organ nakli birimi gibi birimlerden eğitim almalı, buralarda gözlem yapmalı, gerekirse iç eğitim programlarına katılmalıdır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Beş ve altı yıl süreli lisans eğitimini tamamlayarak mezun olanlar ile yüksek lisans eğitimini tamamlayarak yüksek lisans diploması alanlar programa kabul edilir. Yapılan mülakatta adayın alana ilgi duyduğunun; alanla ilgili ön bilgi sahibi olduğunun; programa talip olmadaki amacını açıkça ifade edebildiğinin anlaşılması; ve görüşlerini savunabilmesi beklenir. İyi yabancı dil bilme tercih sebebidir. Tıp tarihinde uzmanlaşmak isteyenlerin eski dillerden birini biliyor olması da tercih sebebidir.


Başarma Şartları
-

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030033812

Qualification Title
Awarding BodyIstanbul University - Cerrahpaşa
Awarding Body ContactIstanbul University-Cerrahpaşa Avcılar Campus, Bağlariçi Street. No:7, 34320 Avcılar/İstanbul
Awarding Body Urlhttps://iuc.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasMedicine
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030033812


Qualification Title

Awarding Body
Istanbul University - Cerrahpaşa

Awarding Body Contact
Istanbul University-Cerrahpaşa Avcılar Campus, Bağlariçi Street. No:7, 34320 Avcılar/İstanbul

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address