Yeterlilik Kodu

TR00301893

Yeterlilik Adı
Adalet Ön Lisans Diploması
Sorumlu KurumAnadolu Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAnadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Sorumlu Kurum URLhttp://www.anadolu.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Hukuk
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO: 08

KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hukukun temel kavramlarını kavrayabilme.
 • Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahip olma.
 • Yargı örgütüne ve işleyişine ilişkin temel bilgilere sahip olma.
 • Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahip olma.
 • Temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilme, yorumlayabilme, değerlendirebilme.
 • Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilme.
 • Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk lisans düzeyinde ya da yakın sosyal bilimler alanlarında kullanabilme.
 • Kendi kendine öğrenme becerisini kazanma.
 • Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanma.
 • Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Hukukun temel kavram ve sorunlarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
 • Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az avrupa dil portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Hukuk alanının gerektirdiği en az avrupa bilgisayar kullanma lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi ilkeleri benimseme.
 • Dürüstlük, adalet ve etik anlayışının bilincinde olma.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıÖğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Program mezunlarının esas olarak Adalet Bakanlığı bünyesinde nitelikli adalet yardımcı hizmet personeli olarak istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun dışında mezunların her türlü kurumda yardımcı hizmet personeli olarak çalıştırılabilmeleri de olanaklıdır.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00301893


Yeterlilik Adı
Adalet Ön Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hukukun temel kavramlarını kavrayabilme.
 • Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahip olma.
 • Yargı örgütüne ve işleyişine ilişkin temel bilgilere sahip olma.
 • Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahip olma.
 • Temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilme, yorumlayabilme, değerlendirebilme.
 • Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilme.
 • Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk lisans düzeyinde ya da yakın sosyal bilimler alanlarında kullanabilme.
 • Kendi kendine öğrenme becerisini kazanma.
 • Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanma.
 • Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Hukukun temel kavram ve sorunlarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
 • Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az avrupa dil portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Hukuk alanının gerektirdiği en az avrupa bilgisayar kullanma lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi ilkeleri benimseme.
 • Dürüstlük, adalet ve etik anlayışının bilincinde olma.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0


Detaylı Bilginin Kaynağı

Anadolu Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Hukuk

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Anadolu Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Anadolu Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO: 08


İlişki Türü

Program mezunlarının esas olarak Adalet Bakanlığı bünyesinde nitelikli adalet yardımcı hizmet personeli olarak istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun dışında mezunların her türlü kurumda yardımcı hizmet personeli olarak çalıştırılabilmeleri de olanaklıdır.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
-

Edinme Yolları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00301893

Qualification Title
Associate Diploma in Jurisprudence
Awarding BodyCouncil Of Higher Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationGenel
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level5
Thematic AreasLaw
National Occupation Classification

ISCO: 08

CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • To understand fundamental concepts of law.
 • To have basic knowledge of legal methodology.
 • To have basic knowledge of the judicial organization and functioning.
 • To have knowledge of basic problems in legal practice.
 • To examine, interpret and evaluate basic legal texts.
 • To solve simple legal problems on the basis of basic legal concepts and knowledge.
 • To use legal knowledge at the undergraduate level or in similar social sciences.
 • To gain self-learning skills, to gain skills and knowledge required to fulfill needs in legal services.
 • To carry out an independent work in law at the basic level.
 • To carry out activities for the development of subordinates within the framework of a project.
 • To make a critical evaluation of basic concepts and problems of law.
 • To use their basic theoretical and practical knowledge at undergraduate studies in law or in another field at the same level.
 • To gain awareness of lifelong learning.
 • To communicate their ideas in written and oral form, on the basis of basic knowledge and skills about basic concepts and problems of law.
 • To share their ideas related to law with experts and non-experts.
 • To keep up with the basic knowledge of law and communicate with their colleagues in a foreign language at minimum A2 level, as defined by the european languageportfolio.
 • To use computer software and communication and information technologies required in the field of law at the basic level, as defined by the european computer driving licence.
 • To adopt principles such as democracy, secularism, social state and rule of law.
 • To develop awareness of integrity, justice and ethics.
Key Competencies-
Further Info

A variety of assessment methods such as mid-term(s), assignment(s), exercise(s), project(s), practice(s), and a final exam are implemented in the programme. Assessment methods may include classical test(s), multiple-choice test(s), homework(s), performance evaluation(s), and product evaluation(s). In order to graduate from the programme, cumulative GPA must be minimum 2.00. A course grade is constituted by evaluating the above stated elements and given by using letters. Letter grades and their associated coefficients are as follows; Grade Coefficient AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0

Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)

The program mainly aims to train qualified personnel to be employed in the Ministry of Justice to assist with the provision of legal services. Graduates can also be employed in any institution as intermediary personnel.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00301893


Qualification Title
Associate Diploma in Jurisprudence

Non-preferred Terms
-

Description
 • To understand fundamental concepts of law.
 • To have basic knowledge of legal methodology.
 • To have basic knowledge of the judicial organization and functioning.
 • To have knowledge of basic problems in legal practice.
 • To examine, interpret and evaluate basic legal texts.
 • To solve simple legal problems on the basis of basic legal concepts and knowledge.
 • To use legal knowledge at the undergraduate level or in similar social sciences.
 • To gain self-learning skills, to gain skills and knowledge required to fulfill needs in legal services.
 • To carry out an independent work in law at the basic level.
 • To carry out activities for the development of subordinates within the framework of a project.
 • To make a critical evaluation of basic concepts and problems of law.
 • To use their basic theoretical and practical knowledge at undergraduate studies in law or in another field at the same level.
 • To gain awareness of lifelong learning.
 • To communicate their ideas in written and oral form, on the basis of basic knowledge and skills about basic concepts and problems of law.
 • To share their ideas related to law with experts and non-experts.
 • To keep up with the basic knowledge of law and communicate with their colleagues in a foreign language at minimum A2 level, as defined by the european languageportfolio.
 • To use computer software and communication and information technologies required in the field of law at the basic level, as defined by the european computer driving licence.
 • To adopt principles such as democracy, secularism, social state and rule of law.
 • To develop awareness of integrity, justice and ethics.

Further Info

A variety of assessment methods such as mid-term(s), assignment(s), exercise(s), project(s), practice(s), and a final exam are implemented in the programme. Assessment methods may include classical test(s), multiple-choice test(s), homework(s), performance evaluation(s), and product evaluation(s). In order to graduate from the programme, cumulative GPA must be minimum 2.00. A course grade is constituted by evaluating the above stated elements and given by using letters. Letter grades and their associated coefficients are as follows; Grade Coefficient AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0


Source Of Further Info

Anadolu Information PackageURL
-

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Law

Information Language
TR

Awarding Body
Council Of Higher Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Anadolu University


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO: 08


Relationship Type

The program mainly aims to train qualified personnel to be employed in the Ministry of Justice to assist with the provision of legal services. Graduates can also be employed in any institution as intermediary personnel.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-