Yeterlilik Kodu

TR00201379

Yeterlilik Adı
Alçı Model Kalıp Kalfalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)El sanatları
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7314.01

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Alçı model kalıp şekillendirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sıvama, plaka ve sucuk yöntemleri, çeşitli formları şekillendirme, pişirme ve seramik ürünler üzerine füzyon vitray uygulamaları yapar.
 • Yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapar.
 • Kurallarına göre teknik resim çizer.
 • Basit geometrik formları ve cansız modelleri gözlemleyip inceleyerek ölçü-oran ve kompozisyon ilkelerine uygun çizer.
 • Model şekillendirme ve kalıbını alır, döküm yaparak sırlı seramik mamul üretimi yapar.
 • Bilgisayarda tasarım programları, seramik ve cam formları ile desenleri tasarlar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.

Başarma ŞartlarıEğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar. Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Alçı Model Kalıp alanında yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201379


Yeterlilik Adı
Alçı Model Kalıp Kalfalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Alçı model kalıp şekillendirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sıvama, plaka ve sucuk yöntemleri, çeşitli formları şekillendirme, pişirme ve seramik ürünler üzerine füzyon vitray uygulamaları yapar.
 • Yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapar.
 • Kurallarına göre teknik resim çizer.
 • Basit geometrik formları ve cansız modelleri gözlemleyip inceleyerek ölçü-oran ve kompozisyon ilkelerine uygun çizer.
 • Model şekillendirme ve kalıbını alır, döküm yaparak sırlı seramik mamul üretimi yapar.
 • Bilgisayarda tasarım programları, seramik ve cam formları ile desenleri tasarlar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
El sanatları

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7314.01


İlişki Türü

Alçı Model Kalıp alanında yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.


Edinme Yolları

Eğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.

Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201379

Qualification Title
Certificate of Journeyman for Plaster Model Mold
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level3
Thematic AreasHandicrafts
National Occupation Classification

ISCO 08 : 7314.01

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in plaster model molding.

The person who has this qualification;

 • Plastering, plate and sausage methods, styling various forms, cooking and fused stained glass applications on ceramic products.
 • Developing creativity and making basic drawings.
 • Drafting technical drawings according to the rules.
 • Observing and examining simple geometric forms and lifeless models, drawing according to scale-ratio and composition principles.
 • Forming models and taking their mold, making glazed ceramic products by casting.
 • Using design software programs on the computer, designing ceramics and glass forms and patterns.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.

Conditions for SuccessEducational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training. Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.
Progression Paths (Relationship Type)

Is an asset for working as an auxiliary personnel in the field of Plaster Model Mold.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201379


Qualification Title
Certificate of Journeyman for Plaster Model Mold

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in plaster model molding.

The person who has this qualification;

 • Plastering, plate and sausage methods, styling various forms, cooking and fused stained glass applications on ceramic products.
 • Developing creativity and making basic drawings.
 • Drafting technical drawings according to the rules.
 • Observing and examining simple geometric forms and lifeless models, drawing according to scale-ratio and composition principles.
 • Forming models and taking their mold, making glazed ceramic products by casting.
 • Using design software programs on the computer, designing ceramics and glass forms and patterns.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Handicrafts

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7314.01


Relationship Type

Is an asset for working as an auxiliary personnel in the field of Plaster Model Mold.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.


Ways To Acquire

Educational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training.

Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.


Country Code
-