Yeterlilik Kodu

TR0030001838

Yeterlilik Adı
Analitik Kimya Doktora Diploması
Sorumlu KurumAnadolu Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAnadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Sorumlu Kurum URLhttp://www.anadolu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Kimya
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO: 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Analitik kimya ile ilgili uzmanlık becerisi kazanır.
 • Analitik kimya alanına yönelik çalışmaları ile alana katkı sağlar.
 • Analitik kimya alanına ulusal ve uluslararası açıdan katkı sağlar.
 • Analitik kimya alanı ile ilişkili araştırma ve değerlendirme becerisi kazanır.
 • Analitik kimya alanı uygulamalarını yönetir.
 • Analitik kimya alanına yönelik yeni yöntem, teknik geliştirme becerisi kazanır.
 • Analitik kimya alanıyla ilişkili diğer bilim dalları ile birlikte çalışır.
 • Analitik kimya alanına yönelik yeni yöntem, teknikleri alan uzmanlarıyla paylaşır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıYüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması; lisans derecesi olan öğrenciler için en az 105 ECTS kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde harf notu alması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Programı başarıyla tamamlayan öğrenci; lisans eğitimini eczacılık fakültesinde tamamlamışsa eczane açabilir veya hastane eczacısı olarak üst düzey yönetimde yer alabilir, SGK gibi her türlü sağlık kuruluşunda üst düzey görev alabilir, lisans eğitimini eczacılık ve/veya eczacılık dışı fakültelerde tamamlamış ise ulusal veya uluslararası ilaç firmaları veya laboratuvarlarda analitik kimya alanında Ar-Ge faaliyetlerinde bulunabilir veya üst düzey yönetici olabilir, ALES ve ÜDS sınavlarında gerekli puanları aldığı takdirde üniversitelerde akademik kadrolara veya uzman kadrolarına atanabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030001838


Yeterlilik Adı
Analitik Kimya Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Anadolu Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO: 08


AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO: 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Analitik kimya ile ilgili uzmanlık becerisi kazanır.
 • Analitik kimya alanına yönelik çalışmaları ile alana katkı sağlar.
 • Analitik kimya alanına ulusal ve uluslararası açıdan katkı sağlar.
 • Analitik kimya alanı ile ilişkili araştırma ve değerlendirme becerisi kazanır.
 • Analitik kimya alanı uygulamalarını yönetir.
 • Analitik kimya alanına yönelik yeni yöntem, teknik geliştirme becerisi kazanır.
 • Analitik kimya alanıyla ilişkili diğer bilim dalları ile birlikte çalışır.
 • Analitik kimya alanına yönelik yeni yöntem, teknikleri alan uzmanlarıyla paylaşır.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması; lisans derecesi olan öğrenciler için en az 105 ECTS kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde harf notu alması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Programı başarıyla tamamlayan öğrenci; lisans eğitimini eczacılık fakültesinde tamamlamışsa eczane açabilir veya hastane eczacısı olarak üst düzey yönetimde yer alabilir, SGK gibi her türlü sağlık kuruluşunda üst düzey görev alabilir, lisans eğitimini eczacılık ve/veya eczacılık dışı fakültelerde tamamlamış ise ulusal veya uluslararası ilaç firmaları veya laboratuvarlarda analitik kimya alanında Ar-Ge faaliyetlerinde bulunabilir veya üst düzey yönetici olabilir, ALES ve ÜDS sınavlarında gerekli puanları aldığı takdirde üniversitelerde akademik kadrolara veya uzman kadrolarına atanabilir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030001838

Qualification Title
Doctoral Diploma in Analytical Chemistry (Ph.D)
Awarding BodyCouncil Of Higher Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasChemistry
National Occupation Classification

ISCO: 08

CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Acquire an ability of expertise concerning of analytical chemistry.
 • Contribute to analytical chemistry field by conducting relevant studies.
 • Contribute to analytical chemistry nationally and internationally.
 • Carry out an original research evaluation skills analytical chemistry.
 • Acquire a management ability of analytical chemistry practice.
 • Develop new methods and techniques about analytical chemistry.
 • Work with other related fields of analytical chemistry.
 • Share new methods, techniques concerning analytical chemistry with the experts.
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)

Students who are graduated from faculty of pharmacy could establish a drug store; work at hospitals and healthcare organizations including SGK as senior executives. Graduates from faculty of pharmacy and/or other than pharmacy faculties, could work at international or national pharmaceutical industries or laboratories in analytical chemistry related to research and development fields. If students have required scores from ALES and language proficiency exams, they could be appointed as academic staff.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Open Address
Qualification Code

TR0030001838


Qualification Title
Doctoral Diploma in Analytical Chemistry (Ph.D)

Awarding Body
Council Of Higher Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification

ISCO: 08


EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO: 08


Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Acquire an ability of expertise concerning of analytical chemistry.
 • Contribute to analytical chemistry field by conducting relevant studies.
 • Contribute to analytical chemistry nationally and internationally.
 • Carry out an original research evaluation skills analytical chemistry.
 • Acquire a management ability of analytical chemistry practice.
 • Develop new methods and techniques about analytical chemistry.
 • Work with other related fields of analytical chemistry.
 • Share new methods, techniques concerning analytical chemistry with the experts.

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)

Students who are graduated from faculty of pharmacy could establish a drug store; work at hospitals and healthcare organizations including SGK as senior executives. Graduates from faculty of pharmacy and/or other than pharmacy faculties, could work at international or national pharmaceutical industries or laboratories in analytical chemistry related to research and development fields. If students have required scores from ALES and language proficiency exams, they could be appointed as academic staff.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.


Url
Open Address