Yeterlilik Kodu

TR00201516

Yeterlilik Adı
Avizecilik Kalfalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mekanik ve metal ticareti
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7315.29

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Avize imalatçısının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Standartlara ve kurallara göre teknik resim çizer.
 • Temel soğuk şekillendirme ve lehimleme, temel sıcak şekillendirme, yatay konumda temel oksi-gaz kaynağı ve oksijenle kesme, temel elektrik ark kaynağı ve elektrik direnç kaynağı yapabilir.
 • Paket programa kullanım ayarı yapar, düzlem seçer, katı model oluşturur, montaj modelleme yapar, katı modeli teknik resme aktarır ve çizdirir.
 • Elektrik devresi yapma ve ölçme, elektrik tesislerini bağlama ve asenkron motorlara kumanda etme
 • Yapım resmine göre avize imalatı yapabilir.
 • Metalleri makinelerde ve soğuk şekillendirme kalıplarında şekillendirme yapar, seri iş kalıplarını yapabilir, bu kalıpların yardımıyla çelik eşya imalat işlerini yapabilir ve sacları kabartabilir.
 • Oksi-gaz kaynağıyla pozisyon kaynaklarını, sert lehimleme ve çelik olmayan gereçlerin kaynağını yapabilir.
 • Metal yüzeylerini temizler, temizleme sonrasında metal yüzeylerin korunması ve güzel bir görünmesini sağlar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.

Başarma ŞartlarıEğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar. Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Avizecilik mesleğinde yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201516


Yeterlilik Adı
Avizecilik Kalfalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Avize imalatçısının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Standartlara ve kurallara göre teknik resim çizer.
 • Temel soğuk şekillendirme ve lehimleme, temel sıcak şekillendirme, yatay konumda temel oksi-gaz kaynağı ve oksijenle kesme, temel elektrik ark kaynağı ve elektrik direnç kaynağı yapabilir.
 • Paket programa kullanım ayarı yapar, düzlem seçer, katı model oluşturur, montaj modelleme yapar, katı modeli teknik resme aktarır ve çizdirir.
 • Elektrik devresi yapma ve ölçme, elektrik tesislerini bağlama ve asenkron motorlara kumanda etme
 • Yapım resmine göre avize imalatı yapabilir.
 • Metalleri makinelerde ve soğuk şekillendirme kalıplarında şekillendirme yapar, seri iş kalıplarını yapabilir, bu kalıpların yardımıyla çelik eşya imalat işlerini yapabilir ve sacları kabartabilir.
 • Oksi-gaz kaynağıyla pozisyon kaynaklarını, sert lehimleme ve çelik olmayan gereçlerin kaynağını yapabilir.
 • Metal yüzeylerini temizler, temizleme sonrasında metal yüzeylerin korunması ve güzel bir görünmesini sağlar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Mekanik ve metal ticareti

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7315.29


İlişki Türü

Avizecilik mesleğinde yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.


Edinme Yolları

Eğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.

Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201516

Qualification Title
Certificate of Journeyman for Chandelier-Making
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level3
Thematic AreasMechanics and metal trades
National Occupation Classification

ISCO 08 : 7315.29

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where education and training are provided to gain qualifications required for a chandelier manufacturer.

The person who has this qualification;

 • Technical drawings according to standards and rules.
 • Basic cold forming and soldering, basic hot forming, basic oxy-gas welding in horizontal position and oxygen cutting, basic electric arc welding and electrical resistance welding.
 • Package program usage adjustment, platform selection, solid model creation, assembly modeling, solid model technical drawing transfer.
 • Making and measuring electrical circuits, connecting electrical installations and controlling asynchronous motors.
 • Making chandelier according to the production drawing.
 • Forming in metal machines and cold forming molds, making serial work molds, making steel product manufacturing with the help of these molds and embossing the sheet metals.
 • Oxy-gas welding of position welds, brazing and non-steel welding.
 • Cleaning metal surfaces, making sure to protect metal surfaces after cleaning and making them look good.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.

Conditions for SuccessEducational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training. Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.
Progression Paths (Relationship Type)

Is an asset for working as auxiliary personnel in the field of Chandelier Making.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201516


Qualification Title
Certificate of Journeyman for Chandelier-Making

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where education and training are provided to gain qualifications required for a chandelier manufacturer.

The person who has this qualification;

 • Technical drawings according to standards and rules.
 • Basic cold forming and soldering, basic hot forming, basic oxy-gas welding in horizontal position and oxygen cutting, basic electric arc welding and electrical resistance welding.
 • Package program usage adjustment, platform selection, solid model creation, assembly modeling, solid model technical drawing transfer.
 • Making and measuring electrical circuits, connecting electrical installations and controlling asynchronous motors.
 • Making chandelier according to the production drawing.
 • Forming in metal machines and cold forming molds, making serial work molds, making steel product manufacturing with the help of these molds and embossing the sheet metals.
 • Oxy-gas welding of position welds, brazing and non-steel welding.
 • Cleaning metal surfaces, making sure to protect metal surfaces after cleaning and making them look good.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Mechanics and metal trades

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7315.29


Relationship Type

Is an asset for working as auxiliary personnel in the field of Chandelier Making.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.


Ways To Acquire

Educational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training.

Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.


Country Code
-