Yeterlilik Kodu

TR00201538

Yeterlilik Adı
Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı Kalfalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Toptan ve perakende satışlar
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 5223.03

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış elemanlığının gerektirdiği, satış işlemlerini yürütme, stok faaliyetlerini yapma ve bunlarla ilgili belgeleri düzenleme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Hukuk kurallarına ve anayasal hak ve sorumluluklarına uygun davranır, teknolojik gelişmeleri takip eder, motivasyon arttırıcı faaliyetlerden yararlanır, ekonomik, sosyal ve toplumsal olayları izleme ve çalışmalarında toplam kalite yönetimi prensiplerini uygular
 • İşletmelerde satış sırasında kanunlara uygun fatura veya fatura yerine geçen belgeleri, muhasebede kullanılan belge ve bildirgeler ile kıymetli evrakları düzenleyebilir.
 • Tüketici hakları mevzuatını araştırır ve kavrar.
 • Ambalajlama yapar, ürünü satışa hazırlar, ürünü tekniğine uygun satar, vitrin ve mağaza içini düzenler.
 • Deri türlerinin tanıtımını yapar.
 • Ayakkabı ve deri yan ürünlerinin satış prosedürüne uygun tanıtımını yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.

Başarma ŞartlarıEğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 2 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar. Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı alanında yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201538


Yeterlilik Adı
Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı Kalfalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış elemanlığının gerektirdiği, satış işlemlerini yürütme, stok faaliyetlerini yapma ve bunlarla ilgili belgeleri düzenleme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Hukuk kurallarına ve anayasal hak ve sorumluluklarına uygun davranır, teknolojik gelişmeleri takip eder, motivasyon arttırıcı faaliyetlerden yararlanır, ekonomik, sosyal ve toplumsal olayları izleme ve çalışmalarında toplam kalite yönetimi prensiplerini uygular
 • İşletmelerde satış sırasında kanunlara uygun fatura veya fatura yerine geçen belgeleri, muhasebede kullanılan belge ve bildirgeler ile kıymetli evrakları düzenleyebilir.
 • Tüketici hakları mevzuatını araştırır ve kavrar.
 • Ambalajlama yapar, ürünü satışa hazırlar, ürünü tekniğine uygun satar, vitrin ve mağaza içini düzenler.
 • Deri türlerinin tanıtımını yapar.
 • Ayakkabı ve deri yan ürünlerinin satış prosedürüne uygun tanıtımını yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Toptan ve perakende satışlar

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 5223.03


İlişki Türü

Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı alanında yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.


Edinme Yolları

Eğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 2 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.

Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201538

Qualification Title
Certificate of Journeyman for Shoes, Leather and By-products Salesperson
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level3
Thematic AreasWholesale and retail sales
National Occupation Classification

ISCO 08 : 5223.03

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in qualifications required for a Shoes, Leather, and By-products Salesperson, which are carrying out sales transactions, carrying out stock activities and acquiring competencies to organize these documents.

The person who has this qualification;

 • To comply with the rules of law and constitutional rights and responsibilities, to follow technological developments, to benefit from motivational activities, to monitor economic and social and societal events and to apply the principles of total quality management.
 • Organizing documents, legal invoices, documents that can be used as invoices, and documents and declarations that can be used in accounting services.
 • Research and comprehension of consumer rights legislation.
 • Wrapping, preparing the product for sale, selling according to the product’s technical qualifications, arranging the shop window and the shop’s interior area.
 • Able to introduce leather types.
 • Promotion of shoes and leather byproducts in accordance with sales process.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.

Conditions for SuccessEducational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 2 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1 year training. Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.
Progression Paths (Relationship Type)

Is an asset for working as auxiliary personnel in the field of Shoes, Leather and By-products Sales.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201538


Qualification Title
Certificate of Journeyman for Shoes, Leather and By-products Salesperson

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in qualifications required for a Shoes, Leather, and By-products Salesperson, which are carrying out sales transactions, carrying out stock activities and acquiring competencies to organize these documents.

The person who has this qualification;

 • To comply with the rules of law and constitutional rights and responsibilities, to follow technological developments, to benefit from motivational activities, to monitor economic and social and societal events and to apply the principles of total quality management.
 • Organizing documents, legal invoices, documents that can be used as invoices, and documents and declarations that can be used in accounting services.
 • Research and comprehension of consumer rights legislation.
 • Wrapping, preparing the product for sale, selling according to the product’s technical qualifications, arranging the shop window and the shop’s interior area.
 • Able to introduce leather types.
 • Promotion of shoes and leather byproducts in accordance with sales process.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Wholesale and retail sales

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 5223.03


Relationship Type

Is an asset for working as auxiliary personnel in the field of Shoes, Leather and By-products Sales.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.


Ways To Acquire

Educational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 2 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1 year training.

Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.


Country Code
-