Yeterlilik Kodu

TR00201289

Yeterlilik Adı
Ayakkabı Üretimi Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tekstil (kıyafetler, ayakkabı ve deri)
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7536.02

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ayakkabı üretimi yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Makine parçalarının imalat resimlerini teknik resim standartları (TSE, EN, ISO) ve kurallarına uygun çizer.
 • Temel ayakkabı ve saraciye üretimi yapar.
 • Farklı model ve teknikleri kullanarak saya kesimi, dikimi, tezgâh işlemleri ve saya makinelerini kullanır.
 • Farklı model ve tekniklerde taban hazırlar, montaj, finisaj ve kalite kontrol yapar.
 • Ayakkabı ve ayakkabı malzemelerinin testini standartlara (TSE, EN ve ISO) ve kurallarına uygun olarak yapar.
 • Bilgisayar programı kullanarak bilgisayarda kesim yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak.

Başarma ŞartlarıKalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanında çalışabilmek için tercih sebebidir. Kendi işyerini açabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201289


Yeterlilik Adı
Ayakkabı Üretimi Ustalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ayakkabı üretimi yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Makine parçalarının imalat resimlerini teknik resim standartları (TSE, EN, ISO) ve kurallarına uygun çizer.
 • Temel ayakkabı ve saraciye üretimi yapar.
 • Farklı model ve teknikleri kullanarak saya kesimi, dikimi, tezgâh işlemleri ve saya makinelerini kullanır.
 • Farklı model ve tekniklerde taban hazırlar, montaj, finisaj ve kalite kontrol yapar.
 • Ayakkabı ve ayakkabı malzemelerinin testini standartlara (TSE, EN ve ISO) ve kurallarına uygun olarak yapar.
 • Bilgisayar programı kullanarak bilgisayarda kesim yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Tekstil (kıyafetler, ayakkabı ve deri)

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7536.02


İlişki Türü

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanında çalışabilmek için tercih sebebidir. Kendi işyerini açabilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak.


Edinme Yolları

Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201289

Qualification Title
Certificate of Mastership for Shoe Production
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasTextiles (clothes, footwear and leather)
National Occupation Classification

ISCO 08 : 7536.02

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where education and training are provided to gain competencies in shoe production.

The person who has this qualification;

 • Drafting manufacturing drawings of machine parts according to technical drawing standards (TSI, EN, ISO) and rules.
 • Basic production of shoes and leathercraft.
 • Performing shoe-upper cutting, sewing, workbench operations by using different models and techniques.
 • Sole preparation, mounting, finishing and quality control in different models and techniques.
 • Testing shoe and shoe materials according to standards (TSI, EN and ISO) and regulations.
 • Cutting on a computer using a computer software program.
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course.

Conditions for SuccessThose, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)

It is an asset for working in Shoes and Leathercraft Technology. One can start up business.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201289


Qualification Title
Certificate of Mastership for Shoe Production

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where education and training are provided to gain competencies in shoe production.

The person who has this qualification;

 • Drafting manufacturing drawings of machine parts according to technical drawing standards (TSI, EN, ISO) and rules.
 • Basic production of shoes and leathercraft.
 • Performing shoe-upper cutting, sewing, workbench operations by using different models and techniques.
 • Sole preparation, mounting, finishing and quality control in different models and techniques.
 • Testing shoe and shoe materials according to standards (TSI, EN and ISO) and regulations.
 • Cutting on a computer using a computer software program.

Further Info
-

Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Textiles (clothes, footwear and leather)

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7536.02


Relationship Type

It is an asset for working in Shoes and Leathercraft Technology. One can start up business.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course.


Ways To Acquire

Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.


Country Code
-