Yeterlilik Kodu

TR00201560

Yeterlilik Adı
Baskı Kalfalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Görsel-işitsel teknikler ve medya üretimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7322.24

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Matbaa alanında ofset baskı, yüksek baskı ve serigrafi baskı işlemlerine yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Tüm meslek elemanlarının sahip olması gereken düşünme, öğrenme, öz yönetim, takım çalışması ve demokratik vatandaşlık hakları ile ilgili becerileri kazandırır.
 • Baskı öncesi malzemeleri tekniğine göre hazırlayabilir.
 • Çizim araç-gereçlerini kullanarak tasarım tekniklerine göre uygulayabilir.
 • İnce ayarları yapılmış makinede ofset baskı tekniklerine göre baskı yapabilir.
 • Baskı öncesi malzeme hazırlığı ve ince ayarlarla yüksek baskı tekniğine göre baskı yapabilir.
 • Baskı makinesinde serigrafi baskı tekniğine göre baskı yapabilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

 Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.

Başarma ŞartlarıEğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 2 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar. Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Baskı mesleğinde yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201560


Yeterlilik Adı
Baskı Kalfalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Matbaa alanında ofset baskı, yüksek baskı ve serigrafi baskı işlemlerine yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Tüm meslek elemanlarının sahip olması gereken düşünme, öğrenme, öz yönetim, takım çalışması ve demokratik vatandaşlık hakları ile ilgili becerileri kazandırır.
 • Baskı öncesi malzemeleri tekniğine göre hazırlayabilir.
 • Çizim araç-gereçlerini kullanarak tasarım tekniklerine göre uygulayabilir.
 • İnce ayarları yapılmış makinede ofset baskı tekniklerine göre baskı yapabilir.
 • Baskı öncesi malzeme hazırlığı ve ince ayarlarla yüksek baskı tekniğine göre baskı yapabilir.
 • Baskı makinesinde serigrafi baskı tekniğine göre baskı yapabilir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

 Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Görsel-işitsel teknikler ve medya üretimi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7322.24


İlişki Türü

Baskı mesleğinde yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.


Edinme Yolları

Eğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 2 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.

Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201560

Qualification Title
Certificate of Journeyman for Printing
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level3
Thematic AreasAudio-visual techniques and media production
National Occupation Classification

ISCO 08 : 7322.24

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where education and training provided to gain competencies in offset printing, high pressure printing and serigraphy printing processes in the field of printing.

The person who has this qualification;

 • Acquiring skills related to thinking, learning, self-management, team work and democratic citizenship rights that all professional staff should have.
 • Able to prepare pre-press materials according to the technique.
 • Able to apply by using drawing tools according to design techniques.
 • Able to print according to offset printing techniques with fine-tuned machines.
 • Able to print through pre-printing material preparation and fine-tuned machines according to the relief printing technique.
 • Able to perform printing with serigraphy technique.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.

Conditions for SuccessEducational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 2 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1 year training. Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.
Progression Paths (Relationship Type)

Is an asset for working as auxiliary personnel in Printing.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201560


Qualification Title
Certificate of Journeyman for Printing

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where education and training provided to gain competencies in offset printing, high pressure printing and serigraphy printing processes in the field of printing.

The person who has this qualification;

 • Acquiring skills related to thinking, learning, self-management, team work and democratic citizenship rights that all professional staff should have.
 • Able to prepare pre-press materials according to the technique.
 • Able to apply by using drawing tools according to design techniques.
 • Able to print according to offset printing techniques with fine-tuned machines.
 • Able to print through pre-printing material preparation and fine-tuned machines according to the relief printing technique.
 • Able to perform printing with serigraphy technique.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Audio-visual techniques and media production

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7322.24


Relationship Type

Is an asset for working as auxiliary personnel in Printing.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.


Ways To Acquire

Educational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 2 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1 year training.

Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.


Country Code
-