Yeterlilik Kodu

TR00201296

Yeterlilik Adı
Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7114.04 - 7114.11 - 7121.03

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Betonarme demir, kalıp ve çatıcılık, betonarme kalıp, ahşap çatı ve çizim konusunda verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Yapı ve çeşitlerini tanır, depreme karşı önlem alır, depreme karşı binaları güçlendirir ve deprem izolatör sistemlerini uygular.
 • Temel geometrik çizimleri, İz düşüm çizimleri, cismin temel görünüşleri, perspektif ve kesitleri çizer.
 • Matematiksel temel işlemleri, ölçek ve çevre hesaplarını, alan, hacim ve fiziksel hesapları, mukavemet ve moment hesapları, atalet ve mukavemet momenti hesaplarını yapar.
 • Bina aplikasyonu, duvar hazırlığı, ahşap işleme, hatıl ve lento kalıbı yapma, demiri donatıya hazırlama, kaba ve ince sıva yapma, temel PVC doğrama işlemleri yapma, seramik seçme, basit yalıtım yapma, yüzeyi hazırlayarak boya yapar, basit plan krokisi çizme, birleşim detayları çizer ve çelik temel çizer.
 • Kalıp öncesi hazırlık, temel, kolon ve kiriş kalıbı, döşeme ve merdiven kalıbı yapar, beton dökümü ve kalıp sökerek bakımı yapar.
 • Betonarmeye hazırlık yapar, demiri işleme, donatıyı hazırlar.
 • Çatı öncesi hazırlık, oturtma çatı, asma çatı ve çatı kaplaması yapar.
 • Döşeme ve merdiven kalıbı yapar, donatıyı hazırlama ve demirlerin takviyesini ve bakımını yapar, çatı kaplaması yapar.
 • Şantiye kurup ihale işlemlerini yapar, keşif ve metraj yapar, fiyat teklifi ve sözleşme yapar, hak ediş hazırlar ve iş teslimatı yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak.

Başarma ŞartlarıKalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

İnşaat sektöründe; Betonarme demir, kalıp ve çatı işlerinde çalışabilmek için zorunlu belgedir. Kendi iş yerini açabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201296


Yeterlilik Adı
Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık Ustalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Betonarme demir, kalıp ve çatıcılık, betonarme kalıp, ahşap çatı ve çizim konusunda verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Yapı ve çeşitlerini tanır, depreme karşı önlem alır, depreme karşı binaları güçlendirir ve deprem izolatör sistemlerini uygular.
 • Temel geometrik çizimleri, İz düşüm çizimleri, cismin temel görünüşleri, perspektif ve kesitleri çizer.
 • Matematiksel temel işlemleri, ölçek ve çevre hesaplarını, alan, hacim ve fiziksel hesapları, mukavemet ve moment hesapları, atalet ve mukavemet momenti hesaplarını yapar.
 • Bina aplikasyonu, duvar hazırlığı, ahşap işleme, hatıl ve lento kalıbı yapma, demiri donatıya hazırlama, kaba ve ince sıva yapma, temel PVC doğrama işlemleri yapma, seramik seçme, basit yalıtım yapma, yüzeyi hazırlayarak boya yapar, basit plan krokisi çizme, birleşim detayları çizer ve çelik temel çizer.
 • Kalıp öncesi hazırlık, temel, kolon ve kiriş kalıbı, döşeme ve merdiven kalıbı yapar, beton dökümü ve kalıp sökerek bakımı yapar.
 • Betonarmeye hazırlık yapar, demiri işleme, donatıyı hazırlar.
 • Çatı öncesi hazırlık, oturtma çatı, asma çatı ve çatı kaplaması yapar.
 • Döşeme ve merdiven kalıbı yapar, donatıyı hazırlama ve demirlerin takviyesini ve bakımını yapar, çatı kaplaması yapar.
 • Şantiye kurup ihale işlemlerini yapar, keşif ve metraj yapar, fiyat teklifi ve sözleşme yapar, hak ediş hazırlar ve iş teslimatı yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
İnşaat ve inşaat mühendisliği

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7114.04 - 7114.11 - 7121.03


İlişki Türü

İnşaat sektöründe; Betonarme demir, kalıp ve çatı işlerinde çalışabilmek için zorunlu belgedir. Kendi iş yerini açabilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak.


Edinme Yolları

Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201296

Qualification Title
Certificate of Mastership for Reinforced Iron, Molding and Roofing
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification

ISCO 08 : 7114.04 - 7114.11 - 7121.03

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in making reinforcement iron, molding and roofing.

The person who has this qualification;

 • Learning structures and structure types, taking precaution against earthquakes, strengthening buildings against earthquakes and application of earthquake isolator systems.
 • Drafting basic geometric drawings, drafting projections, basic aspects of objects, perspectives and cut views.
 • Making basic mathematical, scale and environment calculations, area, volume and physical calculations, strength and moment calculations, inertia and strength moment calculations.
 • Building application, wall preparation, wood trimming, making joinery and lintel molds, preparation of iron for fitting, making coarse and fine plastering, performing basic PVC joinery operations, choosing ceramics, making simple insulation, preparing the surface for painting, drawing simple plan sketch, drawing details and steel foundation.
 • Preparation for pre-molding, making foundation, column and beam mold, floor and stair mold, concrete casting and mold removal.
 • Preparation for reinforced concrete, processing iron, preparing equipment.
 • Preparation for pre-roofing, making free standing roof, suspended roof and roofing.
 • Making slabs and stair molds, preparing equipment and reinforcing and maintenance of anchors, roofing.
 • Establishing a site and performing tendering procedures, making budget estimates and quantity survey, price offers and contracts, drafting and delivering works.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course.

Conditions for SuccessThose, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)

It is required certification in Construction sector for working in Concrete Iron, Molding and Roofing works. One can start up business.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201296


Qualification Title
Certificate of Mastership for Reinforced Iron, Molding and Roofing

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in making reinforcement iron, molding and roofing.

The person who has this qualification;

 • Learning structures and structure types, taking precaution against earthquakes, strengthening buildings against earthquakes and application of earthquake isolator systems.
 • Drafting basic geometric drawings, drafting projections, basic aspects of objects, perspectives and cut views.
 • Making basic mathematical, scale and environment calculations, area, volume and physical calculations, strength and moment calculations, inertia and strength moment calculations.
 • Building application, wall preparation, wood trimming, making joinery and lintel molds, preparation of iron for fitting, making coarse and fine plastering, performing basic PVC joinery operations, choosing ceramics, making simple insulation, preparing the surface for painting, drawing simple plan sketch, drawing details and steel foundation.
 • Preparation for pre-molding, making foundation, column and beam mold, floor and stair mold, concrete casting and mold removal.
 • Preparation for reinforced concrete, processing iron, preparing equipment.
 • Preparation for pre-roofing, making free standing roof, suspended roof and roofing.
 • Making slabs and stair molds, preparing equipment and reinforcing and maintenance of anchors, roofing.
 • Establishing a site and performing tendering procedures, making budget estimates and quantity survey, price offers and contracts, drafting and delivering works.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Building and civil engineering

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7114.04 - 7114.11 - 7121.03


Relationship Type

It is required certification in Construction sector for working in Concrete Iron, Molding and Roofing works. One can start up business.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course.


Ways To Acquire

Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.


Country Code
-