Yeterlilik Kodu

TR00201435

Yeterlilik Adı
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Kalfalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mekanik ve metal ticareti
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 3119.29

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Endüstriyel modellemecinin sahip olduğu, endüstriyel döküm ve kalıplama tekniğine uygun üretime yönelik modelleme ve prototiplerini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • TS-ISO standartlarına uygun kurallarına göre teknik resim çizer, bilgisayar destekli çizim programlarını kullanarak iki boyutlu imalat/yapım resmi çizer.
 • İmalat işlemlerinde kullanılan takım tezgâhlarını, el aletlerini kullanır, temel imalat işlemlerini ve temel modelleme işlemlerini gerçekleştirir.
 • Kompozit ve epoksi malzemelerle pozitif ve negatif modelleme yapar, üst yüzey işlemleri, maliyet hesapları ve zaman etüdü yapar.
 • Makine İmalatı için gerekli olan ara kesit, dişli çark, komple ve detay yapım resimlerini çizer.
 • Seri üretim modellemesi, modellemeleri plakaya bağlar, seri üretim maça sandıkları, besleyici ve yolluk sistemi, açar ve döker derece yapar.
 • Silikondan negatif modelleme elde eder, mumlardan salkım oluşturur, bilgisayardan tezgâha program aktarır, tezgâhı çalıştırır, modelleme elde eder ve tezgâhtan çıkan modellemeyi kürleştirir.
 • Maçalı modelleri ve maça sandıklarını yapar, helis açınımı çizer, yığma ve kaydırma mastarları yapar, pervane konstrüksiyonu ve modellemesi, santrifüj pompa modelleme konstrüksiyonu, fan modellemesi ve konstrüksiyonu yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.

Başarma ŞartlarıEğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar. Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme mesleğinde yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201435


Yeterlilik Adı
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Kalfalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Endüstriyel modellemecinin sahip olduğu, endüstriyel döküm ve kalıplama tekniğine uygun üretime yönelik modelleme ve prototiplerini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • TS-ISO standartlarına uygun kurallarına göre teknik resim çizer, bilgisayar destekli çizim programlarını kullanarak iki boyutlu imalat/yapım resmi çizer.
 • İmalat işlemlerinde kullanılan takım tezgâhlarını, el aletlerini kullanır, temel imalat işlemlerini ve temel modelleme işlemlerini gerçekleştirir.
 • Kompozit ve epoksi malzemelerle pozitif ve negatif modelleme yapar, üst yüzey işlemleri, maliyet hesapları ve zaman etüdü yapar.
 • Makine İmalatı için gerekli olan ara kesit, dişli çark, komple ve detay yapım resimlerini çizer.
 • Seri üretim modellemesi, modellemeleri plakaya bağlar, seri üretim maça sandıkları, besleyici ve yolluk sistemi, açar ve döker derece yapar.
 • Silikondan negatif modelleme elde eder, mumlardan salkım oluşturur, bilgisayardan tezgâha program aktarır, tezgâhı çalıştırır, modelleme elde eder ve tezgâhtan çıkan modellemeyi kürleştirir.
 • Maçalı modelleri ve maça sandıklarını yapar, helis açınımı çizer, yığma ve kaydırma mastarları yapar, pervane konstrüksiyonu ve modellemesi, santrifüj pompa modelleme konstrüksiyonu, fan modellemesi ve konstrüksiyonu yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Mekanik ve metal ticareti

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 3119.29


İlişki Türü

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme mesleğinde yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.


Edinme Yolları

Eğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.

Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201435

Qualification Title
Certificate of Journeyman for Computer Aided Industrial Modeling
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level3
Thematic AreasMechanics and metal trades
National Occupation Classification

ISCO 08 : 3119.29

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in making modeling and prototyping suitable for industrial casting and molding techniques required for Computer Aided Industrial Modeling.

The person who has this qualification;

 • Technical drawings according to TS-ISO standards, making two-dimensional manufacturing / production drawings by using computer-aided drawing programs.
 • Ability to use machine tools used in manufacturing processes, hand tools, performing basic manufacturing processes and basic modeling operations.
 • Making positive and negative modeling with composite and epoxy materials, surface treatments, cost calculations and time study.
 • Drawing the cross section, gear wheel, assembly and pieces required for machine manufacturing.
 • Serial production modeling, modeling plate connections, making mass produced core boxes, feeder and runner systems, opening and casting degrees.
 • Acquiring a negative model of silicon, forming bunches from waxes, transferring software programs from computer to machine tools, operating a machine tools, obtaining a model and curing a model from a machine tool.
 • Making core models and core boxes, drawing helical openings, making stowage and scrolling gauges, propeller construction and modeling, centrifuging pump modelling construction, fan modeling and construction.
 • Serial production modeling, modeling plate connections, making mass produced core boxes, feeder and runner systems, opening and casting degrees.
 • Making helical models and propeller models.
 • Making pump and fan models.
 • Making gear wheel models with troubleshooting, peeling and core method.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.

Conditions for SuccessEducational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training. Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.
Progression Paths (Relationship Type)

Is an asset for working as auxiliary personnel in the field of Computer Aided Industrial Modelling.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201435


Qualification Title
Certificate of Journeyman for Computer Aided Industrial Modeling

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in making modeling and prototyping suitable for industrial casting and molding techniques required for Computer Aided Industrial Modeling.

The person who has this qualification;

 • Technical drawings according to TS-ISO standards, making two-dimensional manufacturing / production drawings by using computer-aided drawing programs.
 • Ability to use machine tools used in manufacturing processes, hand tools, performing basic manufacturing processes and basic modeling operations.
 • Making positive and negative modeling with composite and epoxy materials, surface treatments, cost calculations and time study.
 • Drawing the cross section, gear wheel, assembly and pieces required for machine manufacturing.
 • Serial production modeling, modeling plate connections, making mass produced core boxes, feeder and runner systems, opening and casting degrees.
 • Acquiring a negative model of silicon, forming bunches from waxes, transferring software programs from computer to machine tools, operating a machine tools, obtaining a model and curing a model from a machine tool.
 • Making core models and core boxes, drawing helical openings, making stowage and scrolling gauges, propeller construction and modeling, centrifuging pump modelling construction, fan modeling and construction.
 • Serial production modeling, modeling plate connections, making mass produced core boxes, feeder and runner systems, opening and casting degrees.
 • Making helical models and propeller models.
 • Making pump and fan models.
 • Making gear wheel models with troubleshooting, peeling and core method.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Mechanics and metal trades

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 3119.29


Relationship Type

Is an asset for working as auxiliary personnel in the field of Computer Aided Industrial Modelling.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.


Ways To Acquire

Educational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training.

Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.


Country Code
-