Yeterlilik Kodu

TR00201446

Yeterlilik Adı
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mekanik ve metal ticareti
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 3119.29

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Endüstriyel modellemecinin sahip olduğu, endüstriyel döküm ve kalıplama tekniğine uygun üretime yönelik modelleme ve prototiplerini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • TS-ISO standartlarına uygun kurallarına göre teknik resim çizer, bilgisayar destekli çizim programlarını kullanarak iki boyutlu imalat/yapım resmi çizer.
 • İmalat işlemlerinde kullanılan takım tezgâhlarını, el aletlerini kullanır, temel imalat işlemlerini ve temel modelleme işlemlerini gerçekleştirir.
 • Kompozit ve epoksi malzemelerle pozitif ve negatif modelleme yapar, üst yüzey işlemleri, maliyet hesapları ve zaman etüdü yapar.
 • Makine İmalatı için gerekli olan ara kesit, dişli çark, komple ve detay yapım resimlerini çizer.
 • Seri üretim modellemesi, modellemeleri plakaya bağlar, seri üretim maça sandıkları, besleyici ve yolluk sistemi, açma ve dökme derece yapar.
 • Silikondan negatif modelleme elde eder, mumlardan salkım oluşturur, bilgisayardan tezgâha program aktarır, tezgâhı çalıştırır, modelleme elde eder ve tezgâhtan çıkan modellemeyi kürleştirir.
 • Maçalı modelleri ve maça sandıklarını yapar, helis açınımı çizer, yığma ve kaydırma mastarları yapar, pervane konstrüksiyonu ve modellemesi, santrifüj pompa modelleme konstrüksiyonu, fan modellemesi ve konstrüksiyonu yapar.
 • Seri üretim modellemesi, modellemeleri plakaya bağlar, seri üretim maça sandıkları, besleyici ve yolluk sistemi, açma ve dökme derece yapar.
 • Helis modellemeleri ve pervane modellemeleri yapar.
 • Pompa ve fan modellemeleri yapar.
 • Takma, soyma ve maça yöntemi ile dişli çark modelleri yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak.

Başarma ŞartlarıKalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme mesleğinde çalışabilmek için tercih sebebidir. Kendi işyerini açabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201446


Yeterlilik Adı
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Ustalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Endüstriyel modellemecinin sahip olduğu, endüstriyel döküm ve kalıplama tekniğine uygun üretime yönelik modelleme ve prototiplerini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • TS-ISO standartlarına uygun kurallarına göre teknik resim çizer, bilgisayar destekli çizim programlarını kullanarak iki boyutlu imalat/yapım resmi çizer.
 • İmalat işlemlerinde kullanılan takım tezgâhlarını, el aletlerini kullanır, temel imalat işlemlerini ve temel modelleme işlemlerini gerçekleştirir.
 • Kompozit ve epoksi malzemelerle pozitif ve negatif modelleme yapar, üst yüzey işlemleri, maliyet hesapları ve zaman etüdü yapar.
 • Makine İmalatı için gerekli olan ara kesit, dişli çark, komple ve detay yapım resimlerini çizer.
 • Seri üretim modellemesi, modellemeleri plakaya bağlar, seri üretim maça sandıkları, besleyici ve yolluk sistemi, açma ve dökme derece yapar.
 • Silikondan negatif modelleme elde eder, mumlardan salkım oluşturur, bilgisayardan tezgâha program aktarır, tezgâhı çalıştırır, modelleme elde eder ve tezgâhtan çıkan modellemeyi kürleştirir.
 • Maçalı modelleri ve maça sandıklarını yapar, helis açınımı çizer, yığma ve kaydırma mastarları yapar, pervane konstrüksiyonu ve modellemesi, santrifüj pompa modelleme konstrüksiyonu, fan modellemesi ve konstrüksiyonu yapar.
 • Seri üretim modellemesi, modellemeleri plakaya bağlar, seri üretim maça sandıkları, besleyici ve yolluk sistemi, açma ve dökme derece yapar.
 • Helis modellemeleri ve pervane modellemeleri yapar.
 • Pompa ve fan modellemeleri yapar.
 • Takma, soyma ve maça yöntemi ile dişli çark modelleri yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Mekanik ve metal ticareti

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 3119.29


İlişki Türü

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme mesleğinde çalışabilmek için tercih sebebidir. Kendi işyerini açabilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak.


Edinme Yolları

Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201446

Qualification Title
Certificate of Mastership for Computer Aided Industrial Modeling
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasMechanics and metal trades
National Occupation Classification

ISCO 08 : 3119.29

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in making modeling and prototyping suitable for industrial casting and molding techniques required for Computer Aided Industrial Modeling.

The person who has this qualification;

 • Technical drawings according to TS-ISO standards, making two-dimensional manufacturing / production drawings by using computer-aided drawing programs.
 • Ability to use machine tools used in manufacturing processes, hand tools, performing basic manufacturing processes and basic modeling operations.
 • Making positive and negative modeling with composite and epoxy materials, surface treatments, cost calculations and time study.
 • Drawing the cross section, gear wheel, assembly and pieces required for machine manufacturing.
 • Serial production modeling, modeling plate connections, making mass produced core boxes, feeder and runner systems, opening and casting degrees.
 • Acquiring a negative model of silicon, forming bunches from waxes, transferring software programs from computer to machine tools, operating a machine tools, obtaining a model and curing a model from a machine tool.
 • Making core models and core boxes, drawing helical openings, making stowage and scrolling gauges, propeller construction and modeling, centrifuging pump modelling construction, fan modeling and construction.
 • Serial production modeling, modeling plate connections, making mass produced core boxes, feeder and runner systems, opening and casting degrees.
 • Making helical models and propeller models.
 • Making pump and fan models.
 • Making gear wheel models with troubleshooting, peeling and core method.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course.

Conditions for SuccessThose, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)

Is an asset for working in Computer Aided Industrial Modeling. One can start up business.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201446


Qualification Title
Certificate of Mastership for Computer Aided Industrial Modeling

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in making modeling and prototyping suitable for industrial casting and molding techniques required for Computer Aided Industrial Modeling.

The person who has this qualification;

 • Technical drawings according to TS-ISO standards, making two-dimensional manufacturing / production drawings by using computer-aided drawing programs.
 • Ability to use machine tools used in manufacturing processes, hand tools, performing basic manufacturing processes and basic modeling operations.
 • Making positive and negative modeling with composite and epoxy materials, surface treatments, cost calculations and time study.
 • Drawing the cross section, gear wheel, assembly and pieces required for machine manufacturing.
 • Serial production modeling, modeling plate connections, making mass produced core boxes, feeder and runner systems, opening and casting degrees.
 • Acquiring a negative model of silicon, forming bunches from waxes, transferring software programs from computer to machine tools, operating a machine tools, obtaining a model and curing a model from a machine tool.
 • Making core models and core boxes, drawing helical openings, making stowage and scrolling gauges, propeller construction and modeling, centrifuging pump modelling construction, fan modeling and construction.
 • Serial production modeling, modeling plate connections, making mass produced core boxes, feeder and runner systems, opening and casting degrees.
 • Making helical models and propeller models.
 • Making pump and fan models.
 • Making gear wheel models with troubleshooting, peeling and core method.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Mechanics and metal trades

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 3119.29


Relationship Type

Is an asset for working in Computer Aided Industrial Modeling. One can start up business.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course.


Ways To Acquire

Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.


Country Code
-