Yeterlilik Kodu

TR00200573

Yeterlilik Adı
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Elektronik ve otomasyon
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7421

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Mesleki ve kişisel gelişimine destek sağlayacak faaliyetlerde bulunur.
 • Biyomedikal sistemlerle ilgili elektrik-elektronik malzemeleri tanır ve temel ölçmeleri yapar.
 • Biyomedikal sistemlerle ilgili çizimleri okur ve çizer.
 • Biyomedikal cihazlar ve kullanıldığı alanlarda tıbbi terimleri ve teknik iletişim araçlarını kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
 • Biyomedikal sistemlerde; sinyallerin işlenmesinde kullanılan algılayıcılar / dönüştürücüler, biyopotansiyelyükselteçler, biyolojik işaretlerin analog ve sayısal işlenmesi yöntemlerini bilir.
 • Tıbbi teknoloji organizasyonlarını yapar.
 • Biyomedikal sistemlerde kullanılan pnömatik-hidrolik ve mikrodenetleyici sistemleri kontrol eder.
 • Sterilizatör cihazları, karıştırıcı-ayrıştırıcı cihazların kurulumunu, montajını, periyodik bakımlarını vekalibrasyonlarını yapar, yetki dahilinde arızalarını tespit ederek giderir.
 • Laboratuar destek cihazlarının (su distile, mikroskop, kan saklama dolapları, benmari) kurulumunu, montajını,periyodik bakımlarını ve kalibrasyonlarını yapar, yetki dahilinde arızalarını tespit ederek giderir.
 • Kan cihazlarının (koagulometre, kan gazları, kan sayım elektronik ve elektromekanik sistemleri) kurulumunu,montajını, periyodik bakımlarını ve kalibrasyonlarını yapar, yetki dahilinde arızalarını tespit ederek giderir.
 • Analizörlerin (spektrofotometre, oto analizörleri) kurulumunu, montajını, periyodik bakımlarını ve kalibrasyonlarını yapar, yetki dahilinde arızalarını tespit ederek giderir.
 • Cihazların bilgisayar ve ilgili çevre birimleri ile bağlantılarını yapar, yetki dahilinde arızalarını tespit ederek giderir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak.
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak.
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak.
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.
Başarma ŞartlarıDört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak. Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Kamu-Özel sağlık kurum/kuruluşlarında, alanla ilgili imalat, montaj ve tamir-bakım servislerinde tıbbi laboratuar ve hasta dışı uygulama cihazları teknik servis elemanı

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00200573


Yeterlilik Adı
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Mesleki ve kişisel gelişimine destek sağlayacak faaliyetlerde bulunur.
 • Biyomedikal sistemlerle ilgili elektrik-elektronik malzemeleri tanır ve temel ölçmeleri yapar.
 • Biyomedikal sistemlerle ilgili çizimleri okur ve çizer.
 • Biyomedikal cihazlar ve kullanıldığı alanlarda tıbbi terimleri ve teknik iletişim araçlarını kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
 • Biyomedikal sistemlerde; sinyallerin işlenmesinde kullanılan algılayıcılar / dönüştürücüler, biyopotansiyelyükselteçler, biyolojik işaretlerin analog ve sayısal işlenmesi yöntemlerini bilir.
 • Tıbbi teknoloji organizasyonlarını yapar.
 • Biyomedikal sistemlerde kullanılan pnömatik-hidrolik ve mikrodenetleyici sistemleri kontrol eder.
 • Sterilizatör cihazları, karıştırıcı-ayrıştırıcı cihazların kurulumunu, montajını, periyodik bakımlarını vekalibrasyonlarını yapar, yetki dahilinde arızalarını tespit ederek giderir.
 • Laboratuar destek cihazlarının (su distile, mikroskop, kan saklama dolapları, benmari) kurulumunu, montajını,periyodik bakımlarını ve kalibrasyonlarını yapar, yetki dahilinde arızalarını tespit ederek giderir.
 • Kan cihazlarının (koagulometre, kan gazları, kan sayım elektronik ve elektromekanik sistemleri) kurulumunu,montajını, periyodik bakımlarını ve kalibrasyonlarını yapar, yetki dahilinde arızalarını tespit ederek giderir.
 • Analizörlerin (spektrofotometre, oto analizörleri) kurulumunu, montajını, periyodik bakımlarını ve kalibrasyonlarını yapar, yetki dahilinde arızalarını tespit ederek giderir.
 • Cihazların bilgisayar ve ilgili çevre birimleri ile bağlantılarını yapar, yetki dahilinde arızalarını tespit ederek giderir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Elektronik ve otomasyon

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7421


İlişki Türü

Kamu-Özel sağlık kurum/kuruluşlarında, alanla ilgili imalat, montaj ve tamir-bakım servislerinde tıbbi laboratuar ve hasta dışı uygulama cihazları teknik servis elemanı


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak.
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak.
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak.
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.

Edinme Yolları

Dört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak.

Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00200573

Qualification Title
Area of Biomedical Device Technology Branch of Medical Laboratory and Non-Patient Practices Devices Vocational and Technical Education Diploma
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasElectronics and automation
National Occupation Classification

ISCO 08: 7421

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Involves in activities to support own professional and personal development.
 • Identifies electrical and electronic materials related to biomedical systems and makes basic measurements.
 • Reads and drafts drawings about biomedical systems.
 • Performs verbal and written communication by using medical terms and technical communication tools used in biomedical devices.
 • Knows sensors / transducers used in the processing of signals, bio potential amplifiers, analogue and digital processing of biological signals In biomedical systems; Does medical technology organizations.
 • Controls pneumatic-hydraulic and microcontroller systems used in biomedical systems.
 • Performs installation, mounting, periodic maintenance and calibration of sterilizer devices, mixer-disintegrator devices and fixes them by detecting the malfunctions within the given authority.
 • Performs installation, mounting, periodic maintenance and calibration of the laboratory support devices (Water distiller, Microscope, Blood storage cabinets, Bain-marie) and fixes them by detecting the malfunctions within the given authority.
 • Performs installation, mounting, periodic maintenance and calibration of blood devices (coagulometer, blood gases, blood count electronic and electromechanical systems), fixes them by detecting their malfunctions within the given authority.
 • Performs the installation, mounting, periodic maintenance and calibration of the analyzers (Spectrophotometer, Auto analyzers) and fixes them by detecting their malfunctions within the given authority.
 • Connects the devices to the computer and related peripherals and detects and disables them in the event of a malfunction.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits.
 • To have completed secondary school for vocational open high school.
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation.
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School.
Conditions for SuccessHaving successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school. Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school.
Progression Paths (Relationship Type)

Medical laboratory and non-patient practice devices technical service personnel at public-private health care institutions, manufacturing, installation, maintenance and repair services related to the field

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00200573


Qualification Title
Area of Biomedical Device Technology Branch of Medical Laboratory and Non-Patient Practices Devices Vocational and Technical Education Diploma

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • Involves in activities to support own professional and personal development.
 • Identifies electrical and electronic materials related to biomedical systems and makes basic measurements.
 • Reads and drafts drawings about biomedical systems.
 • Performs verbal and written communication by using medical terms and technical communication tools used in biomedical devices.
 • Knows sensors / transducers used in the processing of signals, bio potential amplifiers, analogue and digital processing of biological signals In biomedical systems; Does medical technology organizations.
 • Controls pneumatic-hydraulic and microcontroller systems used in biomedical systems.
 • Performs installation, mounting, periodic maintenance and calibration of sterilizer devices, mixer-disintegrator devices and fixes them by detecting the malfunctions within the given authority.
 • Performs installation, mounting, periodic maintenance and calibration of the laboratory support devices (Water distiller, Microscope, Blood storage cabinets, Bain-marie) and fixes them by detecting the malfunctions within the given authority.
 • Performs installation, mounting, periodic maintenance and calibration of blood devices (coagulometer, blood gases, blood count electronic and electromechanical systems), fixes them by detecting their malfunctions within the given authority.
 • Performs the installation, mounting, periodic maintenance and calibration of the analyzers (Spectrophotometer, Auto analyzers) and fixes them by detecting their malfunctions within the given authority.
 • Connects the devices to the computer and related peripherals and detects and disables them in the event of a malfunction.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Electronics and automation

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 7421


Relationship Type

Medical laboratory and non-patient practice devices technical service personnel at public-private health care institutions, manufacturing, installation, maintenance and repair services related to the field


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits.
 • To have completed secondary school for vocational open high school.
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation.
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School.

Ways To Acquire

Having successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school.

Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school.


Country Code
-