Yeterlilik Kodu

TR00201487

Yeterlilik Adı
Cam Ürün Üretimi Kalfalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7315.21

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Cam madeninin makine ve el ile ürün üretimi yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Geometrik çizimler yapar, görünüş çıkarır, ölçülendirme ve yüzey işlemler, kroki, perspektif ve yapım resimlerini çizer.
 • Camın oluşumu ve üretim kademelerini bilir
 • Temel sanat eğitimini bilir.
 • Madeni depolama, harmanı hazırlama ve eriyik elde eder.
 • Eritilmiş camı pipo ve kalıp yardımı ile üfleyerek şekillendirir.
 • İmalat resmine göre ürün kapesinin kesimini yapar.
 • Finisaj yapar.
 • Yarı otomatik makinelerde üretim yapar.
 • İmalat resmine göre özel üretim teknikleri yapar.
 • İmalat resmine göre ayak ve kulp imalatı ve ürüne montajı yapar.
 • Ürün üretimi aşamalarında yapılan muayene ve kontrol yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.

Başarma ŞartlarıEğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar. Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Cam Ürün Üretimi alanında yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201487


Yeterlilik Adı
Cam Ürün Üretimi Kalfalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Cam madeninin makine ve el ile ürün üretimi yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Geometrik çizimler yapar, görünüş çıkarır, ölçülendirme ve yüzey işlemler, kroki, perspektif ve yapım resimlerini çizer.
 • Camın oluşumu ve üretim kademelerini bilir
 • Temel sanat eğitimini bilir.
 • Madeni depolama, harmanı hazırlama ve eriyik elde eder.
 • Eritilmiş camı pipo ve kalıp yardımı ile üfleyerek şekillendirir.
 • İmalat resmine göre ürün kapesinin kesimini yapar.
 • Finisaj yapar.
 • Yarı otomatik makinelerde üretim yapar.
 • İmalat resmine göre özel üretim teknikleri yapar.
 • İmalat resmine göre ayak ve kulp imalatı ve ürüne montajı yapar.
 • Ürün üretimi aşamalarında yapılan muayene ve kontrol yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7315.21


İlişki Türü

Cam Ürün Üretimi alanında yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.


Edinme Yolları

Eğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.

Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201487

Qualification Title
Certificate of Journeyman for Glassworks Production
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level3
Thematic AreasMaterials (glass, paper, plastic and wood)
National Occupation Classification

ISCO 08 : 7315.21

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in manufacturing glass products with machines and manually.

The person who has this qualification;

 • Geometric drawings, aspect drawing, measurement and surface operations, sketch, perspective drawing and construction drawings.
 • Glass formation and production steps.
 • Basic art education.
 • Metal storage, preparing the blend and obtaining the melt.
 • Shaping the molten glass by blowing with the aid of pipes and molds.
 • To be able to cut the product cap according to the production drawing.
 • Finishing.
 • Production in semi-automatic machines.
 • To be able to use special production techniques according to production drawing.
 • Manufacture of base and handle according to the production drawing and installation to the product.
 • Inspection and control during the stages of product production process.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.

Conditions for SuccessEducational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training. Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.
Progression Paths (Relationship Type)

Is an asset for working as auxiliary personnel in the field of Glasswork Production.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201487


Qualification Title
Certificate of Journeyman for Glassworks Production

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in manufacturing glass products with machines and manually.

The person who has this qualification;

 • Geometric drawings, aspect drawing, measurement and surface operations, sketch, perspective drawing and construction drawings.
 • Glass formation and production steps.
 • Basic art education.
 • Metal storage, preparing the blend and obtaining the melt.
 • Shaping the molten glass by blowing with the aid of pipes and molds.
 • To be able to cut the product cap according to the production drawing.
 • Finishing.
 • Production in semi-automatic machines.
 • To be able to use special production techniques according to production drawing.
 • Manufacture of base and handle according to the production drawing and installation to the product.
 • Inspection and control during the stages of product production process.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Materials (glass, paper, plastic and wood)

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7315.21


Relationship Type

Is an asset for working as auxiliary personnel in the field of Glasswork Production.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.


Ways To Acquire

Educational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training.

Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.


Country Code
-