Yeterlilik Kodu

TR00201490

Yeterlilik Adı
Çay Üretimi ve İşleme Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 3142.45

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Çay yetiştirme, hasat ve hijyenik şartlarda çay çeşitlerinin üretimini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Türk gıda kodeksi yönetmeliğine uygun olarak gıda işletmelerinde hijyen ve sanitasyon kurallarını uygular.
 • Suyun, karbonhidratların, lipitlerin, proteinlerin, vitamin ve mineral maddelerin, enzimlerin, fenolik bileşikler ve doğal renk maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanır.
 • Uluslararası ölçü sistemlerine uygun olarak kütle, hacim, yoğunluk /kıvam ölçümü yapar ve maddedeki fiziksel, kimyasal değişimleri inceler.
 • Çay fidanı yetiştirir, çay bahçesine dikim yapar, çaylıklarda budama yapar, çaylıklarda gübreleme yapar ve çay bitkisini hasat eder.
 • Bitkisel çay karışımı hazırlar ve ambalajlar.
 • Siyah çay üretimi yapar.
 • Tekniğine uygun olarak çayı formülüne uygun karışım yapar ve ambalajlar.
 • Yeşil çayı şok soldurma, soğutma, kıvırma, kurutma, tasnif etme, ambalajlama ve depolama işlemlerini bilir.
 • Gıdalarda duyusal ve fiziksel kalite kontrolleri yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak.

Başarma ŞartlarıKalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Çay Üretimi ve İşleme alanında kendi iş yerini açabilir. İşe girmede tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201490


Yeterlilik Adı
Çay Üretimi ve İşleme Ustalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Çay yetiştirme, hasat ve hijyenik şartlarda çay çeşitlerinin üretimini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Türk gıda kodeksi yönetmeliğine uygun olarak gıda işletmelerinde hijyen ve sanitasyon kurallarını uygular.
 • Suyun, karbonhidratların, lipitlerin, proteinlerin, vitamin ve mineral maddelerin, enzimlerin, fenolik bileşikler ve doğal renk maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanır.
 • Uluslararası ölçü sistemlerine uygun olarak kütle, hacim, yoğunluk /kıvam ölçümü yapar ve maddedeki fiziksel, kimyasal değişimleri inceler.
 • Çay fidanı yetiştirir, çay bahçesine dikim yapar, çaylıklarda budama yapar, çaylıklarda gübreleme yapar ve çay bitkisini hasat eder.
 • Bitkisel çay karışımı hazırlar ve ambalajlar.
 • Siyah çay üretimi yapar.
 • Tekniğine uygun olarak çayı formülüne uygun karışım yapar ve ambalajlar.
 • Yeşil çayı şok soldurma, soğutma, kıvırma, kurutma, tasnif etme, ambalajlama ve depolama işlemlerini bilir.
 • Gıdalarda duyusal ve fiziksel kalite kontrolleri yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Bitki ve hayvancılık ürünleri

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 3142.45


İlişki Türü

Çay Üretimi ve İşleme alanında kendi iş yerini açabilir. İşe girmede tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak.


Edinme Yolları

Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201490

Qualification Title
Certificate of Mastership for Tea Producing and Processing
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification

ISCO 08 : 3142.45

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in tea growing, harvesting and making tea varieties under hygienic conditions.

The person who has this qualification;

 • Proficiency to apply hygiene and sanitation rules in food enterprises in accordance with the Turkish Food Codex Regulation.
 • Proficiency To learn the physical and chemical properties of water, carbohydrates, lipids, proteins, vitamins and minerals, enzymes, phenolic compounds and natural coloring substances.
 • Ability to measure mass, volume, density / consistency in accordance with international measurement systems and to examine the physical and chemical changes in the material.
 • Growing tea nursery, planting tea garden, pruning in tea, fertilizing in tea farm and harvesting tea - Herbal tea mixture preparation and packaging.
 • Black tea production.
 • Mixing and packaging according to the technique appropriate to the tea formula.
 • Green tea frosting, cooling, bending, drying, sorting, packaging and storage.
 • Ability to make sensory and physical quality controls.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course.

Conditions for SuccessThose, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)

One can start up business in the field of Tea Production and Processing. It is an asset for recruitment.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201490


Qualification Title
Certificate of Mastership for Tea Producing and Processing

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in tea growing, harvesting and making tea varieties under hygienic conditions.

The person who has this qualification;

 • Proficiency to apply hygiene and sanitation rules in food enterprises in accordance with the Turkish Food Codex Regulation.
 • Proficiency To learn the physical and chemical properties of water, carbohydrates, lipids, proteins, vitamins and minerals, enzymes, phenolic compounds and natural coloring substances.
 • Ability to measure mass, volume, density / consistency in accordance with international measurement systems and to examine the physical and chemical changes in the material.
 • Growing tea nursery, planting tea garden, pruning in tea, fertilizing in tea farm and harvesting tea - Herbal tea mixture preparation and packaging.
 • Black tea production.
 • Mixing and packaging according to the technique appropriate to the tea formula.
 • Green tea frosting, cooling, bending, drying, sorting, packaging and storage.
 • Ability to make sensory and physical quality controls.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Crop and livestock production

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 3142.45


Relationship Type

One can start up business in the field of Tea Production and Processing. It is an asset for recruitment.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course.


Ways To Acquire

Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.


Country Code
-