Yeterlilik Kodu

TR00201514

Yeterlilik Adı
El ve Makine Nakışçılığı Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)El sanatları
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7533.29

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Elde ve makinede nakış işleme ve ürünü kullanıma hazır hale getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Yaratıcı güçlerini geliştirir ve temel çizimler yapar.
 • Desen, malzeme tespiti, işlemeye hazırlık, basit nakış iğneleri, oyalar, pul boncuk dikişleri, kasnaksız makine nakışları, kum iğnesi teknikleri ile işleme yaparve ürünü kullanıma hazır hâle getirir.
 • İğne oyası, mekik oyası ve firkete oyası tekniğini kullanarak ürün haline getirir.
 • El nakışlarını tekniğe uygun işleyerek kullanıma hazır hale getirir.
 • Makine nakışlarını tekniğe uygun işleyerek kullanıma hazır hale getirir.
 • Hesap işi ve Türk işini elde ve makinede tekniğe uygun işleyerek kullanıma hazır hale getirir
 • Nakışlı ürün tasarımları yapar.
 • Antep işi tekniğini elde ve makinede tekniğe uygun işleyerek kullanıma hazır hale getirir.
 • Maraş işini tekniğe uygun işleyerek kullanıma hazır hale getirir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak.

Başarma ŞartlarıKalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

El ve Makine Nakışçılığı mesleğinde çalışabilmek için tercih sebebidir. Kendi işyerini açabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201514


Yeterlilik Adı
El ve Makine Nakışçılığı Ustalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Elde ve makinede nakış işleme ve ürünü kullanıma hazır hale getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Yaratıcı güçlerini geliştirir ve temel çizimler yapar.
 • Desen, malzeme tespiti, işlemeye hazırlık, basit nakış iğneleri, oyalar, pul boncuk dikişleri, kasnaksız makine nakışları, kum iğnesi teknikleri ile işleme yaparve ürünü kullanıma hazır hâle getirir.
 • İğne oyası, mekik oyası ve firkete oyası tekniğini kullanarak ürün haline getirir.
 • El nakışlarını tekniğe uygun işleyerek kullanıma hazır hale getirir.
 • Makine nakışlarını tekniğe uygun işleyerek kullanıma hazır hale getirir.
 • Hesap işi ve Türk işini elde ve makinede tekniğe uygun işleyerek kullanıma hazır hale getirir
 • Nakışlı ürün tasarımları yapar.
 • Antep işi tekniğini elde ve makinede tekniğe uygun işleyerek kullanıma hazır hale getirir.
 • Maraş işini tekniğe uygun işleyerek kullanıma hazır hale getirir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği



URL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
El sanatları

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7533.29


İlişki Türü

El ve Makine Nakışçılığı mesleğinde çalışabilmek için tercih sebebidir. Kendi işyerini açabilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak.


Edinme Yolları

Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201514

Qualification Title
Certificate of Mastership for Hand and Machine-made Embroidery
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasHandicrafts
National Occupation Classification

ISCO 08 : 7533.29

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is a branch where education and training are provided to gain competence in making hand and machine embroidery and preparing the product to be used.

The person who has this qualification;

 • Developing creativity and making basic drawings.
 • Making engravings by patterns, material detection, preparation for processing, simple embroidery needles, embroidery, bead stitches, machine embroidery without frame, processing with sand needle techniques and make products ready to use.
 • Making a product by using needle embroidery, shuttle embroidery and hairpin technique.
 • Making the hand embroidery ready for use by processing it according to the technique.
 • Making the machine embroidery ready for use by working in accordance with the technique.
 • Making Turkish style embroidery ready for use manually and machine according to the technique.
 • Making embroidery product designs.
 • Making Antep style embroidery ready for use manually and machine according to the technique.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course.

Conditions for SuccessThose, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)

Is an asset for working in the field of Hand and Machine-made Embroidery. One can start up business.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201514


Qualification Title
Certificate of Mastership for Hand and Machine-made Embroidery

Non-preferred Terms
-

Description

It is a branch where education and training are provided to gain competence in making hand and machine embroidery and preparing the product to be used.

The person who has this qualification;

 • Developing creativity and making basic drawings.
 • Making engravings by patterns, material detection, preparation for processing, simple embroidery needles, embroidery, bead stitches, machine embroidery without frame, processing with sand needle techniques and make products ready to use.
 • Making a product by using needle embroidery, shuttle embroidery and hairpin technique.
 • Making the hand embroidery ready for use by processing it according to the technique.
 • Making the machine embroidery ready for use by working in accordance with the technique.
 • Making Turkish style embroidery ready for use manually and machine according to the technique.
 • Making embroidery product designs.
 • Making Antep style embroidery ready for use manually and machine according to the technique.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308



URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Handicrafts

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7533.29


Relationship Type

Is an asset for working in the field of Hand and Machine-made Embroidery. One can start up business.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course.


Ways To Acquire

Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.


Country Code
-