Yeterlilik Kodu

TR0020001325

Yeterlilik Adı
Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Gıda işleme
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7511.15

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Et ve et ürünlerini hazırlama ve satışa sunma aşamalarındaki işlemleri hijyenik olarak yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Besin öğelerine ve besin gruplarına olan ihtiyaçları belirler, yemekleri yer aldığı besin gruplarına göre listeler ve günlük menü planlar.
 • Çalışma ortamında, hijyen kurallarına göre sanitasyonu sağlar.
 • Et ürünleri hazırlar ve satışa sunma aşamalarındaki işlemleri hijyenik olarak yapar.
 • Et ve et ürünleri ile ilgili uygulamaları, kanunlar ve düzenlemeler doğrultusunda yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.

Başarma ŞartlarıEğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 2 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar. Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında çalışabilmek için tercih sebebidir. Kendi işyerini açabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020001325


Yeterlilik Adı
Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Ustalık Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7511.15


AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7511.15


Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Et ve et ürünlerini hazırlama ve satışa sunma aşamalarındaki işlemleri hijyenik olarak yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Besin öğelerine ve besin gruplarına olan ihtiyaçları belirler, yemekleri yer aldığı besin gruplarına göre listeler ve günlük menü planlar.
 • Çalışma ortamında, hijyen kurallarına göre sanitasyonu sağlar.
 • Et ürünleri hazırlar ve satışa sunma aşamalarındaki işlemleri hijyenik olarak yapar.
 • Et ve et ürünleri ile ilgili uygulamaları, kanunlar ve düzenlemeler doğrultusunda yapar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.


Başarma Şartları
Eğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 2 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar. Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında çalışabilmek için tercih sebebidir. Kendi işyerini açabilir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020001325

Qualification Title
Certificate of Mastership for Meat and Meat Products Processing
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 4
Thematic AreasFood processing
National Occupation Classification

ISCO 08 : 7511.15

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where education and training are provided to gain competencies in preparing meat and meat products under hygienic conditions and putting them on the market. It is the branch where training and education are provided to gain competencies in making pastry products by using pastry kitchen tools and equipment in accordance with hygiene and sanitation rules.

The person who has this qualification;

 • Identifying essential nutrients for body, listing foods according to the food groups involved and daily menu planning.
 • Providing sanitation in the work environment according to hygiene rules.
 • Preparing meat products and putting them on the market under hygienic conditions.
 • To be able to perform processes related to meat and meat products in accordance with laws and regulations.
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.

Conditions for SuccessEducational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 2 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1 year training. Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.
Progression Paths (Relationship Type)

It is an asset for working in Food and Beverage Services. One can start up business.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Open Address
Qualification Code

TR0020001325


Qualification Title
Certificate of Mastership for Meat and Meat Products Processing

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7511.15


EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7511.15


Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

It is the branch where education and training are provided to gain competencies in preparing meat and meat products under hygienic conditions and putting them on the market. It is the branch where training and education are provided to gain competencies in making pastry products by using pastry kitchen tools and equipment in accordance with hygiene and sanitation rules.

The person who has this qualification;

 • Identifying essential nutrients for body, listing foods according to the food groups involved and daily menu planning.
 • Providing sanitation in the work environment according to hygiene rules.
 • Preparing meat products and putting them on the market under hygienic conditions.
 • To be able to perform processes related to meat and meat products in accordance with laws and regulations.

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.


Conditions for Success
Educational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 2 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1 year training. Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.

Progression Paths (Relationship Type)

It is an asset for working in Food and Beverage Services. One can start up business.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.


Url
Open Address