Yeterlilik Kodu

TR00201329

Yeterlilik Adı
Fotoğrafçılık Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Görsel-işitsel teknikler ve medya üretimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 3431.02

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Fotoğraf çekim ve baskı işleminin yapıldığı meslektir.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Fotoğraf çekimi aşamalarını kavrayarak tekniğine uygun çekim yapar.
 • Fotoğraf çekimi sonrası aşamaların kavrayarak tekniğine uygun fotoğraf baskısı ve arşivler.
 • Video çekimi ve VCD-DVD kayıtları yapar.
 • Sanatsal fotoğraf çekimi yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak.
Başarma ŞartlarıKalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Fotoğrafçılık alanında kendi iş yerini açabilir. İşe girmede tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201329


Yeterlilik Adı
Fotoğrafçılık Ustalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Fotoğraf çekim ve baskı işleminin yapıldığı meslektir.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Fotoğraf çekimi aşamalarını kavrayarak tekniğine uygun çekim yapar.
 • Fotoğraf çekimi sonrası aşamaların kavrayarak tekniğine uygun fotoğraf baskısı ve arşivler.
 • Video çekimi ve VCD-DVD kayıtları yapar.
 • Sanatsal fotoğraf çekimi yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Görsel-işitsel teknikler ve medya üretimi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 3431.02


İlişki Türü

Fotoğrafçılık alanında kendi iş yerini açabilir. İşe girmede tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak.

Edinme Yolları

Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201329

Qualification Title
Certificate of Mastership for Photography
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasAudio-visual techniques and media production
National Occupation Classification

ISCO 08 : 3431.02

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the profession where photography and printing operations are carried out.

The person who has this qualification;

 • Ability to take photographs by understanding the stages of photograph taking.
 • Understanding the steps after taking a photo, printing according to the technique and archiving.
 • Video recording and VCD-DVD recording.
 • Taking artistic photographs.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have journeyman's certificate to register in mastership training course.
Conditions for SuccessThose, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)

One can start up business in the field of Photography. It is an asset for recruitment.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201329


Qualification Title
Certificate of Mastership for Photography

Non-preferred Terms
-

Description

It is the profession where photography and printing operations are carried out.

The person who has this qualification;

 • Ability to take photographs by understanding the stages of photograph taking.
 • Understanding the steps after taking a photo, printing according to the technique and archiving.
 • Video recording and VCD-DVD recording.
 • Taking artistic photographs.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Audio-visual techniques and media production

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 3431.02


Relationship Type

One can start up business in the field of Photography. It is an asset for recruitment.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
 • To have journeyman's certificate to register in mastership training course.

Ways To Acquire

Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.


Country Code
-