Yeterlilik Kodu

TR00201534

Yeterlilik Adı
Gemi Ressamlığı Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Motorlu taşıtlar, gemiler ve uçaklar
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 3118.02

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Gemi ressamlığının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Çeşitli parçaların imalat resimlerini teknik resim standartları ve kurallarına uygun olarak teknik resim atölyesinde çizer.
 • Gemi çeşitleri ve geometrisini kavrayarak endaze çizer.
 • Bilgisayar destekli iki boyutlu ve üç boyutlu çizim yapar.
 • Temel soğuk şekillendirme, oksi-gaz kaynağı ile dikiş çekme, oksijenle kesme yapma, elektrik ark kaynağı, dikiş ve bindirme kaynağı yapar.
 • İz düşüm metotlarını kullanarak noktanın, doğrunun, düzlemin, cismin iz düşümlerini, ara kesitlerini ve açınımlarını çizer.
 • Bağlama elemanları resimleri, montaj resimleri, blok resimleri ve deniz araçları yapı elemanları resimler yapar.
 • Deniz araçları boru devrelerinin çizimini yapar.
 • Bilgisayar destekli katı model çizim komutlarını kullanarak deniz araçları yapı elemanlarının katı modellerini çizer.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak.

Başarma ŞartlarıKalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Gemi Ressamlığı alanında kendi iş yerini açabilir. İşe girmede tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201534


Yeterlilik Adı
Gemi Ressamlığı Ustalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Gemi ressamlığının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Çeşitli parçaların imalat resimlerini teknik resim standartları ve kurallarına uygun olarak teknik resim atölyesinde çizer.
 • Gemi çeşitleri ve geometrisini kavrayarak endaze çizer.
 • Bilgisayar destekli iki boyutlu ve üç boyutlu çizim yapar.
 • Temel soğuk şekillendirme, oksi-gaz kaynağı ile dikiş çekme, oksijenle kesme yapma, elektrik ark kaynağı, dikiş ve bindirme kaynağı yapar.
 • İz düşüm metotlarını kullanarak noktanın, doğrunun, düzlemin, cismin iz düşümlerini, ara kesitlerini ve açınımlarını çizer.
 • Bağlama elemanları resimleri, montaj resimleri, blok resimleri ve deniz araçları yapı elemanları resimler yapar.
 • Deniz araçları boru devrelerinin çizimini yapar.
 • Bilgisayar destekli katı model çizim komutlarını kullanarak deniz araçları yapı elemanlarının katı modellerini çizer.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Motorlu taşıtlar, gemiler ve uçaklar

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 3118.02


İlişki Türü

Gemi Ressamlığı alanında kendi iş yerini açabilir. İşe girmede tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak.


Edinme Yolları

Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201534

Qualification Title
Certificate of Mastership for Ship Design
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasMotor vehicles, ships and aircraft
National Occupation Classification

ISCO 08 : 3118.02

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in qualifications required for Ship Design.

The person who has this qualification;

 • Drafting various manufacturing drawings of parts according to technical drawing standards and rules in technical drawing workshop.
 • Drawing ell by understanding the ship types and geometry.
 • Computer aided two-dimensional and three-dimensional drawing.
 • Basic cold forming, squeezing with oxy-gas welding, cutting with oxygen, making electric arc welding, sewing and lap welding.
 • Drawing the projections, intersections and expansions of point, line, platform and objects, by using projection methods.
 • Drawings of bonding elements, installations, blocks, and marine components.
 • Drawing pipelines of marine vehicles.
 • Drawing solid models of marine structural elements using computer aided solid model drawing commands.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course.

Conditions for SuccessThose, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)

One can start up business in the field of Ship Designing. It is an asset for recruitment.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201534


Qualification Title
Certificate of Mastership for Ship Design

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in qualifications required for Ship Design.

The person who has this qualification;

 • Drafting various manufacturing drawings of parts according to technical drawing standards and rules in technical drawing workshop.
 • Drawing ell by understanding the ship types and geometry.
 • Computer aided two-dimensional and three-dimensional drawing.
 • Basic cold forming, squeezing with oxy-gas welding, cutting with oxygen, making electric arc welding, sewing and lap welding.
 • Drawing the projections, intersections and expansions of point, line, platform and objects, by using projection methods.
 • Drawings of bonding elements, installations, blocks, and marine components.
 • Drawing pipelines of marine vehicles.
 • Drawing solid models of marine structural elements using computer aided solid model drawing commands.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Motor vehicles, ships and aircraft

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 3118.02


Relationship Type

One can start up business in the field of Ship Designing. It is an asset for recruitment.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course.


Ways To Acquire

Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.


Country Code
-