Yeterlilik Kodu

TR00201230

Yeterlilik Adı
Güzel Sanatlar Lisesi Diploması (Görsel Sanatlar Alanı)
Sorumlu KurumOrtaöğretim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAtatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://ogm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Güzel sanatlar
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle kişi ve toplum sorunlarını tanır.
 • Çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırır.
 • İlgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime hazırlar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Genel

Kategori: Destekleyici

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak.
 • Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci almak.
 • Öğretim yılının başlayacağı tarihte öğrenimine ara verenlerde 18 yaşını bitirmemiş olmak.
 • Bu okullara devam zorunluğu vardır.
Başarma ŞartlarıDört yıllık eğitim veren (öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.) Mezuniyet puanı; 9, 10, 11 ve 12. sınıfların yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır.) fen lisesi programını başarı ile tamamlamış olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirmek.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201230


Yeterlilik Adı
Güzel Sanatlar Lisesi Diploması (Görsel Sanatlar Alanı)

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle kişi ve toplum sorunlarını tanır.
 • Çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırır.
 • İlgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime hazırlar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Genel

Kategori: Destekleyici


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Millî Eğitim Temel Kanunu

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Güzel sanatlar

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Atatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirmek.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak.
 • Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci almak.
 • Öğretim yılının başlayacağı tarihte öğrenimine ara verenlerde 18 yaşını bitirmemiş olmak.
 • Bu okullara devam zorunluğu vardır.

Edinme Yolları

Dört yıllık eğitim veren (öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.) Mezuniyet puanı; 9, 10, 11 ve 12. sınıfların yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır.) fen lisesi programını başarı ile tamamlamış olmak.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201230

Qualification Title
Fine Arts High School Diploma (Visual Arts Area)
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasFine arts
National Occupation Classification-
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • To provide students a minimum of a general knowledge at the secondary level and to give them the knowledge and strengths to be acquainted with the problems of individuals and communities, to find solutions and contribute to the economic and social development of the country.
 • To prepare the students to higher education in line with their interests, skills, and abilities.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Support

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have completed secondary school or imam hatip (religious school).
 • To have been admitted based on talent test and placement point.
 • To be under 18 at the date of school year (for those who have discontinued their education).
 • Attendance is compulsory for these schools.
Conditions for SuccessTo have completed four years program in Science High School (is determined based on learning outcomes of training program according to the scores from written exams, practice exams, performance assignments and projects as well as scores from skills training at enterprises) CGPA; is the arithmetic mean of grade points average in 9, 10, 11 and 12th grades).
Progression Paths (Relationship Type)

To provide basic knowledge and skills on fine arts for student and to train qualified persons in fine arts.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201230


Qualification Title
Fine Arts High School Diploma (Visual Arts Area)

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • To provide students a minimum of a general knowledge at the secondary level and to give them the knowledge and strengths to be acquainted with the problems of individuals and communities, to find solutions and contribute to the economic and social development of the country.
 • To prepare the students to higher education in line with their interests, skills, and abilities.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Support


Source Of Further Info

Ministry of National Education Regulation on Secondary Education Institutions

 


URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Fine arts

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education General Directorate of Secondary Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

To provide basic knowledge and skills on fine arts for student and to train qualified persons in fine arts.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
 • To have completed secondary school or imam hatip (religious school).
 • To have been admitted based on talent test and placement point.
 • To be under 18 at the date of school year (for those who have discontinued their education).
 • Attendance is compulsory for these schools.

Ways To Acquire

To have completed four years program in Science High School (is determined based on learning outcomes of training program according to the scores from written exams, practice exams, performance assignments and projects as well as scores from skills training at enterprises) CGPA; is the arithmetic mean of grade points average in 9, 10, 11 and 12th grades).


Country Code
-