Yeterlilik Kodu

TR00200639

Yeterlilik Adı
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Veteriner Sağlık Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3240.05

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Asepsi, antisepsi ve dezenfeksiyon yapar.
 • Hayvanların bakım ve beslenmesini yapar.
 • Hayvanların zapturaptını yapar.
 • Yara bakımı, pansuman ve bandaj yapar.
 • Hayvana ilaç uygulamaları (enjeksiyon şeklinde, ağız yoluyla, meme içine, deri üzerine, vb.) yapar.
 • Koruyucu aşılamalar yapar.
 • Gebelik takibi, normal doğum ve meme sağlığının korunmasına yönelik işlemleri yapar.
 • Suni tohumlama yapar.
 • Klinik teşhis ve laboratuvar analizleri için materyal alır.
 • Paraziter hastalıklarla mücadele eder.
 • Laboratuvar muayeneleri ve klinik işlemlerine yardım eder.
 • Cerrahi müdahalelere yardım eder.
 • Salgın hayvan hastalıkları ile mücadelede görev alır.
 • Hayvanlara işaretleme yaparak mesleki kayıtları tutar.
 • Mesleki gelişim faaliyetlerini yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak.
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak.
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak.
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.
Başarma ŞartlarıDört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak. Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner teknisyeni, suni tohumlama teknisyeni, hayvan sağlık memuru

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00200639


Yeterlilik Adı
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Veteriner Sağlık Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Asepsi, antisepsi ve dezenfeksiyon yapar.
 • Hayvanların bakım ve beslenmesini yapar.
 • Hayvanların zapturaptını yapar.
 • Yara bakımı, pansuman ve bandaj yapar.
 • Hayvana ilaç uygulamaları (enjeksiyon şeklinde, ağız yoluyla, meme içine, deri üzerine, vb.) yapar.
 • Koruyucu aşılamalar yapar.
 • Gebelik takibi, normal doğum ve meme sağlığının korunmasına yönelik işlemleri yapar.
 • Suni tohumlama yapar.
 • Klinik teşhis ve laboratuvar analizleri için materyal alır.
 • Paraziter hastalıklarla mücadele eder.
 • Laboratuvar muayeneleri ve klinik işlemlerine yardım eder.
 • Cerrahi müdahalelere yardım eder.
 • Salgın hayvan hastalıkları ile mücadelede görev alır.
 • Hayvanlara işaretleme yaparak mesleki kayıtları tutar.
 • Mesleki gelişim faaliyetlerini yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Bitki ve hayvancılık ürünleri

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3240.05


İlişki Türü

Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner teknisyeni, suni tohumlama teknisyeni, hayvan sağlık memuru


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak.
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak.
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak.
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.

Edinme Yolları

Dört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak.

Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00200639

Qualification Title
Area of Animal Breeding and Health Branch of Veterinary Health Vocational and Technical Education Diploma
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification

ISCO 08: 3240.05

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Performs asepsis, antisepsis and disinfection.
 • Cares for and nourishes animals.
 • Disciplines the animals.
 • Performs wound care, dressings and bandages.
 • Performs animal drug applications (injection, oral, inframammary, skin, etc.).
 • Performs protective vaccinations.
 • Performs protective processes for pregnancy follow-up, normal birth and breast health procedures.
 • Performs artificial insemination.
 • Buys equipment for clinical diagnosis and laboratory analysis.
 • Fights against parasitic diseases.
 • Helps laboratory examinations and clinical procedures.
 • Helps in surgical interventions.
 • Takes part in the fight against epidemic animal diseases.
 • Keeps professional records by marking animals.
 • Performs professional development activities.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits.
 • To have completed secondary school for vocational open high school.
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation.
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School.
Conditions for SuccessHaving successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school. Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school.
Progression Paths (Relationship Type)

Veterinary health technician, veterinary technician, artificial semination technician, animal care officer

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00200639


Qualification Title
Area of Animal Breeding and Health Branch of Veterinary Health Vocational and Technical Education Diploma

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • Performs asepsis, antisepsis and disinfection.
 • Cares for and nourishes animals.
 • Disciplines the animals.
 • Performs wound care, dressings and bandages.
 • Performs animal drug applications (injection, oral, inframammary, skin, etc.).
 • Performs protective vaccinations.
 • Performs protective processes for pregnancy follow-up, normal birth and breast health procedures.
 • Performs artificial insemination.
 • Buys equipment for clinical diagnosis and laboratory analysis.
 • Fights against parasitic diseases.
 • Helps laboratory examinations and clinical procedures.
 • Helps in surgical interventions.
 • Takes part in the fight against epidemic animal diseases.
 • Keeps professional records by marking animals.
 • Performs professional development activities.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Crop and livestock production

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 3240.05


Relationship Type

Veterinary health technician, veterinary technician, artificial semination technician, animal care officer


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits.
 • To have completed secondary school for vocational open high school.
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation.
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School.

Ways To Acquire

Having successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school.

Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school.


Country Code
-