Yeterlilik Kodu

TR00301762

Yeterlilik Adı
İç Mimarlık Sanatta Yeterlik Diploması
Sorumlu KurumAnadolu Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAnadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Sorumlu Kurum URLhttp://www.anadolu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mimarlık ve şehir planlama
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO: 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İç mimarlık alanındaki yeni bilgi ve gelişmeleri sistematik bir yöntem kullanarak izleyebilmek.
 • İç mimarlık alanında yeni yöntemler geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alanda ya da yaklaşımla yorumlayarak araştırma, tasarlama, uyarlama ve uygulayabilme becerisini kazanabilmek.
 • İç mimarlık alanı ile sanat, tasarım ve ilgili disiplinler arasındaki etkileşimle oluşan bilgileri kullanarak yeni ve özgün kavramlar oluşturbilmek ve uzmanlık bilgilerini kullanarak açıklayabilmek.
 • İç mimarlık alanında yeni yaklaşımların eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.
 • İç mimarlık alanında yeni, özgün yaklaşımlar ve ürünler ortaya koyarak ulusal ve uluslar arası alanlarda paylaşabilmek.
 • Özgün düşünce ve ürünlerini uzman topluluklar önünde sunma ve savunma yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek.
 • İç mimarlık alanında en az bir yabancı dille sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
 • Akademik ve profesyonel yaşamda tasarım, sanat, kültür alanlarında, teknolojik ilerlemeleri ve etik değerleri gözeterek çözüm üretebilmek.
 • Bu değerlerin gelişmesini destekleyerek bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilmek.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıYüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders ve uygulamalar ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez ve sergi, proje, resital-konser, temsil gibi sanatsal çalışmaları başarmış olması; lisans derecesi olan öğrenciler için en az 105 ECTS kredilik 14 ders ve uygulamalar, seminer dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez ve sergi, proje, resital-konser, temsil gibi sanatsal çalışmaları başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde harf notu alması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

İç Mimarlık Bölümü Sanatta Yeterlik Programı mezunları; öncelikli olarak üniversitelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, iç mimarlık, mimarlık ve tasarım ofislerinde ya da bireysel olarak çalışabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00301762


Yeterlilik Adı
İç Mimarlık Sanatta Yeterlik Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İç mimarlık alanındaki yeni bilgi ve gelişmeleri sistematik bir yöntem kullanarak izleyebilmek.
 • İç mimarlık alanında yeni yöntemler geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alanda ya da yaklaşımla yorumlayarak araştırma, tasarlama, uyarlama ve uygulayabilme becerisini kazanabilmek.
 • İç mimarlık alanı ile sanat, tasarım ve ilgili disiplinler arasındaki etkileşimle oluşan bilgileri kullanarak yeni ve özgün kavramlar oluşturbilmek ve uzmanlık bilgilerini kullanarak açıklayabilmek.
 • İç mimarlık alanında yeni yaklaşımların eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.
 • İç mimarlık alanında yeni, özgün yaklaşımlar ve ürünler ortaya koyarak ulusal ve uluslar arası alanlarda paylaşabilmek.
 • Özgün düşünce ve ürünlerini uzman topluluklar önünde sunma ve savunma yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek.
 • İç mimarlık alanında en az bir yabancı dille sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
 • Akademik ve profesyonel yaşamda tasarım, sanat, kültür alanlarında, teknolojik ilerlemeleri ve etik değerleri gözeterek çözüm üretebilmek.
 • Bu değerlerin gelişmesini destekleyerek bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilmek.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

Anadolu Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Mimarlık ve şehir planlama

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Anadolu Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Anadolu Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO: 08


İlişki Türü

İç Mimarlık Bölümü Sanatta Yeterlik Programı mezunları; öncelikli olarak üniversitelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, iç mimarlık, mimarlık ve tasarım ofislerinde ya da bireysel olarak çalışabilirler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
-

Edinme Yolları

Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders ve uygulamalar ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez ve sergi, proje, resital-konser, temsil gibi sanatsal çalışmaları başarmış olması; lisans derecesi olan öğrenciler için en az 105 ECTS kredilik 14 ders ve uygulamalar, seminer dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez ve sergi, proje, resital-konser, temsil gibi sanatsal çalışmaları başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde harf notu alması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00301762

Qualification Title
Proficiency in Arts Diploma in Interior Design
Awarding BodyCouncil Of Higher Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level8
Thematic AreasArchitecture and town planning
National Occupation Classification

ISCO: 08

CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • The ability to follow the new knowledge and developments in the field of interior architecture by using a systematical method.
 • The ability to develop new methods in the field of interior architecture or interpreting, researching, designing, adapting and applying a known method in a different field.
 • The ability to create new concepts and make explanations with previously acquired professional knowledge by using the knowledge that is formed with the inter-disciplinary interaction between the field of interior architecture, art and design.
 • The ability to critically analyse, synthesize and evaluate new approaches in the field of interior architecture.
 • The ability to create and present,nationally and internationally, new unique approaches and products in the field of interior architecture.
 • The ability to effectively communicate in such a waythat itshows the proficiency in presenting and defending unique ideas and products in front of expert groups.
 • The ability to communicate verbally and written in at least one foreign language in the field of interior architecture.
 • The ability to create solutions, in academic and professional life, in the fields of design, art and culture by considering technological advancements and ethical values.
 • While supporting the development of these values, contributing to the process of becoming an information society.
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)

The graduates of the Proficiency of Art Program of Department of Interior Architecture can work firstly in universities, in other community institutes, in interior architecture, architecture and design offices or individually.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00301762


Qualification Title
Proficiency in Arts Diploma in Interior Design

Non-preferred Terms
-

Description
 • The ability to follow the new knowledge and developments in the field of interior architecture by using a systematical method.
 • The ability to develop new methods in the field of interior architecture or interpreting, researching, designing, adapting and applying a known method in a different field.
 • The ability to create new concepts and make explanations with previously acquired professional knowledge by using the knowledge that is formed with the inter-disciplinary interaction between the field of interior architecture, art and design.
 • The ability to critically analyse, synthesize and evaluate new approaches in the field of interior architecture.
 • The ability to create and present,nationally and internationally, new unique approaches and products in the field of interior architecture.
 • The ability to effectively communicate in such a waythat itshows the proficiency in presenting and defending unique ideas and products in front of expert groups.
 • The ability to communicate verbally and written in at least one foreign language in the field of interior architecture.
 • The ability to create solutions, in academic and professional life, in the fields of design, art and culture by considering technological advancements and ethical values.
 • While supporting the development of these values, contributing to the process of becoming an information society.

Further Info
-

Source Of Further Info

Anadolu Information PackageURL
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Architecture and town planning

Information Language
TR

Awarding Body
Council Of Higher Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Anadolu University

 


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO: 08


Relationship Type

The graduates of the Proficiency of Art Program of Department of Interior Architecture can work firstly in universities, in other community institutes, in interior architecture, architecture and design offices or individually.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-