Yeterlilik Kodu

TR00200754

Yeterlilik Adı
İnşaat Teknolojisi Alanı Çatı Sistemleri Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3257

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Planın zemine tatbikini (aplikasyon) yapar.
 • Blokaj ve grobeton yapar.
 • Duvar hazırlığı yaparak duvar örer, ahşabı işler, ek ve geçmeleri yapar.
 • Betonarme demiri donatıya hazırlar.
 • Sıva, boya ve seramik uygulaması ve basit yalıtım yapar.
 • Basit plan krokisi çizer, çelik yapı çizimleri yapar.
 • Temel mesleki çizimler ve hesaplar yapar.
 • Beton ve kâgir yapı elemanları üretim hazırlığı yapar.
 • Ahşap sundurma, oturtma ve askılı çatı yapar.
 • Ahşap sundurma, oturtma ve askılı çatı detaylarını çizer.
 • Çatılarda yalıtım detaylarını çizer.
 • Beton çatı, beton çatı kalıbı, beton dökme yapar.
 • Çelik çatı perçin, bulon ve kaynak birleşimlerini yapar.
 • Çatılarda kaplama, ısı ve su yalıtımı yapar.
 • Çatı saçakları, kollektörler ve yağmur iniş borularının montajını yapar.
 • Röleve ölçüsü alarak bina projeleri ve ile bina yerleşimlerini çizer.
 • Yapı maliyet hesapları, kazı metraj, keşif, hak ediş ve kabullerini yapar.
 • Deprem uygulaması yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak.
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak.
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak.
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.
Başarma ŞartlarıDört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak. Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Çatı sistemleri teknisyeni, Ahşap çatıcı, Çelik çatıcı, Beton çatıcı, Kiremit tipi çatı kaplamacısı, Örtü tipi çatı kaplamacısı, Panel çatı kaplamacısı, Çatı tenekecisi

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00200754


Yeterlilik Adı
İnşaat Teknolojisi Alanı Çatı Sistemleri Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Planın zemine tatbikini (aplikasyon) yapar.
 • Blokaj ve grobeton yapar.
 • Duvar hazırlığı yaparak duvar örer, ahşabı işler, ek ve geçmeleri yapar.
 • Betonarme demiri donatıya hazırlar.
 • Sıva, boya ve seramik uygulaması ve basit yalıtım yapar.
 • Basit plan krokisi çizer, çelik yapı çizimleri yapar.
 • Temel mesleki çizimler ve hesaplar yapar.
 • Beton ve kâgir yapı elemanları üretim hazırlığı yapar.
 • Ahşap sundurma, oturtma ve askılı çatı yapar.
 • Ahşap sundurma, oturtma ve askılı çatı detaylarını çizer.
 • Çatılarda yalıtım detaylarını çizer.
 • Beton çatı, beton çatı kalıbı, beton dökme yapar.
 • Çelik çatı perçin, bulon ve kaynak birleşimlerini yapar.
 • Çatılarda kaplama, ısı ve su yalıtımı yapar.
 • Çatı saçakları, kollektörler ve yağmur iniş borularının montajını yapar.
 • Röleve ölçüsü alarak bina projeleri ve ile bina yerleşimlerini çizer.
 • Yapı maliyet hesapları, kazı metraj, keşif, hak ediş ve kabullerini yapar.
 • Deprem uygulaması yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
İnşaat ve inşaat mühendisliği

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3257


İlişki Türü

Çatı sistemleri teknisyeni, Ahşap çatıcı, Çelik çatıcı, Beton çatıcı, Kiremit tipi çatı kaplamacısı, Örtü tipi çatı kaplamacısı, Panel çatı kaplamacısı, Çatı tenekecisi


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak.
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak.
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak.
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.

Edinme Yolları

Dört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak.

Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00200754

Qualification Title
Area of Construction Technology Roof Systems Vocational and Technical Education Diploma
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification

ISCO 08: 3257

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Performs the application of the plan.
 • Makes blockage and lean concrete.
 • Makes wall bonding preparations and bonds walls, processes woods, makes additions and joints.
 • Makes reinforcement steel ready for reinforcement.
 • Performs plaster, paint and ceramic application and simple insulation, draws simple plan sketch, draws steel structure drawings.
 • Makes basic professional drawings and calculations.
 • Prepares for concrete and masonry construction material production.
 • Makes wooden porch, set and hanging roof.
 • Draws details of wooden porch, set and hanging roof.
 • Draws roof insulation details.
 • Makes concrete roof, concrete roof mold, makes concrete casting.
 • Makes steel roof rivets, bolts and welds.
 • Makes roof insulation, heat and water insulation.
 • Performs roof eaves, collectors and rain descent pipes installations.
 • Takes relievo measurements and draws building projections and building settlements.
 • Performs construction cost calculations, excavation, budget estimate, progress and acceptance.
 • Performs earthquake practice.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits.
 • To have completed secondary school for vocational open high school.
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation.
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School.
Conditions for SuccessHaving successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school. Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school.
Progression Paths (Relationship Type)

Roofing Systems technician, Wooden Roofing, Steel Roofing, Concrete Roofing, Brick type roofing, Knitting type roofing, Panel roofing, Roof Plumber

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00200754


Qualification Title
Area of Construction Technology Roof Systems Vocational and Technical Education Diploma

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • Performs the application of the plan.
 • Makes blockage and lean concrete.
 • Makes wall bonding preparations and bonds walls, processes woods, makes additions and joints.
 • Makes reinforcement steel ready for reinforcement.
 • Performs plaster, paint and ceramic application and simple insulation, draws simple plan sketch, draws steel structure drawings.
 • Makes basic professional drawings and calculations.
 • Prepares for concrete and masonry construction material production.
 • Makes wooden porch, set and hanging roof.
 • Draws details of wooden porch, set and hanging roof.
 • Draws roof insulation details.
 • Makes concrete roof, concrete roof mold, makes concrete casting.
 • Makes steel roof rivets, bolts and welds.
 • Makes roof insulation, heat and water insulation.
 • Performs roof eaves, collectors and rain descent pipes installations.
 • Takes relievo measurements and draws building projections and building settlements.
 • Performs construction cost calculations, excavation, budget estimate, progress and acceptance.
 • Performs earthquake practice.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Building and civil engineering

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 3257


Relationship Type

Roofing Systems technician, Wooden Roofing, Steel Roofing, Concrete Roofing, Brick type roofing, Knitting type roofing, Panel roofing, Roof Plumber


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits.
 • To have completed secondary school for vocational open high school.
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation.
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School.

Ways To Acquire

Having successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school.

Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school.


Country Code
-