Yeterlilik Kodu

TR00201565

Yeterlilik Adı
İzabe Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mekanik ve metal ticareti
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 3117.27

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

İzabecinin sahip olduğu, kalıp maça yapımı, metal ergitme ve dökümü, kok üretimi, ham demir üretimi, çelik üretimi, kalite kontrol ve ısıl işlem yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

- Standartlara ve kurallara göre teknik resim çizme

- Elektrik devresi yapma ve ölçme, elektrik tesislerini bağlama ve asenkron motorlara kumanda etme

- Temel kaynak yapma, delme ve diş açma, döküm hatalarını kontrol etme ve onarım yapma

- Tahribatlı ve tahribatsız muayene yapma ve sertlik ölçme

- Kükürt giderme, sıvı çelik üretme, katkı maddelerini ekleme, döküm potası hazırlama ve sürekli döküm yapma

- Temel kalıplama, dökülen işleri elle ve makineyle temizleme

- Kömür hazırlama, depolama, fiziki testler yapma, kömür analizleri yapma, kamaraların çalıştırılması, boşaltılması, katran, amonyum sülfat, benzol üretimi ve konveyör bakımı

- Demir cevherinin işlenmesi, sinter üretimi yapma

- Slap tavlama, sıcak haddeleme ve malzemeyi rulo hâline getirme

- Sıcaklık ölçme, ısıl işlemler ve yüzey sertleştirme yapma

- Ham demir üretimi, sıvı metal alma, kanal yapma, yüksek fırın bakımı yapma

- Paket programa kullanım ayarı yapma, düzlem seçme, katı model oluşturma, montaj modelleme yapma, katı modeli oluşturma

Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak

Başarma Şartları* Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. * Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. * Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

İzabe alanında kendi iş yerini açabilir. İşe girmede tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201565


Yeterlilik Adı
İzabe Ustalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

İzabecinin sahip olduğu, kalıp maça yapımı, metal ergitme ve dökümü, kok üretimi, ham demir üretimi, çelik üretimi, kalite kontrol ve ısıl işlem yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

- Standartlara ve kurallara göre teknik resim çizme

- Elektrik devresi yapma ve ölçme, elektrik tesislerini bağlama ve asenkron motorlara kumanda etme

- Temel kaynak yapma, delme ve diş açma, döküm hatalarını kontrol etme ve onarım yapma

- Tahribatlı ve tahribatsız muayene yapma ve sertlik ölçme

- Kükürt giderme, sıvı çelik üretme, katkı maddelerini ekleme, döküm potası hazırlama ve sürekli döküm yapma

- Temel kalıplama, dökülen işleri elle ve makineyle temizleme

- Kömür hazırlama, depolama, fiziki testler yapma, kömür analizleri yapma, kamaraların çalıştırılması, boşaltılması, katran, amonyum sülfat, benzol üretimi ve konveyör bakımı

- Demir cevherinin işlenmesi, sinter üretimi yapma

- Slap tavlama, sıcak haddeleme ve malzemeyi rulo hâline getirme

- Sıcaklık ölçme, ısıl işlemler ve yüzey sertleştirme yapma

- Ham demir üretimi, sıvı metal alma, kanal yapma, yüksek fırın bakımı yapma

- Paket programa kullanım ayarı yapma, düzlem seçme, katı model oluşturma, montaj modelleme yapma, katı modeli oluşturma


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

Milli Eğitim Temel Kanunu 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Mekanik ve metal ticareti

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 3117.27


İlişki Türü

İzabe alanında kendi iş yerini açabilir. İşe girmede tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak


Edinme Yolları

* Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. * Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. * Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201565

Qualification Title
Certificate of Mastership for Smelting
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasMechanics and metal trades
National Occupation Classification-
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is branch where education and training are provided to gain competence in mold, core making, metal smelting and casting, coke production, crude iron production, steel production, quality control and heat treatment. - Drafting technical drawings according to standards and rules - Making and measuring electrical circuits, connecting electrical installations and controlling asynchronous motors - Basic welding, drilling and tapping, checking and repairing casting faults and repairing - Destructive and non-destructive testing and hardness measurement - Desulphurisation, liquid steel production, addition of additives, casting pot preparation and continuous casting - Basic molding, manual and mechanical cleaning of spilled work - Coal preparation, storage, physical testing, coal analysis, cabin operation, evacuation, tar, ammonium sulphate, benzol production and conveyor maintenance - Processing iron ore, sinter production - Slap annealing, hot rolling and material rolling - Temperature measurement, heat treatment and surface hardening - Raw iron production, liquid metal acquisition, channel making, blast furnace maintenance - Package program adjustment, platform selection, solid modeling, assembly modeling, solid modeling

Key Competencies-
Further Info

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course

Conditions for Success* Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. * Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. * Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)

One can start up business in the field of smelting. It is an asset for recruitment

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201565


Qualification Title
Certificate of Mastership for Smelting

Non-preferred Terms
-

Description

It is branch where education and training are provided to gain competence in mold, core making, metal smelting and casting, coke production, crude iron production, steel production, quality control and heat treatment. - Drafting technical drawings according to standards and rules - Making and measuring electrical circuits, connecting electrical installations and controlling asynchronous motors - Basic welding, drilling and tapping, checking and repairing casting faults and repairing - Destructive and non-destructive testing and hardness measurement - Desulphurisation, liquid steel production, addition of additives, casting pot preparation and continuous casting - Basic molding, manual and mechanical cleaning of spilled work - Coal preparation, storage, physical testing, coal analysis, cabin operation, evacuation, tar, ammonium sulphate, benzol production and conveyor maintenance - Processing iron ore, sinter production - Slap annealing, hot rolling and material rolling - Temperature measurement, heat treatment and surface hardening - Raw iron production, liquid metal acquisition, channel making, blast furnace maintenance - Package program adjustment, platform selection, solid modeling, assembly modeling, solid modeling


Further Info

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Mechanics and metal trades

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

One can start up business in the field of smelting. It is an asset for recruitment


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely


Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course


Ways To Acquire

* Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. * Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. * Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.


Country Code
-