Yeterlilik Kodu

TR00200653

Yeterlilik Adı
Makine Teknolojisi Alanı Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mekanik ve metal ticareti
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3119.29

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Teknik resim çizer.
 • Temel el işlemleri yapar.
 • Temel ahşap tornalama yapar.
 • Temel ahşap frezeleme yapar.
 • Temel imalat işlemleri yapar.
 • Ahşap model yapar.
 • Metal model yapar.
 • Bilgisayarda paket programları (CAD) kullanır.
 • Plastik modelleme yaparMaçalı modelleme yapar.
 • Hassas Döküm modelleme yapar.
 • Oto İnşa Teknolojileri yöntemi ile modelleme yapar.
 • Seri üretim modellemeler yapar.
 • Sistem güvenliğini sağlar.
 • İş organizasyonu yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak
Başarma ŞartlarıDört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Endüstriyel modelci

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00200653


Yeterlilik Adı
Makine Teknolojisi Alanı Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Teknik resim çizer.
 • Temel el işlemleri yapar.
 • Temel ahşap tornalama yapar.
 • Temel ahşap frezeleme yapar.
 • Temel imalat işlemleri yapar.
 • Ahşap model yapar.
 • Metal model yapar.
 • Bilgisayarda paket programları (CAD) kullanır.
 • Plastik modelleme yaparMaçalı modelleme yapar.
 • Hassas Döküm modelleme yapar.
 • Oto İnşa Teknolojileri yöntemi ile modelleme yapar.
 • Seri üretim modellemeler yapar.
 • Sistem güvenliğini sağlar.
 • İş organizasyonu yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Mekanik ve metal ticareti

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3119.29


İlişki Türü

Endüstriyel modelci


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak

Edinme Yolları

Dört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak

Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00200653

Qualification Title
Area of Machine Technology Branch of Computer Aided Industrial Modeling Diploma of Vocational and Technical Education
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasMechanics and metal trades
National Occupation Classification

ISCO 08: 3119.29

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Performs technical drawing and reading Performs basic cold forming processes Drafts technical drawings Makes basic hand operations Performs basic wood turning Performs basic wood milling Makes basic manufacturing operations Makes a wooden model Makes a metal model Uses package programs (CAD) on the computer Performs plastic modelling Performs core modelling Performs precision Casting modelling Performs modelling with Auto Building Technologies Makes mass production models Provides system security Makes work organization

Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational                                                                  

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits
 • To have completed secondary school for vocational open high school
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School
Conditions for SuccessHaving successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school
Progression Paths (Relationship Type)

Industrial modeler

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00200653


Qualification Title
Area of Machine Technology Branch of Computer Aided Industrial Modeling Diploma of Vocational and Technical Education

Non-preferred Terms
-

Description

Performs technical drawing and reading Performs basic cold forming processes Drafts technical drawings Makes basic hand operations Performs basic wood turning Performs basic wood milling Makes basic manufacturing operations Makes a wooden model Makes a metal model Uses package programs (CAD) on the computer Performs plastic modelling Performs core modelling Performs precision Casting modelling Performs modelling with Auto Building Technologies Makes mass production models Provides system security Makes work organization


Further Info

Orientation: Vocational                                                                  

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Mechanics and metal trades

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 3119.29


Relationship Type

Industrial modeler


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits
 • To have completed secondary school for vocational open high school
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School

Ways To Acquire

Having successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school

Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school


Country Code
-