Yeterlilik Kodu

TR00200667

Yeterlilik Adı
Metal Teknolojisi Alanı Metal Doğrama Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mekanik ve metal ticareti
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7223

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Teknik resim çizer ve okur.
 • Soğuk şekillendirme işlemlerini yapar.
 • Temel sıcak şekillendirme işlemlerini yapar.
 • Elektrik direnç kaynağı işlemlerini yapar.
 • Farklı pozisyonlarda elektrik ark kaynağı işlemlerini yapar.
 • Isı etkisi altında kesme işlemlerini yapar.
 • MİG-MAG kaynağı işlemlerini yapar.
 • Temel oksi gaz kaynağı işlemlerini yapar.
 • Seri iş montaj kalıplarını yapar ve çalışır.
 • Çelik eşya yapar.
 • Metal yüzeyleri temizler, parlatır ve boyar.
 • Demir doğrama yapar.
 • Alüminyum doğrama yapar.
 • Bilgisayar destekli çizim yapar.
 • Temel elektrik işlemlerini yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak
Başarma ŞartlarıDört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Metal doğramacı

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00200667


Yeterlilik Adı
Metal Teknolojisi Alanı Metal Doğrama Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Teknik resim çizer ve okur.
 • Soğuk şekillendirme işlemlerini yapar.
 • Temel sıcak şekillendirme işlemlerini yapar.
 • Elektrik direnç kaynağı işlemlerini yapar.
 • Farklı pozisyonlarda elektrik ark kaynağı işlemlerini yapar.
 • Isı etkisi altında kesme işlemlerini yapar.
 • MİG-MAG kaynağı işlemlerini yapar.
 • Temel oksi gaz kaynağı işlemlerini yapar.
 • Seri iş montaj kalıplarını yapar ve çalışır.
 • Çelik eşya yapar.
 • Metal yüzeyleri temizler, parlatır ve boyar.
 • Demir doğrama yapar.
 • Alüminyum doğrama yapar.
 • Bilgisayar destekli çizim yapar.
 • Temel elektrik işlemlerini yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Mekanik ve metal ticareti

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7223


İlişki Türü

Metal doğramacı


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak

Edinme Yolları

Dört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak

Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00200667

Qualification Title
Area of Metallurgy Technology Branch of Metal Cutting Vocational and Technical Education Diploma
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasMechanics and metal trades
National Occupation Classification

ISCO 08: 7223

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Performs technical drawing and reading Performs cold forming operations. Performs basic hot forming processes. Makes electrical resistance welding operations Performs processes of electric arc welding in different positions. Performs heat cutting Performs MIG-MAG welding Performs basic oxy -gas welding operations. Makes serial assembly molds and works. Makes steel goods. Cleans, polishes and paints metal surfaces. Makes steel joineries Makes aluminum joineries Drafts computer aided drawings Makes basic electrical operations

Key Competencies-
Further Info

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits
 • To have completed secondary school for vocational open high school
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School
Conditions for SuccessHaving successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school
Progression Paths (Relationship Type)

Metal cutting worker

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00200667


Qualification Title
Area of Metallurgy Technology Branch of Metal Cutting Vocational and Technical Education Diploma

Non-preferred Terms
-

Description

Performs technical drawing and reading Performs cold forming operations. Performs basic hot forming processes. Makes electrical resistance welding operations Performs processes of electric arc welding in different positions. Performs heat cutting Performs MIG-MAG welding Performs basic oxy -gas welding operations. Makes serial assembly molds and works. Makes steel goods. Cleans, polishes and paints metal surfaces. Makes steel joineries Makes aluminum joineries Drafts computer aided drawings Makes basic electrical operations


Further Info

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Mechanics and metal trades

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 7223


Relationship Type

Metal cutting worker


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits
 • To have completed secondary school for vocational open high school
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School

Ways To Acquire

Having successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school

Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school


Country Code
-