Yeterlilik Kodu

TR00200679

Yeterlilik Adı
Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İş Makineleri Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Motorlu taşıtlar, gemiler ve uçaklar
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7231

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Motorda mekanik onarım yapar.
 • Motorlu araçlarda hidrolik ve pnömatik sistemlerin bakım ve onarımını yapar.
 • Makine parçalarının dayanım hesaplarını yapar.
 • Dizel motorlar yakıt enjeksiyon sistemlerinin bakım ve onarımını yapar.
 • İş makineleri güç aktarma organlarının arıza teşhisi, bakım, onarım ve ayarlarını yapar.
 • Paletli iş makinelerinin bakım ve onarımını yapar.
 • Otomotiv elektrik ve elektronik sistemlerin arıza teşhis, onarım, ayar ve bakımını yapar.
 • İş makineleri kumanda sistemlerinin bakım ve onarımını yapar.
 • İş makineleri hidrolik sistemlerinin bakım ve onarımını yapar.
 • İş makineleri hareket kontrol sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapar.
 • İş makinelerinde arıza teşhisi ve periyodik bakım yapar.
 • Kaldırma ve iletme makinelerinin bakımını yapar.
 • Alternatif motorlar ve yakıt sistemlerinin bakım onarımını yapar.
 • Temel teknik resim uygulamaları yapar ve otomotiv parçalarının resimlerini teknik resim kurallarına göre çizer.
 • Motorlu araçlar teknolojisi ile ilgili teknik İngilizceyi kullanır.

 

Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak 
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.
Başarma ŞartlarıDört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

İş makineleri bakım onarımcısı; İş makineleri bakım onarımcılığı, İş makineleri hidrolik sistemler bakım ve onarımcılığı, İş makineleri motor ve aktarma organları bakım ve onarımcılığı, İş makineleri elektrik-elektronik sistemler bakım ve onarımcılığı ile ilgili işletmelerde çalışabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00200679


Yeterlilik Adı
Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İş Makineleri Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Motorda mekanik onarım yapar.
 • Motorlu araçlarda hidrolik ve pnömatik sistemlerin bakım ve onarımını yapar.
 • Makine parçalarının dayanım hesaplarını yapar.
 • Dizel motorlar yakıt enjeksiyon sistemlerinin bakım ve onarımını yapar.
 • İş makineleri güç aktarma organlarının arıza teşhisi, bakım, onarım ve ayarlarını yapar.
 • Paletli iş makinelerinin bakım ve onarımını yapar.
 • Otomotiv elektrik ve elektronik sistemlerin arıza teşhis, onarım, ayar ve bakımını yapar.
 • İş makineleri kumanda sistemlerinin bakım ve onarımını yapar.
 • İş makineleri hidrolik sistemlerinin bakım ve onarımını yapar.
 • İş makineleri hareket kontrol sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapar.
 • İş makinelerinde arıza teşhisi ve periyodik bakım yapar.
 • Kaldırma ve iletme makinelerinin bakımını yapar.
 • Alternatif motorlar ve yakıt sistemlerinin bakım onarımını yapar.
 • Temel teknik resim uygulamaları yapar ve otomotiv parçalarının resimlerini teknik resim kurallarına göre çizer.
 • Motorlu araçlar teknolojisi ile ilgili teknik İngilizceyi kullanır.

 


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Motorlu taşıtlar, gemiler ve uçaklar

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7231


İlişki Türü

İş makineleri bakım onarımcısı; İş makineleri bakım onarımcılığı, İş makineleri hidrolik sistemler bakım ve onarımcılığı, İş makineleri motor ve aktarma organları bakım ve onarımcılığı, İş makineleri elektrik-elektronik sistemler bakım ve onarımcılığı ile ilgili işletmelerde çalışabilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak 
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.

Edinme Yolları

Dört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak

Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00200679

Qualification Title
Area of Motor Vehicle Technology Branch of Heavy Construction Equipment Vocational and Technical Education Diploma
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasMotor vehicles, ships and aircraft
National Occupation Classification

ISCO 08: 7231

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Makes mechanical repairs of the motorcycle Performs maintenance and repair of hydraulic and pneumatic systems in motor vehicles. Calculates the strength of machine parts. Performs maintenance and repair of fuel injection systems of diesel engines Performs fault diagnosis, maintenance, repair and adjustment of the powertrain in construction machines Performs maintenance and repair of telehandler machines. Carries out diagnosis, repair, adjustment and maintenance of automotive electrical and electronic systems. Performs maintenance and repair of the control systems of construction machines. Performs maintenance and repair of the hydraulic systems of construction machines. Performs maintenance and repairs of motion control systems of construction machines. Performs breakdown diagnosis and periodic maintenance in construction machines. Performs maintenance of lifting and transferring machines. Performs maintenance repairs of alternative engines and fuel systems. Makes basic technical drawing applications and drafts drawings of automotive parts according to technical drawing rules. Uses technical English for motor vehicles technology.

Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits
 • To have completed secondary school for vocational open high school
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School
Conditions for SuccessHaving successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school
Progression Paths (Relationship Type)

Heavy equipment maintenance and repair personnel; may work in enterprises related to heavy equipment maintenance and repair, heavy equipment hydraulic systems maintenance and repair, heavy equipment engine and drive train maintenance and repair, heavy equipment electric-electronic systems maintenance and repair

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00200679


Qualification Title
Area of Motor Vehicle Technology Branch of Heavy Construction Equipment Vocational and Technical Education Diploma

Non-preferred Terms
-

Description

Makes mechanical repairs of the motorcycle Performs maintenance and repair of hydraulic and pneumatic systems in motor vehicles. Calculates the strength of machine parts. Performs maintenance and repair of fuel injection systems of diesel engines Performs fault diagnosis, maintenance, repair and adjustment of the powertrain in construction machines Performs maintenance and repair of telehandler machines. Carries out diagnosis, repair, adjustment and maintenance of automotive electrical and electronic systems. Performs maintenance and repair of the control systems of construction machines. Performs maintenance and repair of the hydraulic systems of construction machines. Performs maintenance and repairs of motion control systems of construction machines. Performs breakdown diagnosis and periodic maintenance in construction machines. Performs maintenance of lifting and transferring machines. Performs maintenance repairs of alternative engines and fuel systems. Makes basic technical drawing applications and drafts drawings of automotive parts according to technical drawing rules. Uses technical English for motor vehicles technology.


Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Motor vehicles, ships and aircraft

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 7231


Relationship Type

Heavy equipment maintenance and repair personnel; may work in enterprises related to heavy equipment maintenance and repair, heavy equipment hydraulic systems maintenance and repair, heavy equipment engine and drive train maintenance and repair, heavy equipment electric-electronic systems maintenance and repair


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits
 • To have completed secondary school for vocational open high school
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School

Ways To Acquire

Having successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school

Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school


Country Code
-