Yeterlilik Kodu

TR00201238

Yeterlilik Adı
Ortaokul Öğrenim Belgesi
Sorumlu KurumTemel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAtatürk Blv. No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Kat 2 Blok A/B ve Kat 5 Blok A Kızılay Çankaya/ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://tegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Okur yazarlık ve Aritmetik Beceriler
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

  • İlkokulda edinmiş olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerin üzerine almış olduğu eğitimle hayat boyu öğrenmeyi amaçlar. 
  • Gelecekte karşılaşabileceği çeşitli mesleklere yönelik farkındalık kazanan, çağın gerektirdiği yaşam becerilerine sahip olarak ortaöğretime hazırdır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

İlkokul öğrenim belgesi almış olmak

Başarma ŞartlarıOrtaokuldaki öğrenim gördüğü süre içinde tüm sınıflardan geçmiş olma durumunda edinilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Ortaöğretime başlamak için gereken zorunlu yeterliliklerden biridir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Geçerlilik süresi mevcut değildir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201238


Yeterlilik Adı
Ortaokul Öğrenim Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

  • İlkokulda edinmiş olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerin üzerine almış olduğu eğitimle hayat boyu öğrenmeyi amaçlar. 
  • Gelecekte karşılaşabileceği çeşitli mesleklere yönelik farkındalık kazanan, çağın gerektirdiği yaşam becerilerine sahip olarak ortaöğretime hazırdır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

  • 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

  • Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Okur yazarlık ve Aritmetik Beceriler

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Atatürk Blv. No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Kat 2 Blok A/B ve Kat 5 Blok A Kızılay Çankaya/ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Ortaöğretime başlamak için gereken zorunlu yeterliliklerden biridir.


Geçerlilik Tarihi

Geçerlilik süresi mevcut değildir.


Giriş Şartı

İlkokul öğrenim belgesi almış olmak


Edinme Yolları

Ortaokuldaki öğrenim gördüğü süre içinde tüm sınıflardan geçmiş olma durumunda edinilir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201238

Qualification Title
Secondary Education Certificate
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level3
Thematic AreasLiteracy and numeracy
National Occupation Classification-
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

S/he is a student who aims to learn for a lifetime after receiving knowledge, skills and competences acquired in primary school, acquires awareness of various professions s/he may perform in the future, and is ready with the skills within the necessities of the time for the secondary education.

Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements

To have primary school degree

Conditions for SuccessIs obtained on the condition that he/she had passed all the classes during secondary school education.
Progression Paths (Relationship Type)

Is one of the required qualifications for starting secondary education.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Validity period not available

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201238


Qualification Title
Secondary Education Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

S/he is a student who aims to learn for a lifetime after receiving knowledge, skills and competences acquired in primary school, acquires awareness of various professions s/he may perform in the future, and is ready with the skills within the necessities of the time for the secondary education.


Further Info
-

Source Of Further Info

  • Basic Law No 1739 on National Education

  • Ministry of National Education Regulation on Preschool Education and Primary Education InstitutionsURL
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Literacy and numeracy

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

 Ministry of National Education General Directorate of Basic Education  


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Is one of the required qualifications for starting secondary education.


Expiry Date

Validity period not available


Access Requirements

To have primary school degree


Ways To Acquire

Is obtained on the condition that he/she had passed all the classes during secondary school education.


Country Code
-