Yeterlilik Kodu

TR00201370

Yeterlilik Adı
Otomasyon Sistemleri Kalfalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Elektronik ve otomasyon
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3139.06

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Otomasyon sistemleri servis elemanının sahip olması gereken, otomatik kumanda, hidrolik- pnomatik, PLC , servo motor, robot kolları, mikro denetleyici ve scada sistemlerinin bakım ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Fiziksel, elektriksel büyüklükleri ölçer, el ve güç aletlerini kullanır, temel elektrik devrelerini kurar.
 • Temel elektrik devrelerini yönelik uygular, hesaplamaları yapar, elektriğin temel esaslarını uygular, doğru akım ve alternatif akım esasları ile motorları kullanır.
 • Standartların belirlediği kurallara uygun çizimler çizer, norm yazı yazar, elektrik elektronik devre şemalarını okur ve çizer.
 • Anahtarlama ve tetikleme elemanlarını, transduser ve sensörleri, işlemsel yükselteçleri katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanır.
 • Arıza ve bakım karteksi oluşturabilecek, kayıtları arşivleme yapabilecek, kataloglardaki gerekli bilgilere ulaşabilecek elektrik ve elektronik sistemlerinde hızlı hata yalıtım metodunu kullanarak malzeme ve sistem arızalarını bularak arızayı giderir.
 • Analog devre kurar, lojik devre elemanlarını tanır, lojik devre kurar, tekniğe uygun lehimleme yapar ve baskı devre çıkartır, regüle, doğrultmaç devreleri yapar, güç kaynağı yapar ve test eder.
 • Asenkron motor kumanda teknikleri, asenkron motorlara yol verme yöntemleri, doğru akım motorları, pnömatik sistemler, elektropnomatik sistemler, hidroliksistemler, elektro hidrolik sistemler ve servo pnömatik sistemlerini bilir.
 • Lojik uygulamaları yapar, PLC sistemlerini tanır, PLC cihazını programlar, operatör panellerinin bağlantılarını yapar ve programlar, PLC ile motor, ünite, elektro pnömatik sistem ve elektro hidrolik sistemlerin kontrolünü programı yapar ve devresini kurarak yapar, PLC ile analog verileri işleyerek analog işlemler için PLC programını yapar ve devre kurar.

 

Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak

Başarma ŞartlarıEğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar. Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Otomasyon Sistemleri mesleğinde yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201370


Yeterlilik Adı
Otomasyon Sistemleri Kalfalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Otomasyon sistemleri servis elemanının sahip olması gereken, otomatik kumanda, hidrolik- pnomatik, PLC , servo motor, robot kolları, mikro denetleyici ve scada sistemlerinin bakım ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Fiziksel, elektriksel büyüklükleri ölçer, el ve güç aletlerini kullanır, temel elektrik devrelerini kurar.
 • Temel elektrik devrelerini yönelik uygular, hesaplamaları yapar, elektriğin temel esaslarını uygular, doğru akım ve alternatif akım esasları ile motorları kullanır.
 • Standartların belirlediği kurallara uygun çizimler çizer, norm yazı yazar, elektrik elektronik devre şemalarını okur ve çizer.
 • Anahtarlama ve tetikleme elemanlarını, transduser ve sensörleri, işlemsel yükselteçleri katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanır.
 • Arıza ve bakım karteksi oluşturabilecek, kayıtları arşivleme yapabilecek, kataloglardaki gerekli bilgilere ulaşabilecek elektrik ve elektronik sistemlerinde hızlı hata yalıtım metodunu kullanarak malzeme ve sistem arızalarını bularak arızayı giderir.
 • Analog devre kurar, lojik devre elemanlarını tanır, lojik devre kurar, tekniğe uygun lehimleme yapar ve baskı devre çıkartır, regüle, doğrultmaç devreleri yapar, güç kaynağı yapar ve test eder.
 • Asenkron motor kumanda teknikleri, asenkron motorlara yol verme yöntemleri, doğru akım motorları, pnömatik sistemler, elektropnomatik sistemler, hidroliksistemler, elektro hidrolik sistemler ve servo pnömatik sistemlerini bilir.
 • Lojik uygulamaları yapar, PLC sistemlerini tanır, PLC cihazını programlar, operatör panellerinin bağlantılarını yapar ve programlar, PLC ile motor, ünite, elektro pnömatik sistem ve elektro hidrolik sistemlerin kontrolünü programı yapar ve devresini kurarak yapar, PLC ile analog verileri işleyerek analog işlemler için PLC programını yapar ve devre kurar.

 


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Elektronik ve otomasyon

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3139.06


İlişki Türü

Otomasyon Sistemleri mesleğinde yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak


Edinme Yolları

Eğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.

Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201370

Qualification Title
Certificate of Journeyman for Automated Control Systems
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level3
Thematic AreasElectronics and automation
National Occupation Classification

ISCO 08: 3139.06

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where education and training are provided to gain competencies in qualifications required for an automation systems serviceman, which are maintaining and repairing the automatic control, hydraulic-pneumatic, PLC, servo motor, robot arms, micro controller and scada systems - Measuring physical and electrical quantities, using hand and power tools, setting up basic electric circuits - Processes for basic electric circuits, making calculations, application of basic principles of electricity, using engines with direct current and alternating current principles - Drawing in accordance with appropriate norms and standards, standard writing, reading and drawing electronic circuit diagrams - To be able to use switching and triggering elements, transducers and sensors, and operational amplifiers in electronic circuits according to catalog information, - Registering errors and maintenance, archiving records and making them accessible in necessary conditions, finding electrical and electronical system errors fastly by using fast error skipping utility and troubleshooting material and system errors. - Setting up analog circuit, learning logic circuit elements, setting up logic circuit, soldering and extracting printed circuit, regulation, setting up rectifier circuits, power supply making and testing - Competencies in asynchronous motor control techniques, starting methods for asynchronous motors, direct current motors, pneumatic systems, electro pneumatic systems, hydraulic systems, electro-hydraulic systems and servo-pneumatic systems - Making logical applications, recognizing PLC systems, programming PLC device, making connections and programming of operator panels, controlling and programming motor, unit, electro-pneumatic system and electro-hydraulic systems by PLC and setting up circuit

Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school

Conditions for Success* Educational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training. * Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.
Progression Paths (Relationship Type)

Is an asset for working as an auxiliary personnel in the field of Automatic Control Systems.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201370


Qualification Title
Certificate of Journeyman for Automated Control Systems

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where education and training are provided to gain competencies in qualifications required for an automation systems serviceman, which are maintaining and repairing the automatic control, hydraulic-pneumatic, PLC, servo motor, robot arms, micro controller and scada systems - Measuring physical and electrical quantities, using hand and power tools, setting up basic electric circuits - Processes for basic electric circuits, making calculations, application of basic principles of electricity, using engines with direct current and alternating current principles - Drawing in accordance with appropriate norms and standards, standard writing, reading and drawing electronic circuit diagrams - To be able to use switching and triggering elements, transducers and sensors, and operational amplifiers in electronic circuits according to catalog information, - Registering errors and maintenance, archiving records and making them accessible in necessary conditions, finding electrical and electronical system errors fastly by using fast error skipping utility and troubleshooting material and system errors. - Setting up analog circuit, learning logic circuit elements, setting up logic circuit, soldering and extracting printed circuit, regulation, setting up rectifier circuits, power supply making and testing - Competencies in asynchronous motor control techniques, starting methods for asynchronous motors, direct current motors, pneumatic systems, electro pneumatic systems, hydraulic systems, electro-hydraulic systems and servo-pneumatic systems - Making logical applications, recognizing PLC systems, programming PLC device, making connections and programming of operator panels, controlling and programming motor, unit, electro-pneumatic system and electro-hydraulic systems by PLC and setting up circuit


Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Electronics and automation

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 3139.06


Relationship Type

Is an asset for working as an auxiliary personnel in the field of Automatic Control Systems.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school


Ways To Acquire

* Educational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training. * Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.


Country Code
-